Menu

historische ALV via ‘beeld-&-geluid’

Gwl-koepel-voorzitter Marjo Kroese nodigde alle vertegenwoordigers van de bewoners, woningbouwverenigingen, VVE’s, bestuursleden en nog wat loslopende Gwl-toehoorders, zoals de nieuwsbrief-redactie uit voor de Corona-proof ALV.

Het voorstelrondje van de ingelogde ‘aanwezigen’ en het geluid hakkelde soms nog iets, maar feitelijk werd het een heldere en goed verlopende vergadering. Alle onderliggende stukken werden voor gezet en door gescrold, stukken werden toegelicht, er werd op gereageerd en goedgekeurd of afgestemd. En natuurlijk misten we de koffie en koekjes en gezelligheid bij Hetty en de borrel nadien in Cradam…
En erger nog, er waren geen handdruk en bloemen mogelijk en een afscheids-nazit in Cradam voor Cees Fenenga, die na een historisch lange periode, van bijna 20!jaar afscheid neemt als bestuurslid / penningmeester.
Woorden van dank en waardering werden natuurlijk wel uitgesproken. Cees geeft het stokje over aan Arie Ouwerkerk.
Lees hier de concept-notulen

Publicatiedatum: 5 juli 2020

interview met nieuw bestuurslid / penningmeester Arie Ouwerkerk

De naam Ouwerkerk kennen we van Bart Ouwerkerk, van de legendarische Gwl-voetbaltoernooien…, familie van je?
Jazeker. Sonja en ik hebben twee kinderen, Bart en Marijn. Bart is de oudste. We hebben nog samen gevoetbald in de eerste editie van het GWL-voetbaltournooi in 2000. Toen waren er gemengde teams van kinderen en volwassenen. Ik bleef altijd voor het eigen doeltje staan.
Je bent toegetreden tot het bestuur als penningmeester en volgt Cees Fenenga na bijna 20 jaar op. Waarom koos je voor de functie penningmeester?
Na vele jaren trouwe dienst is Cees Fenenga gestopt als penningmeester. De functie was dus vacant en ik werd door een van de bestuursleden gepolst of dit niet iets voor mij was. En toen heb ik ja gezegd omdat ik het een leuke klus vind en genoeg vrije tijd heb.
Ik ben in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2019 in het bestuur gekozen en ben vanaf de afgelopen ALV (25 juni) in functie als penningmeester. Voor Cees was het zijn laatste optreden.
Sinds wanneer woon je op het GWL-terrein?
Vanaf het begin, dus 1997. Sonja en ik zijn hier met onze twee kinderen van 5 en 3 komen wonen. We woonden op het Van Hogendorpplein, dus tegenover de Westerparkschool. We waren al op zoek naar een koopwoning in de buurt en toen kwam het GWL-terrein voorbij…
Was het een bewuste keuze voor de Eco-wijk?
We wilden graag in de buurt blijven wonen en liefst met veel groen en een eigen tuin… Zoals zovelen eigenlijk. We hadden voorrang en we konden zelfs kiezen tussen verschillende woningen. We hebben dus ontzettend veel geluk gehad.
Hoe bevalt het wonen op het GWL-terrein?
Heel goed. We vinden het geweldig om hier te wonen: groen, rustig, vlak bij de stad en het Westerpark.
Is daar in de loop der jaren iets aan veranderd?
Niet veel, het is een blijft een geweldige plek om te wonen Het groen is natuurlijk veel mooier dan in het begin. Wel heb ik de indruk dat de onderlinge betrokkenheid en contacten met elkaar minder is dan in de eerste jaren. Dat geldt zowel voor de wijk als het eigen blok, in ons geval blok 12.
Ben je actief op het terrein?
Nee, op dit moment niet… Wel heb ik een aantal jaren in het bestuur van de VVE van het blok gezeten, ook als penningmeester. Bij de groenwerkzaamheden zul je mij niet tegenkomen, daar heb ik geen lol in. Gelukkig zijn er anderen die hiervoor wel te porren zijn en daar heb ik veel waardering voor.
Wat vind je top van het GWL?
De rust, het groen en prettige samenwonen met elkaar. 
Welke punten hebben aandacht nodig?
De sociale cohesie in de wijk is volgens mij teruggelopen. Elkaar ontmoeten en leren kennen zou wat meer gestimuleerd moeten worden. Als bestuur gaan we hier ook meer mee aan de slag.
En uiteraard het eeuwige punt van bedrijfsauto’s op het terrein. Ik heb het gevoel dat dit toeneemt.
Wat is je favoriete plek in de buurt?
Het groen en de moestuintjes achter ons blok. Daar is het goed toeven, zeker bij mooi weer.
En ‘onze’ brasserie, café Amsterdam. Wat een goed besluit indertijd om het machine pompgebouw deze bestemming te geven.
Heb je tips, of speciale opmerkingen over terrein, wijk of stad?
Laat ik me beperken tot het grootste probleem van de stad: de vastgelopen woningmarkt Het is schrijnend dat veel jonge Amsterdammers geen huis kunnen huren of kopen anders dan tegen woekerprijzen. Dat was in 1986 toen wij onze woning kochten veel en veel gemakkelijker.
Is het bestuur nu weer voltallig, of zijn er nog mensen, specialisten nodig?
We zijn met z’n vijven, dus er kunnen er nog wel een of twee bij. Dat hoeven geen specialisten te zijn, alhoewel je mensen met verstand van stedelijke ontwikkelingen, ICT of fondsenwerving altijd goed kan gebruiken. Door het aangekondigde vertrek van Michel Floris is er wel direct behoefte aan een nieuw kas-comissielid. Zie voor meer info ook het bericht in de linker kolom.
Weet je al iets meer over de aanschaf van de AED (Automatische Externe Defribillator), een initiatief van Gwl-bewoner Marijn die met succes actie heeft gevoerd en veel bewoners geld gedoneerd hebben.
Ja, we hebben besloten om van het geld dat is gedoneerd en een bijdrage uit eigen kas de AED van de Hartstichting te kopen.We hadden de AED allang willen laten plaatsen maar Corona gooide roet in het eten. Het is leuk om er nog een soort opening en PR-moment van te maken. We gaan het nu op korte termijn regelen.
Vakantieplannen?
Hoofdzakelijk in eigen tuin en groenEn in augustus nog een week of twee naar Brabant en België. Dan zul je waarschijnlijk Bart weer tegenkomen want hij woont nu piepklein op het Roelof Hartplein en hij komt dan voor onze kat zorgen.

