Menu

zomer2021 op het gwl-terrein

Zomerse stilte? Stil was het niet tijdens de storm op 6 juli met een ontwortelde boom als resultaat op de Waterkeringweg, de lege plek waar deze boom gestaan heeft is nog een stille getuige. Regen was er veel, tot vreugde van de naaktslakken die in grote getale in verschillende moestuinen de oogst van sla tot courgette, van palmkool tot komkommer tussen hun kaken namen. Ook de tomaten, aubergines en paprika’s kregen last van de vochtigheid.
Maar er was ook mooi weer: zo is er buiten genoten van een heerlijk en gezellig aanschuif-diner onder de watertoren. Er is een bijen-zwerm in de gashouder bijgeplaatst én er is gezeisd in de gashouder. Er is geschoffeld (oh ja, pas op voor het wespennest in het Reve-plantsoen – zie foto met rode cirkel), en het fruit in de bomen is uitgedund. Er is uit- en ingehuisd, en de renovaties in blok 1 zijn (bijna) afgerond. Ennnn er zijn nieuwe speel- en klimrekken geplaatst op het veldje bij het paard. Wat vinden de (buur)kinderen ervan?

 

De meeste Gwl-ers zijn weer op honk, de vakantie-stilte op het terrein lijkt voorbij. Het is tijd en leuk om elkaar weer te ontmoeten! Dat kan in ieder geval zaterdag 18 september, tijdens de fruitpluk- en bakdag, en tijdens de burendag op zaterdag 25 september. Ook het lebo, gepland op dinsdagavond 21 september kan weer zoals we gewend waren, met elkaar rond de tafel. Meer over dit alles in deze nieuwsbrief. We zien je graag!

Publicatiedatum: 4 september 2021

oud-voorzitter Koepelvereniging overleden

Op 23 augustus is, Joze van Stigt, de eerste voorzitter van de GWL-koepelvereniging overleden. Veel te vroeg, ze is maar 63 geworden.
Joze was een van de pioniers van het GWL-terrein. Betrokken en actief vanaf het moment dat de plannen op de tekentafel lagen. In 1996 werd de koepelvereniging opgericht en werd ze er voorzitter.
Maar Joze was op meerdere fronten actief: buurtgroepen, stadsdeelraad en ook in het bestuur van blok 12, het blok waar ze woonde.
Joze was gedreven en vasthoudend en (dus) ook niet altijd de gemakkelijkste. Haar kennis van het GWL-terrein (in al z’n facetten) was ongelofelijk groot. Dat gebruikte ze in de overleggen en onderhandelingen binnen de koepelvereniging, met corporaties, met bestuurders en ambtenaren van de gemeente, architecten, bouwkundigen, aannemers en andere organisaties die actief waren op het terrein.
In 2013 is ze verhuisd naar Slotermeer en is ze uit beeld verdwenen. Niet helemaal, zo nu en dan kwamen we haar tegen in de buurt of in het Westerpark.
Wij wensen haar man Jan Pieter, haar zonen, Tjibbe en Nuri en de rest van de familie en vrienden, alle sterkte toe bij het dragen en verwerken van het verlies van Joze.
Bestuur Koepelvereniging
foto links: Joze van Stigt, uit privé collectie, geplaatst bij het artikel in Het Parool.
Foto rechts: tijdens het aansnijden van de taart voor 15 jaar GWL-terrein
Publicatiedatum: 4 september 2021

een lesje appeltjes uitdunnen en meer

Op de oproep aan de fruitboomgroep-leden half juli om te helpen met het uitdunnen van de dubbele appeltjes, ten gunste van de appelgroei, komt niet veel respons. Wellicht te laat opgeroepen? En/of is de vakantie al ingegaan en zijn veel bewoners elders… Langslopend op het juiste moment treffen we Michel Floris aan, op de ladder onder een appelboom op de Waterkersweg.

 

Michel heeft zojuist overlegd met de buurman in wiens tuin deze appelboom nu staat en legt ons nu ook uit:
… In aanleg stond deze boom niet in zijn tuin. Er was destijds sprake van een buitenheg en een verder-gelegen binnenheg die het tuinperceel afscheidde. De ruimte tussen de heggen was toen algemene groenruimte. Omdat deze algemene ruimte eigenlijk niet gebruikt werd is toen besloten om de binnen heg tegen de buitenheg aan de plaatsen, waardoor de tuinen meer ruimte kregen en de boom daardoor in de tuin van de bewoner stond. De boom blijft wel eigendom van de GWL-fruitbomengroep…
Tegelijkertijd snoeit Michel een struik in de tuin, die wat teveel ruimte inneemt ten nadele van de appelboom. De struik groeit door de appelboom, dus de takken zitten te dicht op elkaar, waardoor (kans op) schimmel en minder zon, ziekte en groeiachterstand voor het fruit. Michel én de bewoner zonder ‘groene vingers’ zijn blij met het overleg /de uitleg en de direct genomen acties. Zo helpen we elkaar.

