Menu

feestelijke start: van afval naar oogst

Met het project ‘van afval naar oogst’ kunnen bewoners zich aanmelden om na 27 november mee te kunnen doen met inleveren van hun groente- en fruitafval.

Zondag 27 november van 14.00 – 16.00 uur
is hiervoor een feestelijk moment bij het buurtbeheerhuisje.
Geïnteresseerden krijgen er uitleg, een rondleiding, er is muziek, lekkers, een quiz en de mogelijkheid je op te geven.
meer info
alvast aanmelden

Publicatiedatum: 20 november 2022

heb jij al gestemd?

Bij West Begroot zijn weer veel mooie initiatieven ingediend door bewoners ingediend, die een kans maken om uitgevoerd te worden. Bijvoorbeeld voor de openbare ruimte, bewoners-verbinding, educatie, groen en vergroening, verduurzaming en afval-oplossingen.
De groengroep op het GWL-terrein heeft in overleg met bestuur en omwonenden een plan ingediend voor het planten van knotwilgen aan de Waterleliegracht. Als het plan voldoende stemmen krijgt gaan bestuur en omwonenden opnieuw in overleg over plaatsing en formaat van de knotwilgen.

Nog niet gestemd?
Het kan nog tot zondag 28 november 12.00 uur met de persoonlijke code die je via de post hebt gekregen.
Het lijkt een open deur, maar toch: Hoe meer stemmen, des te groter de plannen een kans hebben om uitgevoerd te worden. En het is alleen al erg leuk en interessant om te zien hoeveel mooie projecten er zijn ingediend en daar mag je dan ook nog je voorkeuren voor uit spreken. Stemmen bij West Begroot is een feestje!

Publicatiedatum: 20 november 2022

onze vriend, de kolossale kelk op het watertorenplein

Het nieuws zingt rond, via gesprekken, mail, app- en krantenberichten: op verzoek van Heemschut Amsterdam heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel West op 20 september 2022 besloten om de eerste stalen watertoren van Nederland aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Weetjes: het is de eerste stalen watertoren van Nederland / bouwjaar 1966 / is nog in gebruik / bij uitval van de druk zorgt de watertoren samen met die uit Amstelveen, tijdens de eerste 4 minuten interval voor het op peil houden van de waterdruk / 37 meter hoog / het reservoir heeft een waterinhoud van 1280 m3 / de vorm bestaat uit een pet, standpijp en steel, alles van 2 cm dik plaatstaal.
Ir. Henk ’t Hoen (1922-2006) van de Dienst der Publieke Werken, is de architect van dit prachtige staaltje industriële vormgeving.
Onze vrienden van Erfgoed Heemschut hebben er een mooi en informatief artikel over geschreven eindigend met een stukje geschiedenis van onze wijk: …Op initiatief van bewoners van de Staatsliedenbuurt en het stadsdeel is op het GWL-terrein in de jaren negentig een autoluwe (red:autovrije) milieuwijk gerealiseerd. Circa zeshonderd nieuwe woningen zijn gebouwd in een groene omgeving. Nederlands eerste duurzame wijk werd voltooid in 1997-‘98. Onderdeel van de duurzame aanpak was het behoud van de karakteristieke en te herontwikkeling bebouwing. Met de aanwijzing als gemeentelijk monument is nu ook de watertoren tegen aantasting en sloop beschermd. 

Publicatiedatum: 6 november 2022

rond de 45 bewoners actief op najaars-klussendag

Het was vandaag een combinatie van schoffel-zaterdag en najaarsklussendag. Extra handen waren nodig voor het beplanten van het Hügel-bed langs de Waterbaan, het verzamelen van herfstblad voor het composteren, het opbouwen van de nieuwe tumblers (de trommels voor het composteren van ons groente- en fruitafval uit de keuken) en een grote schoonmaak in het buurtbeheerhuis nieuwe stijl.