Publicatiedatum: 5 juli 2020

wedden dat… in de Waterleliegracht

Blok 6 is in het gelukkig bezit van een afvalgrijper om moeilijker bereikbaar afval vanaf de wal uit de Waterleliegracht te vissen én een paar waad-pakken. Zie je iemand met één van deze attributen in de buurt van de gracht of in de gracht lopen dan is het iemand van de gemeente of een “Cradammer” of een bewoner van blok 6, bijvoorbeeld onze redacteur, Opa(pa) Wilm.
Toen kleindochter Eva (net 6 jaar geworden) op bezoek was verleidde Opa haar tot een weddenschap. “Denk jij dat Opapa door het water van de gracht kan lopen en dat zijn spijkerbroek toch niet nat wordt?” Huh? Nou, dat was natuurlijk niet mogelijk, rare Opapa.
Opa zou een tekening krijgen als het klopte, anders kreeg Eva een euro. En die euro die is binnen, dat is wel duidelijk. En dat is leuk want Eva is hard aan het sparen voor een telescoop.
“Kom straks maar met Oma naar buiten, dan zie je dat ik de weddenschap win, als ik niet omval tenminste.”
Ooit heeft iemand een colablikje op het eilandje in de gracht tegenover blok 5 gegooid. Dit was een mooie gelegenheid om een grote ergernis te verhelpen: weg met dat blikje.

