Menu

Happy 2020! met gwl-nieuwjaarsborrel

Vandaag zondag 5 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van de GWL koepelvereniging weer plaats.
Je bent van harte welkom van 14.30 – 17.00 uur in café-restaurant Amsterdam (in de hoek achterin).
Er zijn drankjes, heerlijke hapjes en natuurlijk de altijd weer verrassende uitreiking van de GWL troffee!
Er zijn speciale 2020-GWL-kleurplaten voor de kinderen èn we hebben nog een primeur; een kort muzikaal intermezzo van eigen terrein!
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Publicatiedatum: 4 januari 2020

aanschaf AED*: hoe ver zijn we?

43 huishoudens hebben al een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van een AED. In totaal is er tot nu toe € 480,= binnengekomen.

Dat is een mooi begin, maar daarmee zijn we er nog niet:
De AED van onze keuze is City AED en die kost rond de € 4.000,= voor een periode van vijf jaar.

Dat klinkt als heel veel geld, wat krijgen we ervoor?
City AED zorgt voor plaatsing, onderhoud, verzekering en nazorg én voor revisie na elke inzet van de AED.
De organisatie neemt het risico van vandalisme en diefstal op zich en ondersteunt deelnemers bij het hartveilig maken van hun buurt.
Daarmee nemen ze de deelnemers dus veel ‘gedoe’ uit handen.
Met een AED op een centraal punt in de wijk zorgen we dat er altijd een AED beschikbaar is en we bij hartfalen snel kunnen handelen.
Daarmee vergroten we de overlevingskans bij hartfalen.

Draag dus bij aan de aanschaf en zorg samen met ons dat de AED er komt!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 46 INGB 000 807 1629 t.n.v. de Koepelvereniging, onder vermelding van ‘AED’.

Liever contant? Tijdens de nieuwjaarsborrel (zondag 5 januari vanaf 14.30 uur in Café Amsterdam) kunt u ook uw bijdrage contant in de AED-collectebus deponeren.

*AED: Automatische Externe Defribillator

Publicatiedatum: 4 januari 2020

met hart en ziel de kerstdagen in

En weer op kerstavond komen er van alle kanten buurtbewoners naar Blok 5. Mensen lopen er naar binnen voor de traditionele Kerstsamenzang (Kerstzang & sax). Ik deel de liedteksten uit.  Iedereen heeft er zin in. Dat straalt er vanaf.

En weer klinkt iets na vijven het saxofoon-kwartet. Wat is er niet mooier om zo in de kerstsfeer te raken. Het kwartet ‘Mag ik van jou…’ wisselt samenzang en instrumentaal af. En zo wordt er weer met hart en ziel geluisterd en gezongen. “Komt allen tezamen” , Jingle Bells en de rest, u kunt ze wel, weerklinken op onze, oh zo mooi versierde, galerij. En meegezongen wordt er! Het is fris, maar beneden wacht de Glühwein.  In onze groepsruimte, die dan ook “Het Ruim” heet is alles in ruime mate aanwezig: warme Chocola en Glühwein, zoet- en zoutigheden. Iedereen wordt warm verwelkomd en na een gezellig samenzijn gaat iedereen weer de frisse kerstnacht in. Naar huis.

Zo, nu is de Kerst begonnen.
Met vriendelijke groet, Mega van Rooijen , blok 5 bewoner

Publicatiedatum: 4 januari 2020

vergroening met mispels en sierpruim

Dinsdag 10 december zijn er drie bomen geplant op het stukje tussen blok 9, 10 en 11.
De direct omwonenden hebben geijverd voor een stukje groen waar het aangenaam op uitkijken is.
Het is een lastig veldje met veel wind en schaduw.

Tuinarchitecte Cilia Prenen heeft geadviseerd om er drie bomen te planten die geschikt zijn voor deze plaats.

