Menu

klussendag: handen uit de mouwen, enthousiasme, en gezelligheid

Zaterdag 16 november hebben zo’n 20 volwassenen en ook een groep enthousiaste kinderen geholpen de wijk winter- èn lente klaar te maken: zo werden er weer een aantal heggen hekvrij gemaakt, zodat ze op een hoogte (laagte) gesnoeid kunnen worden, die de sociale veiligheid bevordert.
Langs een aantal heggen aan De Waterloop zijn houtsnipper-paadjes gelegd, waarop gestaan en gelopen kan worden tijdens het snoeien. Deze houtsnippers kunnen ook helpen het Zevenblad te lijf te gaan. (ook last van Zevenblad? je kan het ook laten verstikken onder karton)

Hovenier Herman, deze zaterdag ook toevallig aan het werk, heeft gespit en struiken & planten verzet op het Watervalplein, voor een betere inrichting en groei.

Er is zwerfvuil geprikt, er zijn 1000 krokussen geplant en de leuningen van de brug zijn onder handen genomen: geschrobd, gedroogd en in de lijnzaadolie gezet. Het is mooi geworden en weer zichtbaar dat het hout is. 

Het was een productieve dag met veel enthousiasme en gezelligheid.
De volgende klussendag is gepland eind februari / begin maart.
Alle foto’s zijn HIER te bekijken.

Publicatiedatum: 1 december 2019

GWL en NUON tekenen de vrede. GWL wordt weer Eco.

Bij de aanleg van het GWL-terrein kregen we stadsverwarming met warmte en stroom geleverd door onze eigen Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK). Dat was een van de speerpunten van de ecowijk. Rond 2010 heeft Nuon de WKK-centrale bij het sportveld ontmanteld, repareren was te duur en de centrale was niet rendabel. Er voor in de plaats kwam een gewone gasturbine, waarmee het GWL-terrein opeens een heel stuk minder Eco werd.
Als GWL eisten we in 2012 bij de rechtbank dat Nuon ons weer milieuvriendelijke warmte en stroom moest leveren, door middel van een nieuwe WKK-centrale of anderszins.
Voor het tot een uitspraak kwam kwam zijn beide partijen in gesprek gegaan. Dat werden constructieve gesprekken. Nuon ging onderzoeken of het mogelijk was voor milieuvriendelijke warmte te zorgen die toch ook nog rendabel te maken viel.
De eerste route die onderzocht werd was vanaf de Houthavens naar het GWL, met een boring onder de Westergasfabriek. Door gif in de grond viel die optie af.
De veel langere optie om vanuit West onder de snelweg door naar het Brettenpad te gaan en langs dat pad naar het GWL werd flink duurder. Maar toen het voormalige ING-complex aanhaakte werd die route haalbaar.
Het begint met een boring onder de snelweg door, dan wordt de pijpleiding over de lengte van het Brettenpad ingegraven en dan volgt er weer een boring onder de Haarlemmertrekvaart door.
Het laatste eindje is dan ingraven onder de Waterkeringweg, tot aan het sportveld.


De werkzaamheden starten in maart aan de westkant. Het hele traject gaat tussen de 20 en 28 weken duren. Rond de zomer beginnen de werkzaamheden bij het GWL.
Zodat we in de winter van 2020/21 met schone warmte kunnen stoken.
Terwijl een WKK-centrale 13% CO2 schoner is dan een gasturbine is restwarmte van Warmtenet meer dan 50% schoner! Waarmee het GWL dan opeens een grote eco-sprong voorwaarts maakt.
Op de GWL-nieuwjaarborrel op 5 januari in café Amsterdam wordt de vrede tussen Nuon/Vattenfall en het GWL getekend.

Publicatiedatum: 1 december 2019

kerst-sax & samenzang, glühwein en warme choc

Komt Allen! & kom meezingen (en/of luisteren)
op de jaarlijkse GWL-kerst sing & swing.
Altijd op kerstavond, na de kerst-boodschappen
met het saxofoonkwartet “Mag ik van jou” incl. kerstttooi.
Na afloop is er glühwein
en voor de kinderen chocolademelk

24 december – aanvang 17.00 uur
Waterspiegelplein 58 – Blok 5

bekijk hier de flyer

 

Publicatiedatum: 1 december 2019

zaterdag 16 nov klussenmiddag!