En dan ziet Eva dat Opapa niet gelogen heeft… 
Opa gaat ook nog onder de brug door om mogelijk enige menukaarten, bonnetjes en bierviltjes die vanaf het terras van Cradam zijn weggewaaid op te pikken.
Wat een troep kom je soms tegen.
Het meeste voorkomende afval in de gracht? Verpakkingen van Capri-Sun, terwijl je toch zelden kinderen rond de gracht ziet picknicken.
Oeps, bijna wint Eva alsnog de weddenschap want waden door de groene aangroei valt niet mee.
Opa krijgt zijn tekening want zijn spijkerbroek is nog droog. Eva krijgt haar welverdiende euro want Opa heeft het spel niet helemaal eerlijk gespeeld.
En de Waterlelies? Die lieten zich aanvankelijk snel zien nadat ze door hovenier Herman ‘gezet’ waren, maar hebben het waarschijnlijk en helaas weer te moeilijk met de heftige begroeiing op de bodem van de gracht en het riet. Er is (was?) nog 1 eenzame bloeiende waterlelie zichtbaar!

Een week later langs de Waterleliegracht, verschijnen er 4 kunstige maai-hopen langs de kant. En daar heeft Opapa Wilm dus over geglibbert toen hij probeerde zijn weddenschap te winnen.

 

Publicatiedatum: 5 juli 2020

update werkzaamheden Waterkeringweg

Visser & Smit Hanab heeft afgelopen maand in opdracht van Vattenfall warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd. Maandag 13 juli starten zij met de werkzaamheden langs de Haarlemmerweg. Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien legt Vattenfall stadswarmte aan.

Parkeerplaatsen & afsluiting Waterkeringweg
Op dit moment wordt de sleuf in de Waterkeringweg weer aangevuld. Hierna wordt een deel van de straat hersteld en komt een deel van de parkeerplaatsen weer vrij. Nadat de warmteleidingen in de kruising Haarlemmerweg – Waterkeringweg zijn gelegd wordt de Waterkeringweg, in de tweede helft van juli, weer volledig vrijgegeven.

Werkzaamheden Haarlemmerweg
Vanaf maandag 13 juli t/m eind september worden warmteleidingen langs de Haarlemmerweg, tussen de Waterkeringweg en Slingelandstraat, gelegd. Er wordt gewerkt in de groenstrook en op de busbaan. De Haarlemmerweg en het naastgelegen voet- en fietspad blijft open voor verkeer. Wel wordt het voet- en fietspad tijdens de werkzaamheden plaatselijk versmalt. Dit wordt gedaan om de leidingen vanaf de Haarlemmerweg via een horizontaal gestuurde boring naar het Westerpark aan te leggen. Na afloop wordt de groenstrook hersteld en worden nieuwe bomen geplant.

Werkzaamheden tussen voetbalveldje en ketelhuis
Vanaf augustus worden de warmteleidingen gelegd die het warmteoverdrachtstation (voormalig gasketelhuis) verbinden met de warmteleidingen die afgelopen maanden zijn gelegd. Hierna zal een testperiode plaatsvinden. Tot en met september zal er nog in deze hoek gewerkt worden. De voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a blijft bereikbaar.

Overige werkzaamheden
Visser & Smit Hanab is ook druk bezig met de aanleg van de warmteleidingen ter hoogte van de Arlandaweg in Sloterdijk en in het westen van het Westerpark. Tot en met september is het Brettenpad tussen de Molenwerf en Polonceaukade gesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Haarlemmerweg. Om de omgeving niet langer dan noodzakelijk tot overlast te zijn werkt Visser & Smit Hanab werkt de hele zomer door. Het gehele project is naar verwachting in oktober 2020 gereed.

Nieuws & vragen
Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

Download hier het hele document

Publicatiedatum: 5 juli 2020

nieuws van de bijen op dak van blok1

In de vorige nieuwsbrief werd het duidelijk dat de oproep van Carol Poye om hulp te bieden op het dak van blok1 tot fantastische hulp heeft geleid. De schutting bij de bijen werd hersteld en de liefde voor de bijen van de hulptroepen was geboren.
Wifi-camera bij de bijen
Peter heeft inmiddels een wifi-camera geïnstalleerd. Hij werkt nog aan een programmaatje, waarmee hij elke ochtend om 9u een foto zou kunnen sturen (voor wie dat leuk vindt).
Bijenpraatjes
Carol Poye, imker, initiatiefnemer en eigenaar van de bijen op het dak van blok 1: omdat ik merk dat GWL bewoners graag meer willen weten over de bijen, heb ik besloten een paar bijenpraatjes aan te bieden: “8 jaar bijen op het dak”, op zondag 12 en zondag 26 juli om 15.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden door mij een email te sturen: carolpoye@yahoo.com

