privacy

Koepelvereniging GWL-terrein, gevestigd aan Waterkersweg 316, 1051 PK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Koepelvereniging GWL-terrein is te bereiken via koepelvereniging@gwl-terrein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Koepelvereniging GWL-terrein verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld door een abonnement op onze nieuwsbrief of door je aanmelding voor een activiteit. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Koepelvereniging GWL-terrein verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
• Om je aanmelding voor een activiteit te kunnen verwerken, deze zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van eventueel aanvullende wensen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Koepelvereniging GWL-terrein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Koepelvereniging GWL-terrein verkoopt je gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Liever niet op de foto
De website en de nieuwsbrief staan vol met foto’s van buurtactiviteiten. Soms laten bewoners ons weten dat zij of hun kinderen niet op een foto willen staan. Is dat toch het geval, meldt dit dan aan redactie@gwl-terrein.nl. Dan wordt de foto verwijderd van de website, waar de inhoud van de nieuwsbrief gearchiveerd staat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen bij een nieuwe reactie.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook altijd alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting

Gegevens aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om een eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Koepelvereniging GWL-terrein. Als je dat wilt, stuur dan een e-mail met je verzoek naar koepelbestuur@gwl-terrein.nl
Koepelvereniging GWL-terrein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link