Menu

prachtig weer tijdens klussendag

Zaterdag 17 november, november-zonnetje, een beetje fris, en windstil, een perfecte najaars-klussendag.
Er is onkruid gewied en gesnoeid. Er zijn weer zo’n 10 vuilniszakken gevuld met zwerfvuil.

Er zijn hekken (gaas) gesloopt! Bij twee percelen (stukje achter blok 16 en bij het speelveldje en nutstuinen achter buurtbeheer). In totaal is er zo’n 80 meter gaas weggehaald. Een flinke klus, waar met vereende krachten aan gewerkt is. Zonder gaas kan de rest van het hekwerk (stangen en palen) straks eenvoudig verwijderd worden. De bedoeling is om uiteindelijk alle hekken op het Gwl-terrein (uitgezonderd die langs de privé tuinen) weg te halen zodat er meer licht en zicht komt in de wijk.

Zo’n 20 bewoners en Hassan, waren zaterdag van de partij; Iedereen die mee heeft geholpen: bedankt! En fotograaf/Gwl-bewoner Andreas Strubin, ook veel dank!

Je kunt hier alle foto’s van de klussendag bekijken.

Publicatiedatum: 24 november 2018

berichten uit het Lebo

Afgelopen donderdag 22 november was het een lekker volle leb0-tafel met veel voorstellen en plannen. Binnenkort verschijnen de concept notulen op de site. Hieronder alvast wat onderwerpen de besproken werden.
Brommer-overlast: Hierover ligt een discussie-stuk op tafel van een van de bewoners. Wijkagent Tim van de Velde reageert alvast op een aantal vragen. Het belangrijkste is de mogelijkheid om van een kenteken een foto te maken en dit door te sturen naar Tim. (dit werkte al eerder deze maand). Er wordt ter vergadering besloten een brommer/motorgroep op te richten om alle voorstellen en mogelijkheden te onderzoeken en met voorstellen te komen in het volgende Lebo. Twee bewoners en Tim nemen zitting en er wordt nog een brommer-rijder bijgevraagd.
En let wel: door fietsers wordt ook hard gereden op het terrein!
Fietsnietjesplan: Op verschillende plekken op het terrein is er een tekort aan fietsnietjes, waardoor er meer kans is op diefstal omdat de fietsen niet vastgezet kunnen worden. Studenten van de politie-academie deden een enquete in blok2.
Er zijn voor- en tegenstanders van extra nietjes. Besluit: Jaap Broekema, van de gemeente, wordt gevraagd een ontwerp te schetsen waar deze nietjes zouden kunnen komen. Mensen kunnen vervolgens via de nieuwsbrief op dit plan reageren. Er komt dan ook een Google-enquête en de bedoeling is om in het volgende Lebo de knoop door te hakken.
Voorstel nieuw groenplan: Louis van Tilborgh en Maddy Wattel hebben zich ingespannen om voor mislukte perkjes en verrommelde stroken op het terrein een nieuw plan van aanpak te maken. Download hier het complete plan.

Zonnepanelen: Volgende week donderdag 29 november 20.00 uur op de ALV, is er meer info en een presentatie van De Dakdokters. Iedereen is welkom als toehoorder.