Er was een wedstrijd uitgeschreven wie van de kinderen het meeste herfstblad kon verzamelen. Het leek een gelopen race, want de gemeente was net langs geweest om het herfstblad te verwijderen… Maar Fiep (met hulp van buurvrouw Esther), Jonathan en Raey waren bloedfanatiek en hebben bij elkaar bijna 100 kilo herfstblad verzameld! Fiep had die ochtend net een hockey wedstrijd verloren dus was wellicht net iets fanatieker? Zij won de hoofdprijs met 54 kilo! Alledrie mochten ze een prijs uitzoeken en een graai in de snoeptrommel doen.

Er was koffie, thee, limonade en lekkers, en rond 12 uur stond er binnen een volle lunchtafel. In de bossages was er nog een gast die zijn handen ook uit de mouwen stak, maar of hij ze liet ‘wapperen’?
Andreas maakte de meeste foto’s. Bekijk hier alle foto’s!
Allen bedankt voor deze fantastisch gezellige en productieve dag.
Hovenier Herman citeerde Reve uit De Avonden: ‘Het is gezien’…’het is niet onopgemerkt gebleven’.
En zo is ‘t.

Publicatiedatum: 6 november 2022

herinrichting buurthuisje

De herinrichting van het buurthuisje vordert gestaag. We zijn inmiddels aangeland bij de leukste fase, de keuze van het meubilair, de gordijnen, de stoeltjes, het vloerkleed en dat soort dingen.

Op de foto (boven) buigen keurmeesters Simone, Norti en Stephanie zich over een Perzisch tapijt ergens in de Jordaan. Past die wel bij de gordijnen die er straks hangen? Blijkbaar wel, want hij ligt inmiddels op zijn plek (foto hieronder).

De onvolprezen stoffenmarkt op maandagochtend leverde mooie zitkussens en gordijnen op. Natuurlijk meteen gevoerde gordijnen omdat we de energierekening niet te hard willen laten oplopen. Nog vier weken wachten en dan hangen ze. Eén wand krijgt een bijzonder behang: een bewerkte foto van een oorspronkelijke waterkelder met daarin de tien meest voorkomende vogels hier uit de buurt. Buurtbewoonster en kunstenares Norti Kowalski tekende ervoor. We laten een tipje van de sluier zien, door een deeltje van het geheel te tonen (foto hieronder).

Keukenspullen gezocht
Eén van de laatste stappen in de make-over van het buurbeheerhuisje is het vinden van geschikte keukenspullen. We koken straks op inductie dus dat betekent dat we speciale potten en pannen nodig hebben. Bij voorkeur van één merk, anders wordt het weer zo’n allegaartje. We zoeken inventaris voor 20 personen. Met die hoeveelheid kun je straks beneden nog net prettig bij elkaar zitten en eten zonder dat je op elkaars schoot zit. Voor de keuken betekent dat van veel spullen alles twintig: 20 grote borden, 20 soepkommen, 20 glazen, 20 vorken etc. etc.
Daarnaast zijn we natuurlijk ook op zoek naar goed keukengereedschap van knoflookpersen, keukenwekkers en snijplanken tot taartscheppen en blenders. Heb je zelf nog goede keukenspullen over of weet je iemand die er vanaf wil, een handig adresje, laat het Hassan of Jan-Willem weten.
De officiële opening van de ‘make-over’ doen we op zondag 8 januari tijdens de GWL-Nieuwjaarsreceptie. Deze keer dus niet in Cradam maar in het buurtbeheerhuisje.

Publicatiedatum: 6 november 2022

buurBer in de stoel bij de tandarts

Op weg naar de tandartspraktijk Westerpark loop ik eerst langs het Reve-monument van Margriet Kemper en daarna onder het kunstwerk NO, met de leidingen en hoofden, van Paul Vendel. Ik ben vroeg en mag nog even plaatsnemen om op mijn beurt te wachten. De wachtkamer is een kleine intieme ruimte, doormidden gedeeld door een forse pilaar, er staat kinderspeelgoed in een kastje en onder de balie hangt informatie variërend van de openingstijden van de praktijk tot de prijslijst voor het bleken van tanden. Na vijf minuten -keurig op tijd- kan ik plaatsnemen in de behandelkamer, nee niet in de paarse tandartsenstoel maar op de bank daarnaast en start het interview.
Tegenover mij zitten Monelle Sewberath Misser en Génel Kromokarso, twee enthousiaste tandartsen. Zij vertellen vol passie over hun werk en hoe het zo gekomen is. Lees hier verder