In het midden staat een sierpruim die bloeit in april zacht roze-wit.
De boom krijgt vrij snel in het seizoen mooi rood blad.
Daaromheen staan twee mispelbomen die na de sierpruim in bloei staan dus in Mei en Juni en vervolgens mooi geel blad krijgen wat mooi bij het rode blad van de sierpruim staat.

Deze bomen hebben goede kans van slagen. Daarnaast wortelt de mispel diep waardoor deze goed bestand is tegen droogte.

Publicatiedatum: 4 januari 2020

even tot jezelf komen, rust, stilte en aandacht

En dat in een prachtige omgeving aan het Waterspiegelplein 10d. Je wordt ontvangen in een gezellig ingerichte ruimte met een comfortabele zithoek en wil je iets activiever, een mooie tafel. Alles straalt rust en gezelligheid uit. En er is nog een tweede ruimte voor meditatie, yoga, workshops, trainingen en andere acti-viteiten. Ook deze ruimte is rustig en sereen. Goed toeven dus.

Iedereen is welkom, van jong tot oud. Het gaat bij 10D om bewust leven, zingeving, compassie, voor elkaar zorgen -”we hebben elkaar nodig”-, respect en vriendelijkheid. Dit alles bij voorkeur in en verbonden met de buurt. Een plek waar je kunt praten over het leven, dood en rouw maar ook waar je kunt genieten van een leuke workshop of een fijne yoga of meditatieles Gezond leven, genieten, verlies en sterven horen naast elkaar, volgens deze mensen. Lees hier verder

 

Publicatiedatum: 4 januari 2020

2 days after… of 5 dagen erna?

Dit ligt er nu nog. 2 Januari (5 januari? red). Straks gaat het waaien en het lijkt me geen goed spul voor de groentetuintjes.
Voelt (n)iemand op het plein zich geroepen om het op te ruimen?
Flat 5 heeft een groot deel van het waterspiegelplein en de hele brug schoongemaakt. Megagroet

Publicatiedatum: 4 januari 2020

gwl-gelegenheids-koor trekt door de buurt

Onder de poort, in het park, in het cafe: het klonk geweldig. Er werd veel stil gestaan, geluisterd, meegezongen en zelfs de hondjes waren zeer geamuseerd.
Er wordt gefluisterd dat het gelegenheidskoor nog eenmaal van zich laat horen op 5 januari… achter de muziek aan dus!

Publicatiedatum: 4 januari 2020

steun de aanschaf van een AED op het GWL-terrein

Een AED verdubbelt de overlevingskans bij een hartstilstand
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator

In de buurt van het GWL-terrein zijn slechts beperkt AED’s beschikbaar:
in café Amsterdam, alleen tijdens de openingstijden;
bij de Houtlet aan de Van Slingelandtstraat, ook alleen tijdens de openingstijden;
in de Q-park parkeergarage, achter slot en grendel.

Een reanimatie moet zo snel mogelijk worden opgestart, maar in ieder geval binnen zes minuten vanwege het feit dat hersenen niet zonder zuurstof kunnen.

Aanrijtijden van ambulances in Amsterdam overschrijden de zes minuten:
in 94% van de gevallen is binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse.

AED op GWL-terrein.
Door een AED op te hangen in de openbare ruimte zorgen we dat altijd een AED beschikbaar is. Door bovendien te zorgen dat buurtbewoners weten hoe ermee om te gaan vergroten we de overlevingskans bij een hartstilstand in de buurt.

Met uw bijdrage, aangevuld met een bijdrage van de koepelvereniging, kunnen we samen een AED aanschaffen.

Met een bijdrage van € 10,- per huishouden (meer mag natuurlijk ook) vergroten we als bewoners van het GWL-terrein samen de kans op overleving bij een hartstilstand.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 46 INGB 000 807 1629 t.n.v. de Koepelvereniging, onder vermelding van ‘AED’.

U kunt ook contant bijdragen in één van de collectebussen. Deze vindt u:
in het buurtbeheerdershuisje (bij Hassan);
op 16 december vanaf 19 uur bij het gelegenheids-kerstkoor onder de poort bij de Waterpoortweg;
op 24 december na de jaarlijkse kerstzang in de seniorenflat; en
op 5 januari 2020 vanaf 14.30 uur in Café Amsterdam tijdens de nieuwjaarsborrel.