Tijdens zijn rondje worden veel gevallen appeltjes door Michel geraapt en in een zak gedaan, om ze op een veilige plek terug te geven aan de natuur, want als er schimmel inzit of spint, dan wil je dat niet te dicht bij de gewassen hebben, en ook niet op de compost hoop.

Michel toont ook nog even het jongste boompje, op het veldje bij Het Paard. Met een paar bewoners en Hassan hebben ze destijds een flink gat gegraven (daar kwam nog aardig wat bouwpuin uit), nieuwe aarde gestort en zie hier het resultaat. Een iets andere appel, met nu al rood-verkleuring: een paar dubbele worden uitgedund en een extra appel die de tak te zwaar maakt, wordt ook ‘geknipt’, want de tak is nog dun en daardoor kwetsbaar voor storm en spelende kinderen. Na de knipbeurt zwiept de tak direct een stuk omhoog. Dan ook nog even de witte-pitten-check: ja juist, deze appel is dus nog onrijp (17 juli). Het was weer een mooi staaltje aanschouwelijk onderwijs bij de appelbomen. Thanks Michel!

Inmiddels (begin september) zijn de appels (en peren) gerijpt en klaar voor de pluk. Verderop in de nieuwsbrief wordt de fruitpluk- en bakdag (appeltaartdag) van 18 september aangekondigd.

Nagekomen bericht:
Van de kleine perenboom, op het grasveld tussen blok 6, 7 en 9, zijn takken afgebroken. Dit is door iemand gedaan om de peren te plukken. Op 5 augustus zaten de peren er nog aan, op 12 augustus waren ze eraf. Op de foto links is te zien dat de peer scheef is getrokken en enkele afgebroken takken op de grond liggen. Op de foto rechts is te zien dat een tak er afgebroken nog aan hangt. En dat voor een paar peertjes die nog niet eens rijp waren. Wat jammer.

Publicatiedatum: 4 september 2021

appeltaart op 18 september

Op zaterdag 18 september gaan vrijwilligers ’s ochtend de appels en peren van onze hoogstamfruitbomen plukken. ’s Middags gaan ze er taarten van bakken. Buurtbewoners, vooral kinderen, zijn van harte uitgenodigd te komen kijken en helpen. Alle GWL bewoners zijn uitgenodigd om de taarten om 5 uur ’s middags te komen proeven.

Het programma is volgt:
Wil je plukken? Tussen half 10 en 10 uur verzamelen bij het buurtbeheerdershuisje. Om 10 uur gaan jong en oud, onder leiding van de vrijwilligers van de Hoogstamfruitbomengroep, de appels en peren plukken. Zorg wel voor stevig schoeisel, veiligheid voor alles.
Wil je bakken? Tussen half 1 en 1 uur gaan de vrijwilligers er thuis appeltaarten en stoofpeertjes van maken. Wil jij ook iets maken? Graag ! Voor de ingrediënten wordt gezorgd.
Lekker smullen: om 5 uur kunnen alle GWL bewoners bij het buurtbeheerdershuisje appeltaart komen eten en appelsap drinken. Heerlijk!

Alle info staan in deze uitnodiging. Foto’s van voorgaande jaren en veel meer over de hoogstamfruitbomen vind je op www.gwlfruitbomen.nl