Publicatiedatum: 6 november 2022

verslag lebo

Ondanks de relatief kleine groep van 10 personen was het een levendige bijeenkomst met actuele onderwerpen.
Wat voorbij kwam was o.a de stand van zaken rond de herinrichting van het buurtbeheerhuisje. Deze is in een afrondende fase. Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Knotwilgen langs de Waterleliegracht was onderwerp vanwege de ontwikkelingen rondom het plan ingediend bij West Begroot 2023. Eind oktober is een tweede bijeenkomst gepland tussen GWL-koepelbestuur en de betreffende omliggende woonblokken 5, 6 en 7. De nieuwsbrief publiceerde hier al eerder over.
De Waterleliegracht kwam opnieuw aan de orde rondom het groenbeheer aldaar en het 3jaren-onderhoudsplan. Hiervoor wordt een groep samengesteld. Hier meer info.
Afronden van project heghoogtes: hiervoor moet de gemeente nog de laatste palen uit de heggen halen, zodat er daadwerkelijk op de beoogde nieuwe hoogte gesnoeid kan worden. (120cm voor algemene heggen / 140 cm voor heggen van privé tuinen). Het onderwerp ‘gevaarlijke situaties door slecht uitzicht op bepaalde hoeken door (te) hoge heggen’, komt opnieuw aan de orde als alles op de goede hoogte staat. Let wel: tuineigenaren zijn verplicht om hun heggen op tenminste 140 cm terug te snoeien, dat is een landelijke regel. Zie ook elders in deze nieuwsbrief het artikel ‘heggen snoeien’ met een verzoek hoekheggen terug te snoeien naar 120 cm.
Najaars-klussendag wordt dit jaar gecombineerd met de maandelijkse schoffel-zaterdag.
Uitwisseling ervaringen en know how tussen VvE’s: het bestuur heeft een lijst met namen en rugnummers van de verschillende VvE’s en bewonerscommissies. Na de bijeenkomst van mei dit jaar, zie hiervoor ook het verslag, is de lijst gemaild aan de bij het bestuur bekende voorzitters.
Laat altijd aan het bestuur weten als er een wisseling van voorzitter heeft plaats gevonden, zodat zij de lijst up to date kunnen houden.
Rattenoverlast: Dat is er op verschillende plekken op het terrein, in tuinen, kruipruimtes, en in huis. Een ieder wordt opgeroepen ratten-overlast te melden (redactie@), om te weten hoe groot het probleem is (incidenteel of manifest) en er zonodig een algemene actie kan volgen vanuit het koepelbestuur.
Toenemend snelverkeer op het terrein: Het is een steeds weerkerend onderwerp en bron van ergernis en (bijna) ongelukken. Aanspreken, handhaving en mor-meldingen kunnen werken. Bij de Waterleliegracht werd een telling gedaan: 40 x op 1 dag werd daar gemotoriseerd overheen gesjeesd. Meten is weten. En hoe nu verder. Er wordt ook contact gelegd met de ‘motorclub’.
Lees hier een eerder artikel over de ‘motorclub’.
Lees hier het volledige en officiële conceptverslag, met alle ins en outs.

Publicatiedatum: 6 november 2022

zonder vergunning is oprijden en parkeren niet toegestaan

Soms kan het niet anders dat er groot en zwaar materieel het terrein op moet. Dan wordt er een vergunning aangevraagd en worden rijplaten neergelegd om verzakkingen van de straat en beschadiging van onderliggende leidingen te voorkomen. De bruggen op het terrein zijn niet berekend op zwaar verkeer. Met een regelmaat worden er daardoor stukken brug kapot gereden.
Café Restaurant Amsterdam heeft een vergunning en een sleutel van een van de palen voor aan- en afvoer.
En ambulance, politie en brandweer hebben natuurlijk een vergunning om het terrein op te komen.
Verder is er zonder vergunning niets toegestaan.
Door de toenemende bezorgdiensten en andere af- en aanladers worden verbodsborden keihard genegeerd. Het is zoals met vuil: vuil trekt vuil aan / als chauffeurs auto’s en busjes zien dan lijkt het logisch ook het terrein op te rijden.

