Menu

grote werkzaamheden in stad én op GWL-terrein

Overal in Amsterdam zijn er obstructies door (grrrr) grote werkzaamheden. Het GWL-terrein draagt daar ook z’n steentje aan bij. Woningcorporaties, bouwbedrijven, steigerbouwers, bewoners, bewonerscommissies en Hassan hebben het er druk mee. Meestal is het aangekondigd, maar soms is het een verrassing. Uiteindelijk is het vooruitzicht dat het overal weer waterdicht wordt en/of het strak in de verf staat.
Blok1: totale gevel-restauratie / Bang!: dakbedekking  / Watertoren: inspectie en onderhoud / Blok 11 en 13: schilderwerkzaamheden

:

Auto’s op het GWL-terrein: De gemeente verleent vergunningen als het gaat om bedrijfsauto’s die dienst doen als ‘werkplaats’.
De betrokken bedrijven hebben officieel vergunningen gekregen van de gemeente.

En de Waterspiegelgracht?
Binnenkort krijgt de vijver weer een bagger-beurt en eiland-herstel.
Bij Byte (momenteel veelal vanuit huis werkend) veroorzaakten de picknicktafels veel wilde recreatie.
Op verzoek van Hassan zijn de tafels binnen gezet.

Publicatiedatum: 3 juli 2021

‘hoog’ bezoek tijdens schoffeldag

De samenwerking tussen Gwl-terrein en stadsdeel is de laatste jaren moeilijker geworden omdat het stadsdeel veel minder kan regelen. De nieuwe groen-projecten krijgen hierdoor weinig tot geen support.
Tijd voor een werkbezoek van portefeuillehoudergroen Carolien de Heer.
Dit was op uitnodiging van onze groengroep ‘Groene Vingers’ en het GWL-Koepelbestuur om te laten zien wat we op het GWL-terrein aan het doen zijn op het gebied van groen, en -vernieuwingen.
Het bezoek bestond uit een rondleiding over het terrein, een historische schets over de groen-ontwikkelingen, participatie van de bewoners en uitwisseling van standpunten.


Carolien de Heer leek behoorlijk enthousiast over wat ze hoorde en zag.
De inzet is dat er gewerkt gaat worden aan de verbetering van de relatie van het stadsdeel en het Gwl-terrein om meer gezamenlijk op te trekken. Binnenkort op de website een verslag van dit werkbezoek.

Publicatiedatum: 3 juli 2021

nieuwe bewonersgroep Cordaan ‘Watertoren’

Vanaf 1 april 2021 is Watertoren officieel geopend. De nieuwste woonlocatie van Cordaan voor mensen met een verstandelijke beperking (vgz). De locatie bestaat uit 11 studio’s waarvan er nu 9 bewoond worden. De bewoners zijn erg blij met hun nieuwe woonplek en vinden vooral de buurt erg gezellig. Ook het Westerpark aan de overkant is natuurlijk een feest, waar we regelmatig sportactiviteiten organiseren voor en met bewoners. Met de versoepelingen die hopelijk blijvend zijn, hopen we de komende tijd meer van dit soort activiteiten op te zetten, bijvoorbeeld tuinieren in onze grote gemeenschappelijke tuin die wel een opknapbeurt kan gebruiken.
We kijken ernaar uit andere buurtbewoners eens te ontmoeten.
Hartelijke groet, Begeleiding Cordaan Watertoren en de bewoners

Wij blijven graag op de hoogte van initiatieven vanuit de buurt die interessant zouden kunnen zijn voor ons of onze cliënten. Het lijkt me een mooi idee hen wat meer te verbinden met de buurt en bewoners en nu met de versoepelingen is er hopelijk ook een stuk meer mogelijk. (red: de persoonlijk begeleider is toegevoegd aan de abonnee-lijst van de Gwl-nieuwsbrief)
Ik hoor graag bij vragen! Met vriendelijke groet, Door Kras, Persoonlijk begeleider
M 06 – 28 17 16 30 / dkras@cordaan.nl