Op zaterdag 16 november vanaf 13.30 uur is het weer klussendag. Kom je ook?
Zooi opruimen, bankjes in de olie zetten, hekken verwijderen en groen-onderhoud en bollen planten.
Vele handen maken licht werk én er is altijd gezelligheid.

Zaterdag 16 november vanaf 13.30 bij het buurtbeheerdershuisje.
Rond 16 uur sluiten we traditiegetrouw af met lekkers.

Publicatiedatum: 3 november 2019

erfpacht – de opties

Op de foto (nog) niet te zien, maar de informatie-avond Erfpacht, was een volle bak met veel bruikbare info en uitwisselingen.
Was u er niet bij, en/ of weet u het nog niet helemaal zeker? Charles Vaneker heeft zijn presentatie incl. link naar het inlog-portal voor ons beschikbaar gesteld. De antwoorden op vragen die gisteren nog niet beantwoord waren, heeft hij in de presentatie nog bijgevoegd.
Toch nog vragen of hulp nodig, dan is Charles via redactie@gwl-terrein.nl tot 10 december per mail te bereiken.
Charles is bedankt met een hartelijk applaus!

Parool en Volkskrant over de erfpachtkwestie.

Publicatiedatum: 3 november 2019

bezige buren en bijen in de gashouder

Vanuit Gwl- blok 2c, aan de Haarlemmerweg hebben we uitzicht op de 5 bijenkasten in de gashouder.
Een aantal Gwl-bewoners hebben via imker Ina Stoeten, bijen-buren-vriendschap gesloten en houden elkaar nu al voor het tweede jaar via een app op de hoogte van de bijen, en de bezigheden rond de bijen.
Bijvoorbeeld, of de bijen zich voorbereiden op ‘zwermen’, of dat ze in ‘baarden’ (een mogelijk voorstadium van zwermen) aan de kast hangen, dat er een zwerm in de boom hangt, of wanneer er een zwerm ‘geschept’ gaat worden.
Afgelopen zaterdag was er weer flinke activiteit in de gashouder, er werd gezeist, iets wat twee keer per jaar nodig is en via een datum-prikker worden de actieve buren van de bijen hiervoor uitgenodigd. Voor degenen die over de hoge en brede rand kunnen komen is het hard werken, maar de beloning is groot. 

Het leven van de bijen is machtig interessant en mooi. Iedere keer leren wij weer iets nieuws over de koningin, de werkbijen (dames), en de darren(de mannetjes) en hun cyclus, het belang van gezonde ‘volken’ en hun enorme aandeel in onze biodiversiteit, ons voedsel en onze gezondheid.
De Gashouder ligt er nu weer prachtig geschoren bij, er is daarmee ook weer beter zicht op de kasten. Staand aan de gashouder-rand is te zien dat er nog steeds in- en uitgevlogen wordt. En… bijvoorbeeld de IJsvogeltjes al gehoord en gezien?
Lees hier het interview met Ina Stoeten en Nicole de Rop.

Publicatiedatum: 3 november 2019

4-seizoenen overleg

Afgelopen dinsdag was het weer tijd voor het 4-seizoenenoverleg. Dat is een door het stadsdeel in het leven geroepen bijeenkomst waarbij het stadsdeel de omwonenden bijpraat over van alles wat er in en rond het Westerpark gebeurt. Het is ook een moment om laagdrempelig van gedachten te wisselen met de portefeuillehouder of de betrokken ambtenaren.
Soms is het een inhoudelijke discussie, soms een rondleiding door het park.
Deze herfsteditie stond in het teken van evaluatie. Ruim een jaar geleden werd de programmaraad opgericht, een groep van 14 omwonenden en ondernemers die het stadsdeel ging adviseren over de evenementen in het park. En de portefeuillehouder bracht een startnotitie uit met de titel ‘Park in balans’. Alle reden dus voor evaluatie: wat is er het afgelopen jaar in gang gezet?

