Menu

een gezond&open 2022 gewenst

Een nieuwjaar met nieuwe kansen: 17 februari 2022 zijn alle Gwl-bewoners uitgenodigd voor een uitgestelde nieuwjaarsreceptie, gecombineerd met een open gesprek rondom de plannen en wensen GWL 2030. Noteer deze datum alvast in de nieuwe agenda. We zien elkaar!

Publicatiedatum: 2 januari 2022

nieuwsbrief en website: tevredenheid, afschuw en punten van verbetering

Vanwege de broodnodige verbetering van nieuwsbrief en website vroegen we jullie als abonnees van de nieuwsbrief om meningen, over de verschillende aspecten, zoals het belang en de lengte van de nieuwsbrief en wat er gemist wordt. Over de website wilden we meningen horen over gebruiksvriendelijkheid en indeling, over wat je er zoekt en hoe vaak en wat je mist.
Honderdtien (110) lezers vulden de enquete in! Veel dank hiervoor.
Wat jullie er allemaal van vinden? Hieronder een samenvatting van de uitkomst en her&der ook toelichtingen van onze kant. Hopelijk is deze enquête ook goed voor meer participatie. Stuur berichten naar de nieuwsbrief, stel je vragen, kom met ideeën, dan kunnen wij ermee aan de slag en wordt de nieuwsbrief interessanter, leuker, diverser en nog meer van ons wijkje rond de waterpomp.

NIEUWSBRIEF
wensen / aandachtspunten:
Bewoners-verhalen Er is opvallend veel belangstelling getoond voor (meer) rouw- en trouw, geboorte en feest, nieuwe bewoners, interviews met buren.
Goed nieuws: Buurtbewoner BuurBer (zij schreef al eerder over een meegelopen rondleiding op het Gwl-terrein en over het grijswater-systeem) gaat interviews doen, bij de Gwl-bewoners en -ondernemers. Wil jij ook geïnterviewd worden of heb je ideeën, laat het weten.
Voor berichten over rouw en trouw, geboorten, nieuwe bewoners, kinderen op Gwl, zijn we mede afhankelijk van jullie input of contactgegevens: laat het ons weten, we horen het graag.
Leesbaarheid / functionaliteit / opmaak
Voor een deel zijn bovenstaande items ook de reden dat we naar ‘nieuw en fris’ gaan met nieuwsbrief en website: de huidige indelingen zijn niet meer van deze tijd en niet meer geschikt voor smartphones en tablet.
De leesbaarheid, functionaliteit en opmaak gaan dus per definitie verbeterd worden.
Info over buurten rondom het Gwl
Daarvoor schrijven we soms, of we verwijzen er naar, als er een speciale reden is, verder verwijzen we naar de bestaande informatiebronnen zoals De Staatskrant, Het Parool, Vrienden van het Westerpark en Stadsdorp Westerpark.
Uitwisselen / interactief kunnen reageren / niet hoeven wachten tot de volgende nieuwsbrief
Dit is ooit geprobeerd, maar mislukt, want er bleek geen belangstelling. De optie is verwijderd. Inmiddels hebben we app-groepen, twitter, de interactieve Nextdoor-website en social media. Wellicht is er belangstelling voor een Gwl-page op facebook… of anders, zet het op en laat het ons vooral weten.
We gaan de interactiviteit ook bespreken met professionals en advies daarover vragen.
Privacy: we gaan ons nog uitgebreid laten informeren over de privacy-aspecten, in (concept)-notulen die openbaar op de website staan en de (aanmeldings)gegevens van de abonnees.
Automatische vertaling’ opties: ook hier gaan we ons laten informeren, hoe belangrijk is het, wat kost het, wat is de kwaliteit van de automatische vertalingen.
Meer artikelen over duurzaamheid, maar een enkeling wil soms wel wat minder artikelen over ‘groen’.