De laatste tijd neemt autoverkeer en parkeren op het terrein hand over hand toe. Omwonenden spreken de desbetreffende chauffeurs of bedrijven aan, er zijn boetes uitgedeeld, maar het oprijden en parkeren neemt niet af. Vandaar dat een aantal bewoners de handen in elkaar hebben geslagen en een handhavingsverzoek bij Stadsdeel Commissie West hebben neergelegd. Het bestuur gaat ook in gesprek met bewoners en bedrijven op het terrein.

En wat doen wij, bewoners? Als je iets besteld / laat bezorgen: laat weten dat het terrein niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Spreek af waar je de bezorging in ontvangst neemt. Is het niet te tillen, dan kun je een kar lenen bij de buurtbeheerder (vraag deze wel op tijd aan).

Publicatiedatum: 6 november 2022

foto van de grasmat na Milkshake > enquête Westerpark  

Als het goed is heeft iedere GWL-bewoner een brief van de gemeente in de bus gekregen met de vraag mee te werken aan de jaarlijkse enquête over het Westerpark.
De vraag is expliciet hoe de rust tijdens corona werd ervaren en hoe het nu bevalt.
De ervaring leert dat de uitkomst van deze enquête binnen het stadsdeel serieus genomen worden. Dit is dus de kans om het stadsdeel duidelijk te maken dat het park geen fietsenstalling is of dat ze nou eens moeten ophouden met jaarlijks een paar keer de grasmat laten mollen. Of …
De resultaten van de enquête worden volgend jaar in het stadsdeel besproken.
2023 is niet zomaar een jaar voor het park. Twintig jaar geleden werd het Cultuurpark Westergasfabriek geopend. En 10 jaar geleden ontstaken boze buren in woede over de uitverkoop van het populaire park op een stadsdeelavond. En die avond beloofde het geschrokken stadsdeelbestuur sanering en werd voor het eerst door een portefeuillehouder het woord ‘balans’ in de mond genomen.
Tien jaar praten over balans en de festivals worden alleen maar groter!
Vul in die enquête!
Geen uitnodiging ontvangen? Neem contact op met de gebiedsmakelaar, t.pormes@amsterdam.nl. Je hebt namelijk een inlogcode nodig.
Diego Pos, Vrienden van het Westerpark

Publicatiedatum: 6 november 2022

inleveren van je groente- en fruitafval

van afval naar oogst
Bijna 1/3 van het Amsterdamse huishoudafval bestaat uit groente- en fruitresten uit de keuken.
Dat is kostbare grondstof en kan heel goed in de buurt weer gebruikt worden als compost in de openbare groenperken, de nutstuinen, in de balkonbakken en zelfs bij de kamerplant in de vensterbank.

Er zijn in Amsterdam inmiddels vijf ‘van afval naar oogst‘ locaties waar buurtbewoners hun GF afval kwijt kunnen, daar komen binnenkort zes locaties bij, daar zijn wij er een van.
20 vrijwilligers van het GWL zijn de afgelopen maanden voorbereid om het project ‘van afval naar oogst’ te gaan opzetten op het GWL-terrein.
Op de klussendag is begonnen met de bouw van de eerste tumblers (compostmolens) waar buurtbewoners binnenkort zelf hun GF afval in kunnen gaan doen. (foto onder)

Inleveren van je groente en fruit (GF) afval kan binnenkort ook op het GWL
kick off : zondag 27 november
14 – 16 uur bij het buurtbeheerhuisje.
Dan zullen de eerste tumblers klaar staan om GF in te kunnen brengen.
Deelnemers kunnen er informatie krijgen en zich inschrijven als GF donateur
We maken er een feestje van!

Publicatiedatum: 6 november 2022