Menu

Diego Posplantsoen?

Onthuld tijdens het zomerfeest vorig jaar en nu al weer vernieuwd: het straatnaambordje dat is vernoemd naar Diego Pos. Het bord miste de klassieke regel wie Diego Pos eigenlijk is. Niet in een paar woorden te vatten natuurlijk, maar wel te benaderen waarom hij het bordje heeft gekregen. Net als op het Jan Willem Kluitplein! Diego is de grote man achter van alles – met het Masterplan uit 2014 als hoogtepunt – maar vooral ook actief in de vergroening van het Waterspiegelplein. En daar hangt zijn bordje dan ook. Met nu de ondertitel: initiator groenprojecten GWL-terrein. En we spreken hier de wens uit dat Diego dat nog lang zal blijven. Met zo’n bordje kan dat natuurlijk ook niet anders.

Publicatiedatum: 3 november 2018

schoffelen, nu 3 x per week mogelijk!


We hopen dat het u is opgevallen: afgelopen 1/2 jaar is het onderhoud aan het groen op het GWL terrein geïntensiveerd.

Natuurlijk werkt de gemeente aan het onderhoud. Zij maaien het gras, snoeien de heggen en verwijderen onder de heggen ook het vuil en onkruid. Daarnaast heeft de firma Buunk de perken op het Watervalplein, Waterspiegelplein, langs de Waterloop en bij blok 12 een aantal keer onderhouden. Dit onderhoud was nodig omdat de schoffelbrigade een en ander niet meer gedaan kreeg (het was te veel werk voor de kleine club enthousiastelingen). Om te zorgen dat de perken er verzorgd uit blijven zien is onderhoud door de bewoners echter nog steeds erg welkom. Vandaar dat het koepelbestuur samen met Hassan voor een andere opzet heeft gekozen.

Hassan is naast al zijn andere werkzaamheden nu ook verantwoordelijk voor het overzicht rondom het onderhoud van de perken. Hij probeert elke week zo ongeveer 4 uur aan dit onderhoud te werken. Echter Hassan werkt het liefst samen met bewoners.

Op dinsdag- , woensdag-,  en donderdagochtend kun je samen met Hassan schoffelen, hij weet waar en hoe en zorgt voor het materiaal.
Bel Hassan 06 45801711, dan vertelt hij je waar je moet zijn,
of meld je om 10 uur bij het buurtbeheerhuisje.

Er wordt maximaal 2 uur geschoffeld, bij slecht weer wordt er niet gewerkt.

Publicatiedatum: 3 november 2018

wie heeft ze nog?

De voorganger van de GWL Nieuwsbrief was de Waterspiegel. Deze werd van december 1996 tot en met mei 2009 door diverse vrijwilligers samengesteld, en verspreid onder bewoners en belangstellenden. In de Waterspiegel was vanaf de bouw te volgen wat er gebeurde op ons terrein. In totaal zijn er 86 Waterspiegels uitgebracht. De Waterspiegels vanaf 2004 zijn na te lezen hier op onze site. Het zou leuk zijn als ook de oudere Waterspiegels daar in te kijken zouden zijn.

Ik heb er zelf helaas ‘slechts’ 82 in bezit. Ik mis de volgende 4 exemplaren: 2e jaargang, nr. 8 (jaar: 1998), 3e jaargang, nr. 5 (jaar: 1999), 5e jaargang, nrs 4. en 5 (jaar: 2001). Heb je die originele exemplaren nog ergens liggen en doe je er niets meer mee? Dan zou ik ze graag van je willen ontvangen. Je kunt ze in de brievenbus van het Buurtbeheerdershuisje doen, dan krijg ik ze wel via buurtbeheerder Hassan. Wil je ze liever niet kwijt? Dan ben ik al heel blij met een scan. Die kun je sturen naar: redactie@gwl-terrein.nl. Zij zorgen er voor dat de scans bij mij komen.

Bedankt alvast,
Ineke Hartman, redacteur van juli 2003 tot en met mei 2009
(hieronder zie je het Waterspiegel logo)

Publicatiedatum: 3 november 2018

gezien vanuit blok 12

Zaterdagochtend 22 september 10 uur. Michel Floris geeft uitleg bij de start van de fruitpluk- en bakdag 2018.
Zie verderop in deze nieuwsbrief het uitgebreide verslag! Foto: Nico

Publicatiedatum: 29 september 2018

highlights uit het Lebo

Het was een redelijk goed bezocht Lebo, wat fijn is. Want daar moet je zijn als je mee wilt praten over de leefbaarheid van de wijk en wat daarvoor gewenst is en gedaan moet worden.