WEBSITE
De enquete heeft alleen al zin gehad voor de nieuwsbrief-lezers die niet wisten dat het Gwl-terrein ook een website heeft!
Met een regelmaat wordt er in de nieuwsbrief verwezen naar de website, middels een link: dan beland je ergens op de website. Je kunt ook naar www.gwl-terrein.nl, dan kom je op de home-pagina en kies je voor de knop ‘bewoners’. Je kunt daar werkelijk alles vinden, van de eerste nieuwsbrieven, tot technische informatie, van foto-reportages en films tot visie en duurzaamheid rond de ontwikkeling van het Gwl-terrein, de betrokken architecten en wethouders, de jongste bewoners en overleden Gwl-ers. Via het zoekvenster kun je i.p. alles terug vinden. Ook studenten architectuur, bouwkunde, duurzaamheid en watermanagement, in binnen- en buitenland weten de site te vinden en te raadplegen en vragen via de site een rondleiding op het terrein aan.
Archief-functie: De website heeft een belangrijke archief-functie. Alle actuele dingen vind je in de nieuwsbrief. Ook all nieuwsbrieven worden gearchiveerd.
De overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid op de website scoort niet hoog en dat is een understatement. Ook hier geldt: dat is een van de redenen voor ‘nieuw en fris’, daar wordt dus hard aan gewerkt en sterk verbeterd.
Wat jullie missen:
– info / discussie over de verschillende woonblokken:
Daarvoor moeten we verwijzen naar jullie eigen communicatie-kanalen, voor huurders: via woningbouwvereniging en huurders-commissie. Voor eigenaren: via VVE’s. Hoe jullie communiceren of als je je afvraagt hoe je beter zou kunnen communiceren in het gebouw of woonblok, deel het in de nieuwsbrief en/of op het leefbaarheid-overleg (Lebo). Dat geldt ook voor onderstaande:
– info / discussie over onderhuur, long-stay en short-stay, het zijn belangrijke onderwerpen, want heeft ook invloed op de sociale samenhang van de buurt en alle aspecten van duurzaamheid op het Gwl-terrein. Het leeft in alle woonblokken, maar hoe kunnen we hier mee omgaan, regels formuleren, hoe kunnen de eigenaren en vve’s van elkaar leren en hoe kunnen huurders van de woningbouw-verenigingen zich hierin opstellen.
Deel het in de nieuwsbrief en/of op het leefbaarheid-overleg (Lebo).
– datering: onder elk gevonden artikel op de website staat altijd een datum van publicatie

Bekijk hier de uitslag en grafieken van enquête.
Het proces van voorbereiding naar ‘nieuw en fris’ alsook toegesneden op de huidige digitale mogelijkheden en toekomstbestendigheid is ingezet. Wordt vervolgd.

 

Publicatiedatum: 2 januari 2022

BuurBer: ging naar de bijenworkshop

Sinds 2014 staan in de gashouder in het Westerpark 5 bijenkasten. Deze worden onderhouden door 2 imkers en tien tot twaalf buurtbewoners die samen de zwermwacht vormen. Vooral in de periode mei-juli lopen zij extra rondjes in de omgeving van de gashouder en geven via de app aan de imker door als zij een bijenzwerm spotten zodat deze geschept kan worden. (red: we deden hier jaarlijks melding van in de nieuwsbrief, evenals van het seizen in de gashouder).
Eind november kregen de leden van de zwermwacht van de Gashouderbijen in het buurtbeheerhuisje een informatieve, leuke en leerzame middag aangeboden. Peter Kassies, (imker in de dop), had als aftrap een interactieve kwis gemaakt. Met de vingers op de knop probeerde iedereen om zo snel mogelijk het (goede!) antwoord te geven.
Michel Floris gaf aan de hand van foto’s en video’s uitgebreide informatie over het wel en wee van de bijen.
Bijzonder was dat er raten uit een kast waren. Er werd geproefd van de honing die nog in de raten van enkele lege kasten zat. Heerlijk!
Iedereen kreeg als aandenken een kaars die gemaakt is van de oude bijenraten.
En dan was er nog speciale aandacht voor imker Ina en haar bijenman Nicole, zij hebben vanaf 2014 voor de bijen gezorgd en in april 2021 hun stokje overgedragen aan Michel en Peter.
Ben je geïnteresseerd in ‘onze’ gashouderbijen, kijk op de site westerparkbijen.nl
Hier vind je info over de geschiedenis van de bijen, actuele ontwikkelingen, weetjes, foto’s en video’s.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

voor hondjes verboden

In het Lebo is er een opmerking gemaakt over honden op de kinderspeelplaats bij het paard. De daarop bedachte actie was, dat er een bord zou komen met de mededeling dat het een kinderspeelplaats betreft.
Grote verbazing dus, dat er nu een groot hondenverbodsbord op de toegangsdeur naar het veldje zit. Dat is toch wat anders dan het soort bord dat in het Lebo aan de orde kwam, heel onvriendelijk en niet bij ons terrein passend.
De snorfietsers en andere snelle en herrie-makende tweewielers worden vriendelijker bejegend via het gele bordje dat als proef onder het voetgangersgebied-bord geprobeerd wordt.
Regelmatig liep ik (vanwege de winterstop in de tuintjes nu even niet) over dat veldje, met hond die ik dan even aan de waterpomp vastzette gedurende mijn tuinactiviteiten.
Geen hond gezien, geen poep gezien, wel vaak een jongetje dat daar met zijn kitten aan het spelen was. Het had iets gezelligs, die combinatie bij het paard.
Uiteraard moet je als hondenbezitter rekening houden met spelende kinderen, en in mijn ogen is er in het gesprek veel mogelijk. Het gesprek, dat volgens sociologen en gedragsdeskundigen, sterk verminderd in onze samenleving. Er wordt nauwelijks meer gesproken en aangesproken op straat vanwege de verregaande individualisering en angst voor agressieve reacties. Hondenbezitters en -uitlaters hebben wel veel gesprek met elkaar op straat.
Zo’n verbodsbord past daar niet bij. Laten we er nog eens over praten.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

