Menu

plukploegen de boom in voor appels en peren

“Hoeveel hebben we er al gevangen?” vraagt één van de jongere deelnemers aan de fruitplukdag. De oogst viel wat tegen maar was genoeg voor achttien gerechten variërend van appeltaarten tot stoofpeertjes in wijnsaus. En daar kwamen heel wat mensen op af toen tegen vijf uur de resultaten van een ochtend plukken en een middag bakken werden uitgedeeld.
‘s Ochtends zijn vier plukploegen op stap gegaan met ladders en lange stokken met een mesje eraan om de hoog hangende appels te pakken te krijgen. Vorig jaar was de oogst wat minder door het droge voorjaar en hongerige halsbandparkieten, dit jaar kwam het door de late nachtvorst en opnieuw de halsbandparkieten. Ook zijn wildplukkers actief geweest, die zelfs een perenboom hebben beschadigd. Want appels en peren pluk je niet zomaar, vertelt Michel Floris van de fruitbomengroep ‘s ochtends. “Als je er bij kunt, moet je de appel draaien tot hij loslaat. Als je gaat trekken, heb je kans dat het vruchtlichaampje meekomt en krijg je de jaren erna geen nieuwe appels op die plek.”
Jammer genoeg waren er weinig kinderen om te helpen bij het plukken. Het voordeel: de volwassen vrijwilligers mochten zelf de bomen weer eens in om fruit te plukken.

Na de pluk kijkt een jochie verlangend naar de krat waar een bodempje appels in ligt. “Mag ik er eentje?” Dat mag niet, zo wordt uitgelegd, eerst moet gebakken worden. Dus kreeg iedereen die ging bakken de ingrediënten mee: bloem, boter, suiker en eieren.

Aan het eind van de middag stonden de tafels klaar met de prachtigste creaties erop. Waaronder een mooi geglazuurde appeltaart, een tarte tatin-suikerbom, een vrijwel ongezoete klassieke appeltaart en verschillende bijzondere gerechten met de stoofpeertjes. Het jochie dat eerder al zo graag een appeltje had genomen, probeert alle taarten te proeven. Hij zal – net als de rest van de liefhebbers – met weinig honger zijn thuis gekomen.