Publicatiedatum: 18 december 2019

klussendag: handen uit de mouwen, enthousiasme, en gezelligheid

Zaterdag 16 november hebben zo’n 20 volwassenen en ook een groep enthousiaste kinderen geholpen de wijk winter- èn lente klaar te maken: zo werden er weer een aantal heggen hekvrij gemaakt, zodat ze op een hoogte (laagte) gesnoeid kunnen worden, die de sociale veiligheid bevordert.
Langs een aantal heggen aan De Waterloop zijn houtsnipper-paadjes gelegd, waarop gestaan en gelopen kan worden tijdens het snoeien. Deze houtsnippers kunnen ook helpen het Zevenblad te lijf te gaan. (ook last van Zevenblad? je kan het ook laten verstikken onder karton)

Hovenier Herman, deze zaterdag ook toevallig aan het werk, heeft gespit en struiken & planten verzet op het Watervalplein, voor een betere inrichting en groei.

Er is zwerfvuil geprikt, er zijn 1000 krokussen geplant en de leuningen van de brug zijn onder handen genomen: geschrobd, gedroogd en in de lijnzaadolie gezet. Het is mooi geworden en weer zichtbaar dat het hout is. 

Het was een productieve dag met veel enthousiasme en gezelligheid.
De volgende klussendag is gepland eind februari / begin maart.
Alle foto’s zijn HIER te bekijken.

Publicatiedatum: 1 december 2019

GWL en NUON tekenen de vrede. GWL wordt weer Eco.

Bij de aanleg van het GWL-terrein kregen we stadsverwarming met warmte en stroom geleverd door onze eigen Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK). Dat was een van de speerpunten van de ecowijk. Rond 2010 heeft Nuon de WKK-centrale bij het sportveld ontmanteld, repareren was te duur en de centrale was niet rendabel. Er voor in de plaats kwam een gewone gasturbine, waarmee het GWL-terrein opeens een heel stuk minder Eco werd.
Als GWL eisten we in 2012 bij de rechtbank dat Nuon ons weer milieuvriendelijke warmte en stroom moest leveren, door middel van een nieuwe WKK-centrale of anderszins.
Voor het tot een uitspraak kwam kwam zijn beide partijen in gesprek gegaan. Dat werden constructieve gesprekken. Nuon ging onderzoeken of het mogelijk was voor milieuvriendelijke warmte te zorgen die toch ook nog rendabel te maken viel.
De eerste route die onderzocht werd was vanaf de Houthavens naar het GWL, met een boring onder de Westergasfabriek. Door gif in de grond viel die optie af.
De veel langere optie om vanuit West onder de snelweg door naar het Brettenpad te gaan en langs dat pad naar het GWL werd flink duurder. Maar toen het voormalige ING-complex aanhaakte werd die route haalbaar.
Het begint met een boring onder de snelweg door, dan wordt de pijpleiding over de lengte van het Brettenpad ingegraven en dan volgt er weer een boring onder de Haarlemmertrekvaart door.
Het laatste eindje is dan ingraven onder de Waterkeringweg, tot aan het sportveld.


De werkzaamheden starten in maart aan de westkant. Het hele traject gaat tussen de 20 en 28 weken duren. Rond de zomer beginnen de werkzaamheden bij het GWL.
Zodat we in de winter van 2020/21 met schone warmte kunnen stoken.
Terwijl een WKK-centrale 13% CO2 schoner is dan een gasturbine is restwarmte van Warmtenet meer dan 50% schoner! Waarmee het GWL dan opeens een grote eco-sprong voorwaarts maakt.
Op de GWL-nieuwjaarborrel op 5 januari in café Amsterdam wordt de vrede tussen Nuon/Vattenfall en het GWL getekend.

Publicatiedatum: 1 december 2019