Publicatiedatum: 3 juli 2021

veranderingen rond buurtbeheer

Bericht van het Koepelbestuur:
Soms gaan de ontwikkelingen sneller dan verwacht. Dat is nu het geval rond onze buurtbeheerder Hassan. Daarbij is voor iedereen die niet bij de laatste drie ALV’s aanwezig is geweest wat uitleg nodig. Daarom hieronder een wat lange inleiding:
Wat aan de veranderingen vooraf ging
Op de najaars ALV van 2020 heeft het bestuur van de GWL koepelvereniging ter sprake gebracht, dat onze uitgaven hoger zijn dan onze inkomsten. Omdat de uitgaven vooral zitten in het contract met welzijnsorganisatie Combiwel inzake onze buurtbeheerder Hassan Ziani, hebben we voorgesteld om met elkaar te bekijken wat de mogelijkheden zijn om die kosten eventueel te verlagen, dan wel de inkomsten te verhogen.
Tegelijkertijd speelt het project ‘GWL 2030’, waarin we met alle bewoners willen bekijken hoe het GWL-terrein nog groener, duurzamer en socialer kan. Daarbij speelt ook de vraag naar de rol en de mate van de inzet van buurtbeheer. Op dit moment, tot eind augustus dit jaar, bespreken alle VvE’s en huurcommissies in de verschillende blokken dit vraagstuk. Eind dit jaar, in de najaars ALV, zullen we aan hand van de uitkomsten van die gesprekken met elkaar besluiten hoe we GWL 2030 nader invulling gaan geven en welke rol en inzet de buurtbeheerder daarin heeft.
Dit hebben we uiteraard ook besproken met Combiwel en Hassan Ziani; wij sluiten per jaar een contract af en als op basis van het besluit van de najaars ALV de uren van Hassan verminderd zouden worden, horen zij dat vanzelfsprekend heel tijdig te weten. Het punt is alleen, dat we nu nog niet weten wat het besluit zal zijn. Dat maakte de situatie voor Hassan op het terrein onzeker. Voor hem en Combiwel was dat een reden om te kijken naar mogelijkheden voor aanvullend werk. We zijn er daarbij even van uitgegaan, dat de uren van Hassan verminderd zouden gaan worden naar 16 uur, om met Combiwel en Hassan naar een mogelijk noodzakelijke oplossing te kunnen zoeken voor volgend jaar.
Twee deeltijdbanen
Die oplossing deed zich veel eerder dan gedacht voor in de vorm van een deeltijdbaan als klussenman op de kinderboerderij in de Pijp. Daar kan Hassan per 1 juli aan de slag voor 14 uur. Dat aanbod heeft Hassan inmiddels geaccepteerd. Dat betekent dat hij vanaf 1 juli twee deeltijdbanen heeft, beide voor zijn werkgever Combiwel; bij de kinderboerderij als klussenman voor 14 uur en op het GWL terrein als buurtbeheerder voor 16 uur. In totaal heeft hij hiermee werk voor 30 uur per week, 3 uur meer dan hij tot nu toe had.
Aanwezigheid van Hassan op het GWL terrein
In deze nieuwe situatie zal het even zoeken zijn wat voor Hassan en de bewoners van het GWL terrein handig is wat betreft de aanwezigheid van en het contact met Hassan. Hassan heeft de wens uitgesproken daarin wat flexibel te kunnen zijn, afhankelijk van de drukte op een van de beide locaties. Combiwel is daarmee akkoord.
We gaan nu voorlopig uit van aanwezigheid op het GWL:
maandag en donderdag: 09.00 – 15.00 uur
vrijdag
: 9.00-13.00 uur
Na een half jaar bespreken we of dit werkbaar is en voor bewoners duidelijk.
We zullen Hassan dus 11 uur minder op het terrein zien. Dat zal wennen zijn. Anderzijds zijn we blij voor hem dat Combiwel hem een andere deeltijdbaan heeft kunnen aanbieden.
Hassan is tevreden over deze gang van zaken, maar ga gerust eens langs om het hem zelf te vragen!

Publicatiedatum: 3 juli 2021

zaterdag 3 juli extra-speciale schoffeldag vanaf 13.00 uur

Ieder eerste zaterdag van de maand is het schoffelen met hovenier Herman.
Deze zaterdag, 3 juli is het extra speciaal, vanwege het werkbezoek dat Portefeuillehouder Groen Carolien de Heer brengt aan het GWL-terrein van 13.30 – 15.00 uur op uitnodiging van onze groengroep ‘Groene Vingers’ en het GWL-Koepelbestuur.

Het GWL is een van de groenste wijken van Amsterdam, niet in de laatste plaats door het vele groen dat de bewoners zelf hebben gecreëerd. Dat is de vele afgelopen jaren in goede harmonie gegaan met het stadsdeel. Maar de laatste jaren ligt dat wat ingewikkelder. Pleinen en borders zijn veelal uit eigen gelden betaald.
GWL bewoners spannen zich ondanks alles nog steeds in voor een bio-diverse groene wijk.
De “groenvisie 2050, een leefbare stad voor mens en dier” van de gemeente Amsterdam beschrijft wat we op het GWL aan het doen zijn.