Publicatiedatum: 3 oktober 2021

leefbaarheidsoverleg, een volle bak

Dinsdag 21 september was weer de eerste Lebo (leefbaarheidsoverleg) sinds lange tijd (i.v.m. corona) in de vergaderzaal van blok 5. Het was een goed gevulde ruimte met 23 aanwezigen, zodat er zelfs een tweede rij ontstond. Opmerkelijk: veel bewoners van het eerste uur en alle aanwezigen tonen zich zeer betrokken bij ons terrein en de buurt.
Voorzitter Marjo Kroese heet iedereen welkom en meldt voor de goede orde dat alles in deze vergadering wat het terrein betreft, ter sprake kan komen.
Er zijn twee extra agenda punten – het verslag van de ‘motorclub’ en het veldje bij het paard.
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen van het vorige Lebo:
a. Welkomstbrief – Er is een nieuwe  brief opgesteld ter verwelkoming van nieuwe bewoners, die ook in het Engels vertaald zal worden (red: zie ook deze nieuwsbrief in de linkerkolom)
b. AED – Een vraag om wat helderheid over de AED en het gebruik daarvan: Er zijn 23 mensen in deze omgeving, die worden verwittigd na een 112 melding dat er iemand hun hulp nodig heeft. Op de Gwl-website hierover meer info en uitleg en op Hartslagnu.nl
Het groenbeheerplan – Het is gebaseerd op het masterplan en geschreven met inbreng van alle belanghebbende groepen op dit terrein. Aan de orde komen bijv. de heghoogte, de fruitbomen, nutstuinen, de gracht en het maaibeleid.
Duidelijk is dat er een betere samenwerking moet zijn met de gemeente met heldere afspraken over ieders verantwoordelijkheden. Eerste aanzet hiertoe was het bezoek op 3 juli j.l. van Carolien de Heer (portefeuillehouder GROEN van Stadsdeel West). Verder zullen Groene Vingers en Buurtgroen 020 dit terrein bijstaan in overleg met de gemeente.
Het GWL terrein wordt “geroemd” als voorbeeld van de groenvisie van de gemeente Amsterdam vanwege de samenwerking tussen en verantwoording van bewoners voor het groen, de duurzaamheid en de sociale cohesie.
Buurtbeheer – Onze buurtbeheerder Hassan Ziani werkt zowel hier als op de kinderboerderij in de Pijp. Fijn is dat hij flexibel is met zijn uren, zodat hij bijvoorbeeld aanwezig is bij dit Lebo of de burendag. De uren-invulling en mogelijkheden daarbinnen worden zo nodig in de ALV van dit najaar geëvalueerd.
Hassan heeft wel het dringende verzoek, hem vanaf nu over GWL kwesties alleen te bellen op die dagen dat hij voor GWL werkt (maandag en donderdag: van 09.00 – 15.00 uur / vrijdag: 09.00 – 13.00 uur. (red: zie bereikbaarheid buurtbeheer in de smalle kolom van deze nieuwsbrief)
GWL in 2030 – socialer, groener en duurzamer. In de ALV van dit najaar wordt de ‘houtskoolschets’ besproken die is gemaakt op basis van de ingeleverde enquêtes. Gedacht wordt om later een grotere bijeenkomst te organiseren om meer mensen hierbij te betrekken.
De motorclub – Niet een rondrazend groepje, maar wel een groep die pogingen doet om dit terrein inderdaad scooter-vrij en dus veiliger te houden. De wijkagent helpt hier graag aan mee en vraagt waar mogelijk hem het kentekennummer van de overtreder te melden, zodat hij contact kan opnemen (praatje maken) met de eigenaar. Verder wordt er gekeken naar de doorgangen, nieuwe borden, plekken waar scooters makkelijk geparkeerd zouden kunnen worden en andere oplossingen. Verdere informatie en mogelijkheid tot inbreng volgt.
Speelveldje bij het Paard – Er wordt opgemerkt dat steeds meer hondenbezitters met hond zich daar verzamelen, gevraagd wordt om er rekening mee te houden dat kinderen hier in alle opzichten veilig kunnen spelen.

De conceptnotulen van het Lebo zijn binnenkort hier op de website te vinden en in de volgende nieuwsbrief beschikbaar.

Publicatiedatum: 3 oktober 2021

verse discussies en brood

Voor de één is het super leuk en gezellig, de bakkerskar die op een zaterdag verschijnt op het plein bij de fontein, midden op het Gwl-terrein. De ander stoort zich er aan/heeft er moeite mee, want gemotoriseerd verkeer is hier niet toegestaan. Klopt! Daarvoor moet in ieder geval een vergunning aangevraagd worden. Het onderwerp is ook bij het Lebo ingebracht. En zo is nu de standplaats van de broodkar bij het voetbalveldje. Een meisje komt huppelend brood-boodschappen halen en de volgende buur komt ook al aangelopen…

Publicatiedatum: 3 oktober 2021

burendag? we hadden er zin in

Ja we hebben er zin in om elkaar weer te ontmoeten, te kletsen met bekenden én nieuwe bewoners, zin in de mooie koffie en thee van de Barista en de overheerlijke mediterrane koekjes. Bart de Gwl-Bard van deze ochtend is gevraagd om te musiceren en ook dat is sfeer verhogend en zeer gewaardeerd.

