Menu

Agenda

lebo | 18-01-2018

Het Lebo ‘leeboo’ is het leefbaarheidsoverleg van het GWL-terrein.

De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering, ideeën en plannen.

5x per jaar zitten daarvoor o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en (helaas steeds minder) vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL. Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.

De eerstvolgende vergadering is op 18 januari 2018
Aanvang 19.30 in het seniorenblok, Waterspiegelplein 58.

Lees hier het verslag van het Lebo 21 september 2017
Alle verslagen van het Lebo zijn te vinden op onze website: onder archief

 

Publicatiedatum: 18 januari 2018

ALV | 19-04-2018

Algemene Leden Vergadering van het Koepelbestuur

De bewoners van de diverse woonblokken worden hier via hun Vereniging van eigenaren (VvE), corporatie of bewonerscommissie vertegenwoordigd.

Deze vertegenwoordigers bediscussiëren de verantwoording van het bestuur en nemen concrete besluiten.

Bewoners zijn daarbij welkom als toehoorder.

Donderdag 19 april 2018
Aanvang 20.00 uur in het seniorenblok, Waterspiegelplein 58

Lees hier meer info over het Koepelbestuur, de organisatie en de verslagen van de vergaderingen

Publicatiedatum: 19 april 2018