Publicatiedatum: 5 juli 2020

terrasuitbreiding CRAM: overleg en afspraken

Café Restaurant Amsterdam had een brief in de bus gedaan bij de omwonenden van het Watertorenplein (zie vorige nieuwsbrief) over een vergunning voor een klein extra terras op het Waterspiegelplein. Dit in lijn met de verordening van de burgemeester om terrassen tijdelijk meer ruimte te bieden.
Het stadsdeel heeft die vergunning snel toegekend, maar een van de voorwaarden van de burgemeester was daarbij vergeten:
de horeca-ondernemer moet het hierover eens worden met de omwonenden.
Afgelopen vrijdagmiddag 12 juni gebeurde dat alsnog.
Vertegenwoordigers van de woningen rond café Amsterdam kregen tekst en uitleg over de plannen en konden hun twijfels op tafel leggen.
Vooral de bewoners van blok 2a hebben veel overlast en klagen hier al 20 jaar over.
Aan de kant van de Waterleliegracht wordt het terras in de lengte uitgebreid en er komen ook wat tafeltjes op de brug bij het sportveld.
Waar het reguliere terras 160 gasten kon herbergen zal het uitvergrote terras niet verder komen dan 120 – 140 gasten. Daarnaast moeten de extra tafels iedere avond voor 21.00 uur opgeruimd zijn, ze mogen niet blijven staan.
Aan de kant van de watertoren is de gedachte een terras voor 20 mensen. Ook dat moet om 21.00 uur onttakeld zijn. De vergunning is eenmalig. Of het terras ook daadwerkelijk opgezet gaat worden is nog niet duidelijk, het is logistiek voor café Amsterdam geen handige locatie.
Café Amsterdam ontvangt geen groepen groter dan 6 mensen en ook als er straks weer 100 mensen naar binnen mogen zal dat niet veranderen.
Hoewel er kritische kanttekeningen zijn geplaatst woog het voortbestaan van café Amsterdam uiteindelijk zwaar.
Afgesproken is dat Café Amsterdam bij de omwonende weer een brief in de bus doet met de afspraken en met een mailadres/telefoonnummer waar eventuele klachten gemeld kunnen worden.
Begin juli volgt er een evaluatie.

 

Publicatiedatum: 16 juni 2020

Lebo: wensen / ideeën e.d. via email

Het GWL koepelbestuur heeft besloten om nog geen ‘fysiek’ Lebo te plannen, omdat we voorlopig nog niet in Blok 5 onder de woongroep voor ouderen willen vergaderen en bovendien de ruimte daar te klein is voor een grote groep mensen. We denken bovendien dat er geen echt urgente zaken zijn die een overleg op korte termijn nodig maken. Maar ondertussen lijkt het ons wel goed om contact met iedereen te houden en van jullie te horen of jullie wensen, zorgen, klachten of leuke ideeën hebben rond leefbaarheid in brede zin op het GWL terrein.
Daarom  willen we je het volgende vragen:
Heb je een vraag, zorg, klacht, wens of idee over de leefbaarheid op het GWL-terrein? Laat het ons tot 18 juni weten via de mail info@gwl-terrein.nl

We verzamelen alles wat binnenkomt en proberen vragen etc. te beantwoorden.Dat zullen we doen via de nieuwsbrief van 5 juli. Mocht er naar aanleiding van jullie input reden zijn om alsnog een digitale bijeenkomst te organiseren, horen jullie daar ook van.
We zien jullie reacties dus graag tegemoet via het adres info@gwl-terrein.nl

Marjo Kroese,
namens het bestuur van de GWL koepelvereniging

Publicatiedatum: 16 juni 2020

na ruim acht jaar trouwe wijkdienst…

 