Wie wil kan deze ochtend een rondleiding krijgen op het terrein. Deze blijkt informatief voor oude en nieuwe bewoners en ook de redactie krijgt een paar weetjes.
Rondleidingen worden er met een regelmaat gegeven door een aantal bewoners, voor geïnteresseerden uit alle delen van de wereld, van China tot Ethiopië, o.a. voor (student-)architecten en stadsplanologen en (regen)water specialisten. Meedenken over de opbouw en visie van de wijk wat de bewoners van het eerste uur gedaan hebben, kennen de Fransen bijvoorbeeld niet. Was er 20 jaar geleden nog angst voor spuiters en snuivers met al dat groen: dit bleek onterecht. ‘Nee, nooit gebeurd’, vertelt rondleider Mischa.
De fontein waar de rondleiding start is nog origineel uit de tijd dat het water hier gedistribueerd werd door honden- en paardenkarren. De honden dronken het water uit het onderste deel van de fontein en de paarden uit het bovenste deel.
De woondichtheid op het Gwl-terrein is hoger dan die in de Staatsliedenbuurt. Huh? Door het stapelen van de huizen aan de randen van het terrein en het gemotoriseerd verkeer uit de wijk te houden, is alle overgebleven ruimte beschikbaar voor het groen, dus ruimte en rust.
Het stratenplan geeft nogal eens problemen, want is niet gemakkelijk. Door de plattegronden die her en der hangen en omdat bezoekers en bezorgers gelukkig vaak een GPS hebben, komen ze er meestal uiteindelijk wel uit. Maar als ze onbedoeld op het Diego Pos Plantsoen terecht zijn gekomen (bij het Reve-monument, kent u dat?) en de GPS het ook niet meer weet, dan klopt dat vreemd genoeg wel, want deze naamgeving is een (anarchistisch/onofficieel) eerbetoon aan deze zeer actieve bewoner, o.a. vanwege zijn inzet voor de groenprojecten op het GWL-terrein. Zo is er ook een Jan-Willem Kluitplein bij het voetbalveldje. (Kluit kreeg deze vernoeming vanwege zijn tomeloze inzet voor de Gwl-voetbaltoernooien, waarvoor hij in 2010 ook geridderd werd).
En meer: natuurlijk zijn er nog veel meer  grote en kleine wetenswaardigheden die tijdens de rondleiding voorbij komen… Ben je nieuwsgierig en wil je ook een keer een rondleiding, houd dan de nieuwsbrief in de gaten voor aankondigingen hierover. Wil je nu alvast wat meer info, kijk dan hier of hier op de gwl-website of vul daar zelf een zoekterm in, 22 jaar Gwl-geschiedenis is hier beschikbaar in tekst, filmpjes en foto’s…

Tijdens de rondleiding zijn er op het plein voorbereidingen voor het pannenkoeken-deel van deze dag. De kinderen kennen het pannenkoeken-moment feilloos en komen na hun sportactiviteiten nog in tenue, op wieltjes en al of niet met (voet)ballen aangesneld voor de beloofde pannenkoeken.
Appeltaartdag, burenhulp en nu Burendag: Jorrit en zijn partner, twee verse bewoners, vallen met hun neus in de boter. Vorige week tijdens de fruitpluk- en appeltaartdag (‘Appeltaartdag met een hoofdletter’, zegt Jorrit met een grijns op zijn gezicht) kwam buurman Erik hen tijdens de verhuizing, rond 17.00 uur een halve appeltaart brengen en vandaag tijdens deze burendag, waarop ze ook de rondleiding meelopen, voelen ze zich warm onthaald en zien we stralende gezichten, die ons ook weer doen stralen. Mooi toch!

Publicatiedatum: 3 oktober 2021

watervogels weer blij in Waterleliegracht

De pomp in de Watersleliegracht tegenover terras Cradam is weer in orde. Nadat de monteur het water had verlaten en de pomp had aangezet, hebben de watervogels het zuurstofrijke water weer direct opgezocht.
Publicatiedatum: 3 oktober 2021

gevel onderzoek

Gezien en gemeld aan de redactie: gevelonderzoek bij blok 10 (22 september 2021), in opdracht van woningbouw vereniging Rochdale. Het onderzoek betreft de staat van de houten gevelbekleding (met de houtsoort: Western Red Cedar) én de kozijnen én de onderlaag. En dat is niet zomaar. Op het Gwl-terrein speelt dit probleem in alle toonaarden, van los zittend, tot verschimmelde en rotte kozijnen. Zowel bij de huizen in beheer van woningbouwverenigingen, alsook van woningeigenaren / VVE’s is dit een probleem en/of een hoofdpijndossier.
De Gwl-bewoner en melder van dit onderzoek heeft gefotografeerd en beschreven hoe het onderzoek opgezet is en hoe het gesprek hierover verliep. Heb je belangstelling voor deze info: via deze link kun je het volledige verslag inzien / downloaden.