van het gas af… klachten en krachten bundelen

Oproepbericht en toelichting van Gwl-bewoner:
Van het gas af: Het koepelbestuur is hierover in gesprek met de (welwillende) gemeente en de woningbouwverenigingen.
Het GWL-terrein is sinds dit jaar aardgasvrij. De mensen betalen alleen nog voor gas om te koken zonder gasmeter. Het weghalen van de gasmeter is ooit besloten door de eerste bewoners van het GWL-terrein (lees de nieuwsbrief uit 2006
Als je nu al van het gas af wilt omdat je over gaat op inductie, of als je al geen kookgas meer gebruikt, blijk je toch te moeten blijven betalen. Dat is onwettelijk en met de stijgende gasprijzen nu extra onwenselijk.
Huurders hebben geen eigen gasmeter. Zij betalen daarom een vaste schatting van 65m3 gas per jaar plus de leveringskosten (= vastrecht). Dat bedrag loopt vóór de stijging van de gastarieven al op tot 350 euro per jaar.
Mensen die nu al op inductie/elektrisch koken, denken vaak niet meer voor kookgas te hoeven betalen. Door de afwezigheid van een gasmeter kun je niet aantonen of je nu wel of geen gas verbruikt, daarom blijf je betalen en kun je de kosten niet terugvorderen.
Energienota nakijken. Zou iedereen alsjeblieft zijn/haar energienota willen nakijken of je ook onterecht voor gas en netbeheerderskosten betaalt? Zo ja, meld je dan aan bij g.w.l.van het gas met een cc naar je bewonerscommissie. Met de reacties willen wij een collectief vormen, omdat het als individu heel moeilijk blijkt om van de onjuiste gasnota af te komen. Uit eigen ervaring blijkt dat energieleverancier, netbeheerder en woningcorporatie naar elkaar blijven wijzen en niemand zich verantwoordelijk houdt. De verwijdering van de gasleiding om de leveringskosten ook te kunnen stoppen, is tot 1 maart 2023 gratis, maar de molens draaien traag. Actie is nu vereist.

Huis-eigenaren die geen gas meer afnemen, moeten hun meter laten weghalen / officieel laten afsluiten om te voorkomen dat zij transport-kosten moeten blijven betalen.
Het officieel afsluiten door Liander is vanwege de duurzaamheids-ambitie van de overheid gratis tot 1 maart 2023. Om de krachten (en klachten) te bundelen kunnen bewoners met vergelijkbare problemen zich met hun contactgegevens ook melden bij het GWL-Koepel-bestuur.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

verslag lebo 14 december

Rond de 14 bewoners en 1 vertegenwoordiger van woningcorporatie Rochdale waren eenvoudig via een link on line bijeen via een videobijeenkomst met een volle agenda.
Een paar highlights:
Nieuwe kandidaat bestuurslid Koepelbestuur: Na het afscheid van Hans Bax en de oproep aan bewoners om zich aan te melden als nieuw bestuurslid heeft Jan-Willem Kluit zich aangemeld. Tijdens de voorjaars-ALV zal hiervoor een formele stemming en toetreding plaats vinden.
De groenafval-plaats achter de kledingcontainer is GEEN GROEN-AFVAL PLAATS. De gemeente kan hier vanwege de positie achter de kledingcontainer aan de Van Hogendorpstraat niet bij. Er is nu een bord bij geplaatst.
Breng het groenafval naar de officiële groenplaats: loop via de onderdoorgang Waterpoortweg, rechtdoor naar de Isaac Gogelweg.