Volgend Lebo: 31 januari 19.30 uur

Publicatiedatum: 24 november 2018

Buren Vertellen – 21 jaar Gwl-terrein

Donderdagavond 15 november waren er zo’n 60 mensen in de Nassaukerk omdat onze buren Diego Pos en Jan Willem Kluit (Gwl-bewoners van het eerste uur) een lezing gaven over 21 jaar Gwl-terrein. Het was een rijk en mooi opgebouwd exposé -de voorgeschiedenis, het historisch perspectief, tijdsbeelden, weetjes, feiten en cijfers; over de (verandering van) de watervoorziening, de politieke kleur van de staatsliedenbuurt en de plannen om een autovrije eco-wijk te gaan bouwen op de plaats van het waterleiding bedrijf en de weerstand die het opriep bij particuliere ontwikkelaars, maar ook in de media. Het was nieuw om voor 600 huishoudens slechts 100 parkeerplaatsen te plannen, of een wijk te creëren zonder straten, of woningbouwverenigingen die de handen in elkaar sloegen om samen te gaan voor 50% koop- en 50% sociale huurwoningen. En niet te vergeten, waren er (heftige!) bijeenkomsten waar o.a (vertegenwoordigers van) toekomstige bewoners, woningbouwverenigingen, architecten, wijkraad en stadsdeelbestuur met elkaar tot planvorming kwamen (of zich terugtrokken). Het was ook nieuw om o.a met het ontwikkelen en bouwen rekening te houden met recycling van materialen, behoud van bestaande gebouwen, energiebesparing, veel groen en plaats voor moestuinen. Al tijdens de bouw werd een buurtbeheerder aangesteld die samen met een toekomstige bewoner in een nieuwsbrief (De Waterspiegel) bouwde aan de cohesie van de wijk door alle reeds bekende toekomstige bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
In het volgend deel van de lezing kwamen de oplevering, het wonen, en het samenleven aan bod. Ook alle initiatieven, van de oprichting van een koepelbestuur tot het jaarlijkse buurtfeest en voetbaltoernooi, van nieuwjaarsborrel & uitreiking Gwl-trofee, tot opvang van de jonge statushouders met het project Gastvrij 1051 en alles wat er tussen ligt van technische commissie en ‘groene vingers’ tot de werkgroep Eco 2.0, van digitale nieuwsbrief tot website (waar ook al deze onderwerpen en rapporten te vinden zijn).
Want waar was het moeilijk of ging het mis, of kwam het tot een verbeterslag met vergroening en hoe zorg je ervoor dat de ecologische uitgangspunten door nieuwe huurders en kopers nog steeds nageleefd worden. Huur of koop je een ‘huis’ of doe je dit bewust op een eco-terrein. Om te waarborgen dat iedere nieuwe huurder of koper zich committeert aan de eco-uitgangspunten bestaat er een soort kettingbeding dat getekend moet worden. Maar wordt dit nog gehanteerd, en/of is iedereen op de hoogte van alle eco-leefregels en hoe ‘streng’ zijn die… (de Eco-politie kon destijds onverwacht aanbellen). Hoe gaan de woningbouwcorporaties er nu mee om, en hoe de verkopende particulieren?
In het laatste deel van de lezing ging het over navolging van de opzet van het Gwl-terrein, waaruit blijkt dat er nu veel meer bewustzijn bestaat over duurzaam bouwen en sociale duurzaamheid. Ook werden de kengetallen benoemd over o.a. bewoners aantallen (dalend), leeftijd (stijgend) en stemgedrag (schuivend: Groenlinks & D66). En volgens het OI&S onderzoek naar bewoners tevredenheid scoort het Gwl-terrein een 8,2.

In dit verslag doen we absoluut te kort aan alles wat de revue passeerde op deze avond.
Was je er niet bij? Dan heb je echt wat gemist!
In het Lebo van afgelopen donderdag werd er enthousiast aan deze ‘Buren Vertellen’ gerefereerd en het idee geopperd dat dit tijdsbeeld, deze informatieve, geestige en onderhoudende lezing, gelardeerd met beelden en films wellicht nog een keer op het Gwl-terrein herhaald zou kunnen worden. Wegens succes geprolongeerd? Diego en Jan Willem (en initiator van de lezingenserie Buren Vertelen, Kerk&Buurt Westerpark) veel dank!

Publicatiedatum: 24 november 2018

een fijne stad / een buurt gevoel

Al gezien het interview met drie Gwl-bewoners in de Amsterdam-krant / editie-West?
We krijgen deze krant allemaal in de brievenbus en bij mij lag ie nog ongelezen op tafel!

Publicatiedatum: 24 november 2018

Gwl-klussendag

Op zaterdag 17 november vanaf 13.30 uur kan iedereen -jong en oud- die zin heeft, weer de handen uit de mouwen steken.

