leefbaarheids­overleg

Het Leefbaarheidsoverleg (LEBO) zet zich in om de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Het is een driemaandelijks overleg van bewoners en professionals waar oplossingen worden bedacht voor praktische beheerproblemen als zwerfvuil, geluidsoverlast, bestelbusjes op het terrein en te hard rijdende brommers. Daarnaast is het de plek waar bewonersinitiatieven vorm krijgen zoals schoonmaakdagen, schoffelzaterdagen en verduurzamingsprojecten. Het is een laagdrempelig overleg waar iedere bewoner kan aanschuiven.

Vanuit het Leefbaarheidsoverleg wordt jaarlijks een schouw door de buurt georganiseerd, samen met professionals van de gemeente en de wijkagent. Het LEBO wordt voorgezeten door een bestuurslid van de Koepelvereniging.

Omdat het veel over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte gaat, is er vanuit het koepelbestuur zo nodig contact met o.a. de wijkagent, de gebiedsmakelaar en het stadsdeelbestuur.

Geïnteresseerd? Hier vind je het laatste concept-verslag van het Lebo 12 december 2023

blijf op de hoogte

via de gwl nieuwsbrief

abonneer