Het vertrouwde gezicht en de verschijning van wijkagent Tim van der Velde op de fiets is verdwenen. Na bijna 43 dienstjaren, waarvan de laatste 8 op het GWL-terrein heeft Tim bij de politie een nieuwe baan.
Wat hij gaat doen? Omdat binnen een aantal jaren er bij het landelijke politiekorps 17.000 van de 65.000 agenten met pensioen gaan, ligt er een grote opdracht. Voor die tijd moeten er voldoende nieuwe agenten opgeleid worden voor het vak. Voordat Tim, over 2-4 jaar met pensioen gaat, wil hij zich deze laatste dienstjaren nog bezighouden met de selectie van kandidaten voor de politie-academie.

Tim is gelukkig nog bereikbaar voor een telefonisch interview.

Van de drukke en heftige buurten, zoals Centraal Station en Waterlooplein-buurt kwam je in 2012 op het GWL-terrein terecht, hoe was dat?
Na alle heftigheid van deze buurten, ik was inmiddels 52, vond ik het wel lekker om naar dit deel van West te gaan, tegen de Staatsliedenbuurt en het centrum aan. Ik was verantwoordelijk voor het GWL-terrein, het Westerkwartier met de Van Slingelandtstraat e.o. en Vredenhof.
Ja het is een veel rustiger wijk dan ik gewend was. Een verademing, met aardige mensen, normaal publiek, met wie je een gewoon gesprek kunt voeren. De buurt heeft een sterke sociale cohesie met veel zelfredzaamheid. De aanwezigheid van Buurtbeheerder Hassan vangt ook veel weg op het gebied van leefbaarheid, vuilnis en openbare ruimte.

Hebben er in die 8 jaar verschuivingen plaatsgevonden van incidenten / vragen / problemen op het GWL-terrein?
Op het moment dat ik kwam waren er problemen met niet aangelijnde honden en met bromfietsers over het Gwl-terrein… en beide onderwerpen spelen nog steeds, ze steken met een regelmaat de kop op. Als dat de grootste problemen zijn, dan moet je toch concluderen dat het heel goed gaat op het GWL-terrein.
Inbraken zijn, zoals ook het landelijk niveau laat zien en de Amsterdamse cijfers, in 8-10 jaar tijd gedaald. Ook het aantal fiets-diefstallen zijn verminderd, maar er zijn nog steeds gelegenheids- en notoire fietsdieven. En het blijft gezegd: fietsen die uitsluitend op een ringslot staan, zijn een makkelijker prooi, dan fietsen die met een extra slot vastgezet zijn.

Wat is het meest opzienbarende wat je meemaakte op het GWL?
We hebben zo’n 3 jaar te maken gehad met jeugdoverlast in de Van Hallstraat. We hebben dat in kaart gebracht, hebben er spotlights op gezet, veel aanwezigheid van onze kant en overleg met alle sociale partners in de buurt, zoals Saoa (Stichting aanpak overlast amsterdam) Handhaving, Stadsdeel, jeugdzorg en woningbouwcorporaties. Het heeft veel energie gekost, maar het is opgelost. De jeugdgroep is uit elkaar gevallen. Ze zijn ouder geworden, rustiger, willen niet meer de fout in gaan en op (wellicht) een enkele uitzondering na zijn ze niet in het criminele circuit terecht gekomen.
Wat ik heel erg leuk vond en wat ik erg ga missen is het wekelijkse koffie-moment in de woongroep van blok5. Ik ben daar vaak aangeschoven, nam deel aan de gesprekken, en op een prettige manier gaf het me ook info over wat er speelt en zo nodig konden wij dan vanuit de politie daar alert op zijn of op inhaken.
(corona heeft roet in het wekelijkse koffiemoment gegooid. Koffie-afscheid zal later plaats vinden. red)

Wie gaat jou opvolgen?
Er wordt een sollicitatieprocedure opgestart, en ik verwacht dat er na de zomer een nieuwe wijkagent is aangesteld. Tot die tijd zijn mijn collega’s van de Staatsliedenbuurt beschikbaar.
Bij spoed natuurlijk altijd 112 of minder spoed 0900-8844,
of het contactformulier via politieamsterdam.nl/mijnbuurt
Ik wens mijn opvolgers dezelfde prettige werkrelatie toe, zoals ik die gehad heb.

