groen

Groen is een groot goed op het GWL-terrein. Er zijn op het GWL-terrein diverse werkgroepen en initiatieven opgericht door bewoners die het groen ondersteunen.

De GWL bewoners doen heel veel zelf om het terrein groen te laten zijn. Denk aan: tuingroepen, schoffelen met Herman, klussendagen, bijen, hoogstamfruitbomen, nutstuinen, enzovoort. Het is geweldig om te zien dat de wijk daardoor mooi, sociaal en groen is. Op 15 maart 2022 is een presentatie gegeven over het nieuwe groenbeheerplan, dat in 2021 is opgesteld door groengroep ‘Groene Vingers’. De presentatie is hier te bekijken.

In het groenbeheerplan worden het ecologisch beheer, de gracht, de hekken en hagen, het maaibeleid, de tuingroepen en de zelfbeheer projecten besproken. Uitgangspunt is het Masterplan Openbare Ruimte uit 2014. Sindsdien zijn veel plannen uitgevoerd, in samenwerking tussen de bewoners en de gemeente. Doel van het nieuwe groenbeheerplan is om samen met de gemeente nieuwe afspraken voor de komende jaren te maken. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Het groenbeheerplan is met de gemeente besproken, maar nog niet vastgesteld.

Op deze pagina vind u diverse links naar de pagina’s van verschillende groeninitiatieven van het GWL-terrein.

blijf op de hoogte

via de gwl nieuwsbrief

abonneer