We gaan rotzooi opruimen, bankjes in de olie zetten en andere klussen doen in de openbare ruimte. Ook willen we dit keer weer hekwerk gaan weghalen. Vorig jaar is besloten om de hekken langs de heggen in de openbare ruimte te verwijderen. Als de hekken weg zijn, kunnen de heggen lager teruggesnoeid worden, op 1.20 m. Daarmee komt er meer licht en zicht in de wijk, zo is de verwachting. Tijdens de klussendag in het voorjaar is hier een begin mee gemaakt, en is er in totaal al zo’n 100 meter hek verwijderd. Dit keer willen we aan de slag rondom het speelveldje bij het paard en de aangrenzende nutstuinen (perceel C). Het gaas moet hier nog verwijderd worden, wat een flinke klus zal zijn. Er zal gezorgd worden voor goed gereedschap, ook handschoenen, en voor instructies voor de uitvoering.
We klussen tot circa 16 uur, waarna we afsluiten met een hapje en een drankje.
Voor vragen en suggesties voor klussen kun je terecht bij Hassan (buurtbeheerder@gwl-terrein.nl).

Publicatiedatum: 17 november 2018

Buren Vertellen

Altijd al willen weten hoe het nou precies zat met dat GWL-terrein? Had het niet iets te maken met water en eco?
Op donderdag 15 november geven twee bewoners van het GWL van het eerste uur (oud-bobo’s van het koepelbestuur Jan-Willem Kluit en Diego Pos) een impressie over leven en wonen in de eerste autovrije en duurzame wijk van Nederland: zijn geschiedenis, de idealen en dromen, het ontwerpproces, maar ook hoe het is om er echt te wonen en op te groeien, zonder auto’s, met regenwater om de wc te spoelen, fruit aan bomen met een jaarlijkse appeloogst. Hoe staat de wijk er nu voor, en is de wijk bestand tegen de heftige ontwikkelingen op de woningmarkt in de stad? Antwoord op deze en vele andere vragen zal gegeven worden op deze avond die omlijst wordt door lichtbeelden en video’s.
Kerk&Buurt, lezingenserie Buren Vertellen
Donderdag 15 november, 20.00
Nassaukerk, De Wittenkade 111
Entree 5 euro (inclusief introducé)
download hier de flyer

Publicatiedatum: 15 november 2018

Programmaraad Westerpark komt op stoom

Dinsdag 30 oktober kwam de programmaraad – die het stadsdeel gaat adviseren over de toelating van evenementen in het park – weer bij elkaar. Naast de 14 omwonenden uit de verschillende buurten is daar ook de stadsdeelportefeuillehouder aanwezig en namens de WestergasfabriekBV (de gebouwen) zit eigenaar Duncan Stutterheim aan. Met ook nog als toehoorders leden van de stadsdeelcommissie (de voormalige deelraad) zitten alle partijen aan tafel en praten direct met elkaar. Dat leidt tot concrete voorstellen en suggesties, die gelijk met alle partijen besproken kunnen worden. Voor het eerst is er discussie waarbij Stadsdeel en de BV op hoog niveau aanwezig zijn. Zowel bij het stadsdeel als bij de WestergasfabriekBV zit beweging. De startnotitie van de portefeuillehouder over evenementen in het park wordt de komende maanden behandeld in de stadsdeelcommissie. En in tegenstelling met voorgaande jaren praat ook de BV met omwonenden en neemt verantwoordelijkheid voor eventuele overlast door evenementen binnen de gebouwen.
De programmaraad moet in december een advies uitbrengen aan de portefeuillehouder, in januari worden de festivals in de stadsdeelcommissie besproken.

Na het ADE/Awakenings ging er een enquête door GWL-blok2C (het grote blok aan de Haarlemmerweg) om te kijken hoe bewoners het evenement in het park hadden ervaren. De resultaten daarvan zijn besproken in de programmaraad.
Er hebben 46 bewoners de vragenlijst ingevuld.
Veel last 9%
Viel tegen 24%
Neutraal 15%
Viel mee 42%
Geen last 9%

De klachten top-3 is toeterende taxi’s, bonkende bassen en rotzooi.
In 2007 werd ook al een enquête over Awakenings (toen 2 nachten) gehouden. Toen was het percentage bewoners dat last had ondervonden 25%. De toeterende taxi’s speelden toen ook al.

Goed vertegenwoordigd in die programmaraad is de Vereniging Vrienden van het Westerpark. Van de veertien leden zijn er zeven lid van de vereniging. Een grote achterban is belangrijk om de Vrienden in die programmaraad ook echt mandaat te geven.
Lid worden van Vrienden van het Westerpark kan hier.