Terugdringen gemotoriseerd verkeer Een bewonersgroep is i.s.m. wijkagent Cees Venderbos en gemeenteambtenaar Jaap Broekema bezig met en het plaatsen van een extra bord en het opstellen van een brief voor bewoners (er is ook meer bewustwording van bewoners nodig – als zelf-gemotoriseerd én als besteller van boodschappen aan huis). Wordt vervolgd.
Groen beheerplan Alle aspecten van het Gwl-groenbeheerplan, zoals heg-hoogtes en hekken / ecologisch maaibeleid / (achterstallig) onderhoud in de Waterleliegracht wordt door de Groengroep i.s.m. de hovenier en Jaap Broekema (namens de gemeente amsterdam-west) in januari 2022 opnieuw vastgesteld. Hierna kan een publicatie van het plan in nieuwsbrief en op de website volgen.
Nieuwjaarsreceptie wordt verplaatst naar 17 februari. Het gaat gecombineerd worden met een bewoners-bijeenkomst op een grotere locatie. Er wordt dan ook uitgebreid informatie gegeven over de gesprekken en web-enquête over GWL 2030 die geweest zijn en de uitkomsten daarvan en om de ideeën over het buurtbeheer en huiskamer van de buurt verder te bespreken met de buurt en om goede ideeën alsook bezwaren ‘op te halen’.
GWL 2030 (socialer, groener, duurzamer) Marjo licht de uitkomst van de gesprekken en de web-enquête toe. bekijk hier de GWL 2030 presentatie
Buurtbeheerhuisje en huiskamer van de buurt.
In de vorige nieuwsbrief staat uitgebreide toelichting hierover tijdens de laatste ALV van november.
Aanleiding voor aanpassing en plan ontwikkeling:
Het bewonersaantal is van 1800 teruggelopen naar 1400, er zijn meer 1 en 2 persoons huishoudens, er is meer vergrijzing, en er is meer behoefte aan ontmoeting. Het huisje wordt gehuurd van de Alliantie, oogt niet open, is slecht toegankelijk, is slecht geïsoleerd en er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Naast enthousiasme voor het gepresenteerde plan en de uitwerking is er ook zorg om de de toeloop die de beoogde huiskamer van de buurt zal hebben. Er is nu al geluidsoverlast voor bewoners van blok1 omdat de bebouwing werkt als een klank-kast. Deze zorgen worden serieus genomen en leidt tot extra onderzoek en gesprekken met de betrokken en bezorgde bewoners. De huidige slechte toegankelijkheid van het buurtbeheerhuisje met buiten- en binnentrappen is in de planontwikkeling ook voorzien naar toegankelijkheid voor mindervaliden.
Medio 2022 zal er een go of  no go moment zijn voor het plan.
Van het gas af: Het koepelbestuur is hierover in gesprek met de gemeente en de woningbouwverenigingen.
Zie hierover de oproep verder in de nieuwsbrief.
Oproep vrijwilligers voor feestcommissie en voetbaltoernooi: deze zomer bestaat het Gwl-terrein 25 jaar. Meld je hier aan voor deze tijdelijke vrijwilligersbaan.
Heb je meer met voetballen? Ook dit jaar wordt er weer een voetbaltoernooi (alle leeftijden) gepland waar vrijwilligers voor nodig zijn.
Meld je hier aan als tijdelijke vrijwilliger voor de organisatie van het voetbal-toernooi.
Voor beide commissies liggen draaiboeken klaar.
Meer weten over de onderwerpen en discussies in het Lebo? Binnenkort verschijnen de concept-notulen op de website. Volgende Lebo: dinsdag 15 maart.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

er was eens…

… een Zweedse wereldwijde fast-fashion kleding-keten met de Letters H en M in de naam die het met hulp van een reclamebureau een goed idee vond om op het Waterspiegelplein een kledingkastje te plaatsen om kleding te ruilen…
Zij noemden het een guerilla actie, dus overlegden niet met de bewoners, vroegen geen vergunning aan en plaatssten het midden op het plein. Er werden enkele malen per dag door het reclamebureau kledingstukken in gelegd. Het was geen lang leven beschoren.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

klaar met de kerstboom > maak ‘m klaar voor de compost

Alle versiering en haakjes uit de boom gehaald, dan kan de kerstboom naar een ophaalpunt.
Van 3 januari tot en met 16 januari haalt de gemeente elke dag de kerstbomen van de plekken Waterpoortweg 343 en Waterrijkweg op.
Van de kerstbomen wordt compost gemaakt.
Na 16 januari kunt u uw kerstboom ook nog gratis naar een Afvalpunt brengen.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

gezien en gevonden

gezien: er is een nieuw bord geplaatst bij de doorgaande weg langs het voetbalveldje: VOETGANGERS GEBIED – fietsers toegestaan / snorfietsen verboden.
gevonden op terrein: een ?gestolen / achtergelaten? fiets met een mini-slotje. De eigenaar van de fiets kan met de sleutel van het slot naar Hassan gaan.

Publicatiedatum: 2 januari 2022