organisatie

Het GWL-terrein is het product van een uniek samenwerkingsverband van gemeente, corporaties en bewoners. Zij realiseerden in 1997 de autovrije ecowijk GWL-terrein. Bijzonder aan de buurt is dat een Koepelvereniging van woningeigenaren van begin af aan de duurzame opzet van de wijk ging bewaken. En dat is na 25 jaar nog steeds zo. Eigenaar-bewoners en huurders van het GWL-terrein zijn via hun VvE of corporatie verplicht lid van de Koepelvereniging GWL-terrein en dragen daar financieel aan bij. Het resultaat is een relatief grote betrokkenheid van bewoners in het beheer van de wijk. Deze betrokkenheid is sterker dan in de meeste andere buurten. Het uit zich in tal van bewonersinitiatieven, met name in het groen.