Publicatiedatum: 3 oktober 2021

egels zijn net Amsterdammers

EGELS OP HET GWL? Afgelopen weekend was het egelweekend en tijdens de rondleiding op burendag kwam de vraag of er op het GWL terrein ook egels zijn? Met de diverse tuinen en groen is het heel goed mogelijk. Uit tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt dat de egelpopulatie in Nederland sinds 1994 met 67% is afgenomen naar nog geen 2500 tellingen vorig jaar. Sommige jaren neemt de egelpopulatie iets toe, maar over het geheel is een afname te zien. De verstedelijking, het verdwijnen van natuurlijk leefgebied en de druk van roofdieren in natuurgebieden spelen daar een rol in en ook droge zomers kunnen in sommige jaren hebben gezorgd voor een minder succesvolle voortplanting.
Enkele weetjes:
-een baby egel heeft ongeveer 100 stekels, een volwassen egel tussen de 7000-8000
-egels houden een winterslaap van oktober/november tot april/mei.
-Ze slapen niet de hele winter. In zachte winters zijn er nog insecten en slakken te vinden en verlaten ze hun winterhol om op rooftocht te gaan.
-Is er een egel in de tuin dan is de kans groot dat je ‘m vaker ziet, ze hebben vaak een vaste route in hun zoektocht naar voedsel.
-een egel kan per nacht tot (40) slakken, spinnen of regenwormen eten.
En, egels zijn net Amsterdammers: goede woonruimte is zeer welkom. Voor egels betekent dit dat het huisje zowel vocht- als windvrij is. Het is eenvoudig zelf te maken, zet het huis op een rustige plek met voldoende bodembegroeiing en vul het voor de helft met bladeren. Om rotting te voorkomen zet je het huis op een of meerdere tegels. (op internet zijn veel voorbeelden te vinden, daar komt ook onderstaande foto vandaan)
Weet jij meer over het egel-leven of op het GWL-terrein: laat het ons weten: redactie@gwl-terrein.nl
Publicatiedatum: 3 oktober 2021

zomer2021 op het gwl-terrein

Zomerse stilte? Stil was het niet tijdens de storm op 6 juli met een ontwortelde boom als resultaat op de Waterkeringweg, de lege plek waar deze boom gestaan heeft is nog een stille getuige. Regen was er veel, tot vreugde van de naaktslakken die in grote getale in verschillende moestuinen de oogst van sla tot courgette, van palmkool tot komkommer tussen hun kaken namen. Ook de tomaten, aubergines en paprika’s kregen last van de vochtigheid.
Maar er was ook mooi weer: zo is er buiten genoten van een heerlijk en gezellig aanschuif-diner onder de watertoren. Er is een bijen-zwerm in de gashouder bijgeplaatst én er is gezeisd in de gashouder. Er is geschoffeld (oh ja, pas op voor het wespennest in het Reve-plantsoen – zie foto met rode cirkel), en het fruit in de bomen is uitgedund. Er is uit- en ingehuisd, en de renovaties in blok 1 zijn (bijna) afgerond. Ennnn er zijn nieuwe speel- en klimrekken geplaatst op het veldje bij het paard. Wat vinden de (buur)kinderen ervan?

 

De meeste Gwl-ers zijn weer op honk, de vakantie-stilte op het terrein lijkt voorbij. Het is tijd en leuk om elkaar weer te ontmoeten! Dat kan in ieder geval zaterdag 18 september, tijdens de fruitpluk- en bakdag, en tijdens de burendag op zaterdag 25 september. Ook het lebo, gepland op dinsdagavond 21 september kan weer zoals we gewend waren, met elkaar rond de tafel. Meer over dit alles in deze nieuwsbrief. We zien je graag!

Publicatiedatum: 4 september 2021

oud-voorzitter Koepelvereniging overleden

Op 23 augustus is, Joze van Stigt, de eerste voorzitter van de GWL-koepelvereniging overleden. Veel te vroeg, ze is maar 63 geworden.
Joze was een van de pioniers van het GWL-terrein. Betrokken en actief vanaf het moment dat de plannen op de tekentafel lagen. In 1996 werd de koepelvereniging opgericht en werd ze er voorzitter.
Maar Joze was op meerdere fronten actief: buurtgroepen, stadsdeelraad en ook in het bestuur van blok 12, het blok waar ze woonde.
Joze was gedreven en vasthoudend en (dus) ook niet altijd de gemakkelijkste. Haar kennis van het GWL-terrein (in al z’n facetten) was ongelofelijk groot. Dat gebruikte ze in de overleggen en onderhandelingen binnen de koepelvereniging, met corporaties, met bestuurders en ambtenaren van de gemeente, architecten, bouwkundigen, aannemers en andere organisaties die actief waren op het terrein.
In 2013 is ze verhuisd naar Slotermeer en is ze uit beeld verdwenen. Niet helemaal, zo nu en dan kwamen we haar tegen in de buurt of in het Westerpark.
Wij wensen haar man Jan Pieter, haar zonen, Tjibbe en Nuri en de rest van de familie en vrienden, alle sterkte toe bij het dragen en verwerken van het verlies van Joze.
Bestuur Koepelvereniging
foto links: Joze van Stigt, uit privé collectie, geplaatst bij het artikel in Het Parool.
Foto rechts: tijdens het aansnijden van de taart voor 15 jaar GWL-terrein
Publicatiedatum: 4 september 2021