De locatie was dit keer het Westergastheater. Daar vond ook de allereerste bijeenkomst plaats. Vorig jaar was de zaal afgeladen, met veel omwonenden die stoom wilden afblazen over wat hun park werd aangedaan. Afgelopen donderdag was het stadsdeel massaal uitgerukt, er waren leden van de programmaraad en leden van de stadsdeelcommissie. De opgekomen omwonenden (plm. 20) waren in de minderheid. De sfeer was gemoedelijk en constructief, de hapjes van de Bakkerswinkel heerlijk.
Blijkbaar vonden omwonenden dat het de goede kant op gaat in het park en lieten de uitwerking van de plannen graag aan de betrokken groepen over.

Klik hier voor de presentatie van het stadsdeel met daarin de in gang gezette acties.


Publicatiedatum: 3 november 2019

wie let er op dode bomen

Op het GWL staan enkele dode bomen. “Wordt daar niets aan gedaan?”, vraagt u zich wellicht af. We hebben voor 2 van deze bomen een melding gedaan bij de gemeente en kregen het volgende antwoord: “In het afgelopen jaar zijn circa 150.000 bomen in Amsterdam geïnspecteerd. Dit is ongeveer de helft van alle bomen in het beheer van de gemeente. Bij 1796 bomen bleek dat deze ziek of aangetast zijn en dat er daardoor grote takken uit kunnen vallen of de boom gemakkelijk om kan vallen. Hierdoor vormen zij een veiligheidsrisico. Deze bomen worden in het najaar van 2019 gekapt en daarna komt er ook weer een boom terug. Indien mogelijk ook op dezelfde plek of in de directe omgeving. De door u genoemde bomen behoren bij deze 1796 bomen en staan dus al op de planning om in het plantseizoen van 2019/2020 vervangen te worden.”

Het gaat om de volgende bomen:
1. De dode boom bij het Gerard Reve monument op het Waterspiegelplein is een iep. Deze zal door de Gemeente worden verwijderd en op de juiste manier worden afgevoerd vanwege de bestrijding van de iepziekte.
2. De dode boom langs de Haarlemmerweg, naast het zebrapad richting Westerpark, is een els. Daar zitten al paddenstoelen op de stam, dus ook deze zal verwijderd worden.

Ook zijn er enkele fruitbomen van de GWL Hoogstamfruitbomengroep die hetzij dood zijn, hetzij er afgelopen zomer slecht uitzagen. Daarover heeft de groep overleg met hun contactpersonen bij het stadsdeel. Conclusie: op dode bomen wordt goed gelet.

Hieronder foto’s van dezelfde fruitboom bij blok 12, in de zomer van 2017 en in de zomer van 2019.

Publicatiedatum: 3 november 2019

Ken je park: rondleiding St Barbara

De Vrienden van het Westerpark organiseren op zaterdag 9 november 11.00 uur een rondleiding op de begraafplaats in het park. Oud-beheerder Johan Degenkamp kent alle geheimen van de plek en zal de rondleiding verzorgen over de 126 jaar oude begraafplaats.

Hoewel katholiek van origine liggen er mensen van allerlei afkomsten en geloven begraven. Anders dan de rest van het Westerpark is de grond van de begraafplaats geen eigendom van de gemeente, maar van het bisdom.
De weilanden tussen de begraafplaats en de Buurboerderij horen er ook bij. Die bieden de mogelijkheid tot uitbreiding.

Na afloop van de rondleiding is er koffie bij de buurtboerderij.
Gratis voor leden, maar ook voor niet-leden van de Vrienden van het Westerpark.

Publicatiedatum: 3 november 2019

Erfpacht info-avond

De voorlichtingsavond over de erfpacht vindt plaats op
woensdag 30 oktober
Seniorenblok 5
Waterspiegelplein 58
Inloop 19.30 u,
aanvang: 20.00 u.

Lees hier het Word-document met de aanvullende informatie, opgesteld door Charles Vaneker. Dit document is uitgangspunt voor deze voorlichtings-avond.

Naar aanleiding van het bericht over de erfpacht-info in de vorige nieuwsbrief kreeg de redactie een pdf-erfpacht toegetuurd. Het is ontwikkeld en opgesteld door gwl-bewoners/eigenaren die ook meer grip op de materie wilden krijgen.

Publicatiedatum: 22 oktober 2019