koepelvereniging

De Koepelvereniging GWL-terrein is in 1996 opgericht bij de bouw van de buurt. De vereniging bewaakt de milieuvriendelijke opzet van de wijk, in het bijzonder het autovrije binnenterrein.

Eigenaar-bewoners en huurders zijn via hun vve en corporatie verplicht lid van de vereniging en dragen daar maandelijks €6,- aan bij. Daarnaast staat het lidmaatschap van de vereniging open voor actieve bewonersgroepen zoals bijvoorbeeld de Nutstuinverenging en de Hoogstamfruitbomengroep. Met het geld van de vereniging wordt o.a. een gemeenschappelijk buurthuisje geëxploiteerd en is voor 16 uur per week een buurtbeheerder werkzaam.

De Koepelvereniging organiseert twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering. Hier worden o.a. het jaarplan en de jaarrekening besproken. Hier vind je de statuten van de vereniging en de (concept) verslagen van de laatste twee ALV’s: 8 november 2022  11 april 2023

Het bestuur van de Koepelvereniging bestaat uit:

Arie Ouwerkerk, penningmeester
arie@gwl-terrein.nl

Van Noor, vergroening
van@gwl-terrein.nl

Jan-Willem Kluit, secretaris
jan-willem@gwl-terrein.nl

Sebastiaan Timmermans, voorzitter
sebastiaan@gwl-terrein.nl

Koepelvereniging GWL-terrein
Waterkersweg 316
1051 PK Amsterdam
koepelbestuur@gwl-terrein.nl
KvK nr. 40539112
Bankrekeningnr. NL46 INGB 0008071 629