een lesje appeltjes uitdunnen en meer

Op de oproep aan de fruitboomgroep-leden half juli om te helpen met het uitdunnen van de dubbele appeltjes, ten gunste van de appelgroei, komt niet veel respons. Wellicht te laat opgeroepen? En/of is de vakantie al ingegaan en zijn veel bewoners elders… Langslopend op het juiste moment treffen we Michel Floris aan, op de ladder onder een appelboom op de Waterkersweg.

 

Michel heeft zojuist overlegd met de buurman in wiens tuin deze appelboom nu staat en legt ons nu ook uit:
… In aanleg stond deze boom niet in zijn tuin. Er was destijds sprake van een buitenheg en een verder-gelegen binnenheg die het tuinperceel afscheidde. De ruimte tussen de heggen was toen algemene groenruimte. Omdat deze algemene ruimte eigenlijk niet gebruikt werd is toen besloten om de binnen heg tegen de buitenheg aan de plaatsen, waardoor de tuinen meer ruimte kregen en de boom daardoor in de tuin van de bewoner stond. De boom blijft wel eigendom van de GWL-fruitbomengroep…
Tegelijkertijd snoeit Michel een struik in de tuin, die wat teveel ruimte inneemt ten nadele van de appelboom. De struik groeit door de appelboom, dus de takken zitten te dicht op elkaar, waardoor (kans op) schimmel en minder zon, ziekte en groeiachterstand voor het fruit. Michel én de bewoner zonder ‘groene vingers’ zijn blij met het overleg /de uitleg en de direct genomen acties. Zo helpen we elkaar.

Tijdens zijn rondje worden veel gevallen appeltjes door Michel geraapt en in een zak gedaan, om ze op een veilige plek terug te geven aan de natuur, want als er schimmel inzit of spint, dan wil je dat niet te dicht bij de gewassen hebben, en ook niet op de compost hoop.

Michel toont ook nog even het jongste boompje, op het veldje bij Het Paard. Met een paar bewoners en Hassan hebben ze destijds een flink gat gegraven (daar kwam nog aardig wat bouwpuin uit), nieuwe aarde gestort en zie hier het resultaat. Een iets andere appel, met nu al rood-verkleuring: een paar dubbele worden uitgedund en een extra appel die de tak te zwaar maakt, wordt ook ‘geknipt’, want de tak is nog dun en daardoor kwetsbaar voor storm en spelende kinderen. Na de knipbeurt zwiept de tak direct een stuk omhoog. Dan ook nog even de witte-pitten-check: ja juist, deze appel is dus nog onrijp (17 juli). Het was weer een mooi staaltje aanschouwelijk onderwijs bij de appelbomen. Thanks Michel!

Inmiddels (begin september) zijn de appels (en peren) gerijpt en klaar voor de pluk. Verderop in de nieuwsbrief wordt de fruitpluk- en bakdag (appeltaartdag) van 18 september aangekondigd.

Nagekomen bericht:
Van de kleine perenboom, op het grasveld tussen blok 6, 7 en 9, zijn takken afgebroken. Dit is door iemand gedaan om de peren te plukken. Op 5 augustus zaten de peren er nog aan, op 12 augustus waren ze eraf. Op de foto links is te zien dat de peer scheef is getrokken en enkele afgebroken takken op de grond liggen. Op de foto rechts is te zien dat een tak er afgebroken nog aan hangt. En dat voor een paar peertjes die nog niet eens rijp waren. Wat jammer.

Publicatiedatum: 4 september 2021