Publicatiedatum: 4 september 2021

burendag met koffie, rondleiding, gezelligheid en pannenkoeken

Evenals vorig jaar doet het GWL-terrein mee aan de Nationale Burendag. Dit jaar op zaterdag 25 september. Het geheel vindt plaats voor het Buurtbeheerhuisje, bij de fontein.
Om 10.30 uur wordt de rijdende koffiebar geopend en kunnen we genieten van overheerlijke koffie, thee en koekjes. Om 11.00 uur en 11.30 start een korte rondleiding over het GWL terrein met aandacht voor de high lights, maar ook met nieuwe ontwikkelingen rond groen, milieu en sociale verbinding tussen bewoners.
Om 12.30 is het pannenkoeken-tijd!
Een week van te voren ontvangen de bewoners nog een flyer in de bus. Maar noteer het nu al: Burendag, 25 september, 10.30 uur bij het Buurtbeheerhuisje. Tot dan!
Publicatiedatum: 4 september 2021

welkomstbrief

Voor alle nieuwe bewoners heeft het koepelbestuur een welkomstbrief opgesteld. Dit op basis van een vraag die regelmatig bij Lebo en ALV langs kwam. Het is de bedoeling dat nieuwe bewoners deze krijgen van hun woningbouwvereniging, en/of bewonerscommissie, of VVE.
Zie hier de welkomstbrief aan nieuwe bewoners.

 

Publicatiedatum: 4 september 2021

grote werkzaamheden in stad én op GWL-terrein

Overal in Amsterdam zijn er obstructies door (grrrr) grote werkzaamheden. Het GWL-terrein draagt daar ook z’n steentje aan bij. Woningcorporaties, bouwbedrijven, steigerbouwers, bewoners, bewonerscommissies en Hassan hebben het er druk mee. Meestal is het aangekondigd, maar soms is het een verrassing. Uiteindelijk is het vooruitzicht dat het overal weer waterdicht wordt en/of het strak in de verf staat.
Blok1: totale gevel-restauratie / Bang!: dakbedekking  / Watertoren: inspectie en onderhoud / Blok 11 en 13: schilderwerkzaamheden

:

Auto’s op het GWL-terrein: De gemeente verleent vergunningen als het gaat om bedrijfsauto’s die dienst doen als ‘werkplaats’.
De betrokken bedrijven hebben officieel vergunningen gekregen van de gemeente.

En de Waterspiegelgracht?
Binnenkort krijgt de vijver weer een bagger-beurt en eiland-herstel.
Bij Byte (momenteel veelal vanuit huis werkend) veroorzaakten de picknicktafels veel wilde recreatie.
Op verzoek van Hassan zijn de tafels binnen gezet.

Publicatiedatum: 3 juli 2021

‘hoog’ bezoek tijdens schoffeldag

De samenwerking tussen Gwl-terrein en stadsdeel is de laatste jaren moeilijker geworden omdat het stadsdeel veel minder kan regelen. De nieuwe groen-projecten krijgen hierdoor weinig tot geen support.
Tijd voor een werkbezoek van portefeuillehoudergroen Carolien de Heer.
Dit was op uitnodiging van onze groengroep ‘Groene Vingers’ en het GWL-Koepelbestuur om te laten zien wat we op het GWL-terrein aan het doen zijn op het gebied van groen, en -vernieuwingen.
Het bezoek bestond uit een rondleiding over het terrein, een historische schets over de groen-ontwikkelingen, participatie van de bewoners en uitwisseling van standpunten.


Carolien de Heer leek behoorlijk enthousiast over wat ze hoorde en zag.
De inzet is dat er gewerkt gaat worden aan de verbetering van de relatie van het stadsdeel en het Gwl-terrein om meer gezamenlijk op te trekken. Binnenkort op de website een verslag van dit werkbezoek.

Publicatiedatum: 3 juli 2021

nieuwe bewonersgroep Cordaan ‘Watertoren’

Vanaf 1 april 2021 is Watertoren officieel geopend. De nieuwste woonlocatie van Cordaan voor mensen met een verstandelijke beperking (vgz). De locatie bestaat uit 11 studio’s waarvan er nu 9 bewoond worden. De bewoners zijn erg blij met hun nieuwe woonplek en vinden vooral de buurt erg gezellig. Ook het Westerpark aan de overkant is natuurlijk een feest, waar we regelmatig sportactiviteiten organiseren voor en met bewoners. Met de versoepelingen die hopelijk blijvend zijn, hopen we de komende tijd meer van dit soort activiteiten op te zetten, bijvoorbeeld tuinieren in onze grote gemeenschappelijke tuin die wel een opknapbeurt kan gebruiken.
We kijken ernaar uit andere buurtbewoners eens te ontmoeten.
Hartelijke groet, Begeleiding Cordaan Watertoren en de bewoners