We willen de samenwerking met de gemeente graag vernieuwen. Daarvoor hebben we de portefeuillehouder groen van Stadsdeel West uitgenodigd voor een werkbezoek. Met als doel haar te laten zien wat er allemaal gebeurt door bewoners op het gebied van groen, hoe bewoners op vele fronten actief zijn. Haar enthousiasme steekt hopelijk ook de ambtenaren aan.

Op zaterdag 3 juli is het weer schoffeldag. Een leuk moment om bij te praten met je buren. We kunnen de portefeuillehouder laten zien hoe we het hier doen en hoe goed dat is voor de gezondheid, de bewoners cohesie en -tevredenheid. Dat gun je iedere Amsterdammer.
Sluit je aan, om 13 uur op het Watervalplein of bij het Reve monument, of pak de schoffel op in je eigen (moes)tuin.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Bekijk hier Groenvisie 2020-2050 Amsterdam

Publicatiedatum: 30 juni 2021

jonge sla, van een poëtische schoonheid

Het plantgoed dat woensdag 12 mei voor de moes-tuinders arriveerde was overweldigend jong en groen.
Hoe ‘schoon’ schreef Rutger Kopland ook al weer over jonge sla?

Jonge Sla
Alles kan ik verdragen

het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Publicatiedatum: 5 juni 2021

AT5 filmend en interviewend op GWL

AT5, kwam naar het GWL-terrein om te kijken en horen hoe hier natuur-inclusief bouwen vorm heeft gekregen en wat de effecten zijn.
…Eén van de plekken in de stad waar goed is nagedacht over duurzaamheid en aanwezigheid van natuur is het GWL-terrein, dat grenst aan de Staatsliedenbuurt en het Westerpark. Vanaf 1997 verrees hier de eerste ecologische woonbuurt van Nederland.

Marjolein Pel (portret rechts boven – alle foto’s zijn screenshots uit de film) woont al 25 jaar in de buurt en dat bevalt goed. ‘’Het is heerlijk hier, en toch wel behoorlijk groen.’’ Daarvoor zetten buurtbewoners zich dan ook goed in. Zo onderhouden zij gezamenlijk moestuintjes. Ook met de dierenpopulatie in de wijk gaat het goed: ‘’Er zijn hier twee keer zoveel vogels als in de rest van Amsterdam’’, zegt Marjolein.

Een deel van het groen in de buurt wordt door de gemeente onderhouden. Om in onderhoud van het groen te voorzien waarvoor de gemeente geen zorg draagt moeten de bewoners zich zelf inzetten. Zo betalen alle bewoners maandelijks zes euro. Met dat budget onderhoudt een groep actieve bewoners onder leiding van een tuinman het groen wat voor hun rekening komt. Volgens Marjolein is deze werkwijze ook geschikt om in andere wijken toe te passen: ‘’Eigenlijk is het toch raar dat wij hier vrij succesvol op deze manier in deze wijk wonen en dat er na 25 jaar zo weinig navolging is van dit concept binnen Amsterdam.’’ Bekijk hier het filmpje van AT5

Publicatiedatum: 5 juni 2021

gwl-website: ook een vraagbaak voor onderhoud aan je huis

Onze Gwl-website gwl-terrein.nl is een actuele site over alles wat er speelt en op de agenda staat.
Het is ook een uniek archief van ruim 20 jaar Gwl-terrein.
Wat valt er zoal te vinden? De meest actuele nieuwsbrief staat altijd open.
Alles nieuwsbrieven zijn te vinden en te openen, of via de zoekfunctie is elk afzonderlijk bericht te vinden en openen.
Koepelvereniging? Alv?/ Lebo? / foto’s? / buurtfeest? / nutstuinen? / buurtbeheerder? /vergroening?…

BEWONERS: Klik op bewoners, daarmee krijg je toegang tot alle mogelijke info.
De knop BEZOEKERS is voor niet-bewoners die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het Gwl-terrein, het Eco-aspect en de ontwikkelingen en ervaringen, alsook de rondleidingen, die enkele bewoners op het terrein leiden met (internationale) studenten, professionals en media.


Zoekfunctie: vind je jouw onderwerp niet in de linker kolom? Dan kun je ook de zoekfunctie [Search………] rechts in het venster gebruiken.
Onderhoud aan je huis: dit onderdeel op de site wordt ook de Technische Wiki genoemd. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, je vindt hier een keur aan onderwerpen. Na een recente ervaring van bewoners met een kapot warmte element in een Grohe douche-kraan en hoe dit is opgelost kwam hierover een mail binnen bij de redactie van de nieuwsbrief. Dit werd een nieuw item in de lijst. Heb je tips die nog niet beschreven staan, laat het vooral weten: redactie@gwl-nieuwsbrief.nl

Publicatiedatum: 5 juni 2021