koepelvereniging

De Koepelvereniging GWL-terrein is in 1996 opgericht bij de bouw van de buurt. De vereniging bewaakt de milieuvriendelijke opzet van de wijk, in het bijzonder het autovrije binnenterrein.

Eigenaar-bewoners en huurders zijn via hun vve en corporatie verplicht lid van de vereniging en dragen daar maandelijks €6,- aan bij. Daarnaast staat het lidmaatschap van de vereniging open voor actieve bewonersgroepen zoals bijvoorbeeld de Nutstuinverenging en de Hoogstamfruitbomengroep. Met het geld van de vereniging wordt o.a. een gemeenschappelijk buurthuisje geëxploiteerd en is voor 16 uur per week een buurtbeheerder werkzaam.

De Koepelvereniging organiseert twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering. Hier worden o.a. het jaarplan en de jaarrekening besproken. Hier vind je de statuten van de vereniging en de (concept) verslagen van de laatste twee ALV’s: 11 april 2023 en 7 november 2023

Agenda en bijlages ALV 9 april 2024:
1    Agenda ALV Koepelvereniging GWL 9 april 2024
2    Verslag ALV Koepelvereniging GWL 7 november 2023
4.   Mededelingen ALV GWL 9 april 2024
Bijlage 4.1    Welkomstflyer nieuwe gwl-bewoners 28-03-2024
Bijlage 4.4.   Laden en lossen in een voetgangersgebied, 6 februari 2024
5.   Jaarverslag Koepelvereniging GWL 2023
6.   Jaarrekening 2023 Koepelvereniging 18 maart 2024
6a. Jaarrekening 2023 Koepelvereniging 18 maart 2024
6b. Verslag kascommissie jaarrekening 2023
6c. Toelichting bij het financieel verslag 2023pdf
7.   De Toekomst van het buurtbeheer

Het bestuur van de Koepelvereniging bestaat uit:

Arie Ouwerkerk, penningmeester
arie@gwl-terrein.nl

Van Noor, vergroening
van@gwl-terrein.nl

Jan-Willem Kluit, secretaris
jan-willem@gwl-terrein.nl

Sebastiaan Timmermans, voorzitter
sebastiaan@gwl-terrein.nl

Louis van Tilborgh, algemeen bestuurslid (nog niet op de foto)
louis@gwl-terrein.nl

Koepelvereniging GWL-terrein
Waterkersweg 316
1051 PK Amsterdam
koepelbestuur@gwl-terrein.nl
KvK nr. 40539112
Bankrekeningnr. NL46 INGB 0008071 629