Wat ga je missen?
Het rondje Houtmankade, Westerpark, Gwl-terrein, bedrijven-terrein, het straatwerk, de contacten en de samenwerking met Hassan.
Ik heb heel fijn gewerkt hier in de wijk, het was een positieve ervaring.
En… mijn nieuwe functie bij de Politie is een burgerfunctie, ik heb mijn uniform dus na 42 jaar in de kast gehangen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

aanleg warmteleidingen GWL-terrein volop in uitvoering

Visser & Smit Hanab is sinds vorige maand bezig met het aanleggen van stadswarmte in de Waterkeringweg in opdracht van Vattenfall
Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien worden warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd.

Voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a tijdelijk gesloten
Momenteel wordt in de smalle doorgang tussen blok 2a en het voetbalveldje gewerkt. Tot de week voor Pinksteren kon de aannemer hier een doorsteek voor voetgangers vrijhouden. Vanwege zeer beperkte ruimte om de leidingen aan te leggen was het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk de voetgangersdoorsteek tijdelijk dicht te zetten. Verwacht wordt dat de doorsteek eind volgende week weer open kan.

Bereikbaarheid Watertorenplein
Tot dat de doorsteek tussen blok 2a het voetbalveldje weer open is kan het Watertorenplein bereikt worden via de Haarlemmerweg, zie ook de route op het onderstaande kaartje.

Leveringen Café Restaurant Amsterdam
Vanwege de werkzaamheden worden leveringen die voor de ingang van Café Restaurant Amsterdam geleverd moeten worden tijdelijk via de Van Hallstraat en dan over het Waterspiegelplein naar het café gereden. Zie ook het kaartje hierboven.

Doorsteek Waterpoortweg – Waterkeringweg
De paaltjes aan het einde van de Waterkeringweg en Waterpoortweg zijn weggehaald om de woningen en parkeerplaatsen tegenover het voetbalveldje bereikbaar te houden voor autoverkeer. Om te voorkomen dat verkeer via deze route onder de poort naar de Waterkersweg rijdt zijn hier schrikhekken geplaatst.

Parkeerplaatsen Waterkeringweg Er wordt gefaseerd gewerkt waardoor de eerste paar weken van het werk een deel van de parkeerplaatsen in de Waterkeringweg bereikbaar kon blijven. Vanaf maandag 15 juni tot en met medio juli zijn de rest van de parkeerplaatsen niet bereikbaar, zie ook het onderstaande kaartje.

Vergunninghouders van het GWL-terrein mogen in heel vergunninggebied 10 parkeren (West 10.1 en 10.2), zie ook het kaartje hieronder. Ook is de parkeergarage Westergasfabriek beschikbaar voor vergunninghouders, voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeerplan/garages/

 

Nieuws & vragen Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

wil je alle info bij elkaar zien of printen: download hier het hele artikel

 

Publicatiedatum: 7 juni 2020

weer open & alle hens aan dek

Met inachtneming van de corona-regels is Cradam weer open. Binnen betekent dat een terugname van 300 naar 30 gasten. Op het terras is er met de 1,5 meter slechts 1/3 van de normale terras-bezetting mogelijk. Inclusief de 75 dagen sluiting is dit een enorme omzetdaling. Cradam maakt daarom gebruik van de mogelijkheid om terras-uitbreiding aan te vragen. De beoogde plek is op de inham van het hek onder de Watertoren, recht tegenover de deur, om 20 gasten extra te kunnen bedienen.
In een huis-aan-huis-brief licht Cradam dit toe en vraagt om coulance om dit na toekenning van de vergunning een kans te geven. Daarbij de belofte dat de overlast van voor 15 maart 2020 zich niet meer voor zal doen. Alle hens aan dek en alle zeilen worden bijgezet, om het voortbestaan van Cradam te waarborgen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020