Wij blijven graag op de hoogte van initiatieven vanuit de buurt die interessant zouden kunnen zijn voor ons of onze cliënten. Het lijkt me een mooi idee hen wat meer te verbinden met de buurt en bewoners en nu met de versoepelingen is er hopelijk ook een stuk meer mogelijk. (red: de persoonlijk begeleider is toegevoegd aan de abonnee-lijst van de Gwl-nieuwsbrief)
Ik hoor graag bij vragen! Met vriendelijke groet, Door Kras, Persoonlijk begeleider
M 06 – 28 17 16 30 / dkras@cordaan.nl

Publicatiedatum: 3 juli 2021

veranderingen rond buurtbeheer

Bericht van het Koepelbestuur:
Soms gaan de ontwikkelingen sneller dan verwacht. Dat is nu het geval rond onze buurtbeheerder Hassan. Daarbij is voor iedereen die niet bij de laatste drie ALV’s aanwezig is geweest wat uitleg nodig. Daarom hieronder een wat lange inleiding:
Wat aan de veranderingen vooraf ging
Op de najaars ALV van 2020 heeft het bestuur van de GWL koepelvereniging ter sprake gebracht, dat onze uitgaven hoger zijn dan onze inkomsten. Omdat de uitgaven vooral zitten in het contract met welzijnsorganisatie Combiwel inzake onze buurtbeheerder Hassan Ziani, hebben we voorgesteld om met elkaar te bekijken wat de mogelijkheden zijn om die kosten eventueel te verlagen, dan wel de inkomsten te verhogen.
Tegelijkertijd speelt het project ‘GWL 2030’, waarin we met alle bewoners willen bekijken hoe het GWL-terrein nog groener, duurzamer en socialer kan. Daarbij speelt ook de vraag naar de rol en de mate van de inzet van buurtbeheer. Op dit moment, tot eind augustus dit jaar, bespreken alle VvE’s en huurcommissies in de verschillende blokken dit vraagstuk. Eind dit jaar, in de najaars ALV, zullen we aan hand van de uitkomsten van die gesprekken met elkaar besluiten hoe we GWL 2030 nader invulling gaan geven en welke rol en inzet de buurtbeheerder daarin heeft.
Dit hebben we uiteraard ook besproken met Combiwel en Hassan Ziani; wij sluiten per jaar een contract af en als op basis van het besluit van de najaars ALV de uren van Hassan verminderd zouden worden, horen zij dat vanzelfsprekend heel tijdig te weten. Het punt is alleen, dat we nu nog niet weten wat het besluit zal zijn. Dat maakte de situatie voor Hassan op het terrein onzeker. Voor hem en Combiwel was dat een reden om te kijken naar mogelijkheden voor aanvullend werk. We zijn er daarbij even van uitgegaan, dat de uren van Hassan verminderd zouden gaan worden naar 16 uur, om met Combiwel en Hassan naar een mogelijk noodzakelijke oplossing te kunnen zoeken voor volgend jaar.
Twee deeltijdbanen
Die oplossing deed zich veel eerder dan gedacht voor in de vorm van een deeltijdbaan als klussenman op de kinderboerderij in de Pijp. Daar kan Hassan per 1 juli aan de slag voor 14 uur. Dat aanbod heeft Hassan inmiddels geaccepteerd. Dat betekent dat hij vanaf 1 juli twee deeltijdbanen heeft, beide voor zijn werkgever Combiwel; bij de kinderboerderij als klussenman voor 14 uur en op het GWL terrein als buurtbeheerder voor 16 uur. In totaal heeft hij hiermee werk voor 30 uur per week, 3 uur meer dan hij tot nu toe had.
Aanwezigheid van Hassan op het GWL terrein
In deze nieuwe situatie zal het even zoeken zijn wat voor Hassan en de bewoners van het GWL terrein handig is wat betreft de aanwezigheid van en het contact met Hassan. Hassan heeft de wens uitgesproken daarin wat flexibel te kunnen zijn, afhankelijk van de drukte op een van de beide locaties. Combiwel is daarmee akkoord.
We gaan nu voorlopig uit van aanwezigheid op het GWL:
maandag en donderdag: 09.00 – 15.00 uur
vrijdag
: 9.00-13.00 uur
Na een half jaar bespreken we of dit werkbaar is en voor bewoners duidelijk.
We zullen Hassan dus 11 uur minder op het terrein zien. Dat zal wennen zijn. Anderzijds zijn we blij voor hem dat Combiwel hem een andere deeltijdbaan heeft kunnen aanbieden.
Hassan is tevreden over deze gang van zaken, maar ga gerust eens langs om het hem zelf te vragen!

Publicatiedatum: 3 juli 2021