Publicatiedatum: 3 november 2018

bewoners reageren op brommeroverlast

Nicky: Is het een idee om de brommers/scooters die nu in de wijk parkeren een eigen parkeerplek net buiten het terrein aan te bieden. Een plek waar duidelijk staat dat dit alleen voor brommers is. Misschien met een overkapping om het aantrekkelijker te maken dan parkeren binnen het terrein. Is het mogelijk een paar parkeerplekken van auto’s ombouwen.
————————
Femke: Hallo medebewoner,
Ook ik erger me aan de scooters, ook omdat wij doof zijn, mijn dochter doof is, is dit een extra gevaar. We gaan er immers niet vanuit dat scooters met grote snelheid langsrijden en horen, mochten ze het verbod negeren, ze niet aankomen. Dit heeft tot bijna ongelukken geleid.

Een oplossing: dat bewoners foto’s kunnen maken van heterdaadjes en dit naar de buurt regisseur/politie kunnen sturen waarop automatisch een boete volgt. Dus dat een foto van het daadwerkelijk rijden op het terrein tot sanctie kan leiden. Nu kan foto’s maken mogelijk agressie oproepen bij de scooterrijder? Het kan ook van achteren genomen worden.

Zo heb ik dat ook gedaan bij een bestelauto die regelmatig bedrijfsafval ‘dumpte’ bij onze vuilcontainers. Een foto gemaakt terwijl hij ermee bezig was en opgestuurd naar onze buurtregisseur. Hij zou een boete krijgen.

Camera’s ophangen en automatisch een boete lijkt me een dure en kwetsbare aangelegenheid maar wel effectief en bevordert gevoel van veiligheid (en verminderd privacy).
———————————————
Michel: Een idee over de brommeroverlast. Zorg dat de brommers van GWL bewoners plek hebben aan de rand van het terrein.
Het grasveldje rondom het elektrahuisje bij de tramhalte is een optie, want daar kunnen brommers het terrein op en dat is redelijk centraal. Heg aan 1 kant weg, andere 3 kanten verlagen, grasveld betegelen, beugels om brommers aan vast te maken, bord erbij en klaar.

Ook een aandachtpunt: vraag alle Thuisbezorgd gebruikers om geen brommer koeriers, maar fiets koeriers te bestellen. En laat hen niet alleen het huisnummer, maar ook bloknummer doorgeven. Nu rijden brommer koeriers soms 5 minuten rond op zoek naar een onleesbaar (want ’s avonds, dus donker) huisnummer. De bloknummers zijn van wat grotere afstand te lezen.
———————————————
Redactie: Wij hebben deze bewoners-ideeën voorgelegd aan de wijkagent, Tim van der Velde. Op het eerstkomende Leefbaarheidsoverleg (Lebo) is Tim aanwezig en gaat hij een reactie geven op de hierboven gegeven ideeën van bewoners.
Kom naar het Lebo en praat mee:
22 november 2018, 19.30 uur
blok 5, Waterspiegelplein 58, algemene ruimte.

Publicatiedatum: 3 november 2018

watertoren weer in kunstlicht

Werd u ook verrast door toverlantaarn-plaatjes op de Watertoren?
Buurt Kunst Licht is een project van Tanja Henn die dit mogelijk maakt. Tanja projecteert met een regelmaat het werk van 22 kunstenaars uit de buurt op blinde muren, gebouwen en op de Watertoren. Klik hier meer info over de programmering van Buurt Kunst Licht
Tijdens Sint Maarten (11 november) wordt de watertoren een hele grote Sint Maarten-lampion.

Publicatiedatum: 3 november 2018

rondje zonder/met t hondje

Zonder hondje maakte ik op 7 oktober een rondje over de jaarlijkse minimarkt in blok 5. Zoals altijd weer gezellig, een praatje met bekenden, kopje koffie of thee, uiteraard met koekje, en dan even struinen. En… gescoord! Voor het (inmiddels nogal koude) rondje met het hondje een geweldig warme goudkleurige jas voor een heel fijn prijsje. Volgend jaar ga ik weer!

En t rondje? Als ik zo door de wijk loop met t hondje heb ik het idee dat de GWL -flora deze hete, droge zomer, dankzij alle gieters, spuiters en andere waterdragers goed heeft doorstaan.
De planten en bomen staan er mooi bij en maken zich met een uitbarsting aan kleuren op voor hun winterslaap.

 

Publicatiedatum: 3 november 2018