Belangrijk om nu te weten:
Grof vuil: Het gemeentebeleid is veranderd in die zin dat grof vuil overal langs de rand van de stoep/straat neergezet mag/moet worden. De tegels die vroeger de ‘wegzet plekken’ aangaven zijn dan ook weggehaald.
Uiteraard blijft het voor het aanzien van de wijk wel belangrijk om je grof vuil op de juiste dag neer te zetten. Dit betekent ook voor de bewoners van het binnenterrein, dat alle bewoners hun vuil daar dienen te plaatsen en op het juiste moment: dinsdagavond na 21 u/woensdagochtend voor 7 uur

De nieuwe fietsopgangen vanaf de Van Hallstraat naar het Waterspiegelplein zijn zo gemaakt om in het kader van verkeersveiligheid de vaart uit het fietsende of (verboden) brommende verkeer halen.

Brommers en motoren blijven een terugkerend probleem en ergernis, om niet te spreken van de reacties die je krijgt als je mensen wijst op het verbod.
Dus voor het geval dat het bij sommigen onbekend is:
er mag niet gebromd of gemoterd worden, ook niet door bewoners.
Heb je ideeën hoe dit aan te pakken? Lees het artikel hieronder en reageer.

Tram 5. Met weemoed hebben we afscheid genomen van lijn 10, een veel stillere lijn dan de huidige 5.
We zullen nog zeker een jaar moeten wachten tot ook lijn 5 beschikt over stillere trams.

Het totale concept-verslag kun je hier downloaden

Publicatiedatum: 29 september 2018

scooter ergenis: heeft u een oplossing?


Er zijn bewoners die het rijden van motoren, scooters en brommers op het GWL-terrein als overlast ervaren. Op het Leefbaarheids overleg (LEBO) van 20 september 2018 werd dit punt toegevoegd aan de agenda. Dit is eerder het geval geweest, download hier
Het is een regelmatig terugkerend pijnpunt.

In het verleden is een plan van aanpak gemaakt: download hier

Voor alle duidelijkheid: motoren, scooters, brommers en auto’s mogen niet op het terrein rijden.
Niet alleen niet-bewoners overtreden deze regel, maar ook bewoners.
De indruk bestaat dat nieuwe bewoners niets te horen krijgen over deze regel, aangezien nieuwe bewoners als ze aangesproken worden over het feit dat ze brommen soms ‘ik woon hier hoor’ antwoorden. Nieuwe bewoners moet dus worden meegegeven dat brommen op het terrein verboden is.

Sommige verkeers-tegels bij fietsopgangen zijn moedwillig vernield.
Er komen vandalisme bestendige tegels.
Er zijn ‘verkeersborden’ maar die worden soms omgedraaid en die moeten dan weer teruggedraaid worden.
Het terrein afsluiten met daarvoor geschikte hekken kan niet want het terrein moet wel rolstoel-toegankelijk blijven.

Delft Centrum is ‘een groot GWL terrein’. Daar hangen camera’s en krijgt de overtreder automatisch de boete thuis.
Overal camera’s, is dat wat de meerderheid van de bewoners zou willen?

Lezer, u bent aan zet.
Welke lezer heeft de oplossing voor het probleem? Dit is een oproep aan lezers om met een oplossing te komen: stuur uw oplossing(en) naar redactie@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 29 september 2018

bericht van vrienden van het westerpark

Kantelmoment festivallisering Westerpark: stadsdeel overstag
(en daarom is dit hèt moment om lid te worden van de Vrienden van het Westerpark)

In het NRC van afgelopen zaterdag 22 september stond het:
‘Bewoners klagen al jaren over overlast, en nu is ook het stadsdeel overstag’. Leuk om te lezen, maar waarover is het stadsdeel overstag en wat betekent dat?
Het gaat over de startnotitie Westerpark waarin Melanie van der Horst schreef met als titel ‘Westerpark in balans’. Daarin neemt ze volledig de analyse over waar de Vrienden van het Westerpark al jaren op hameren: een totaalvisie op het gebruik van het park door omwonenden, door de gebouwen, de evenementen, de grootschalige toekomstige nieuwbouw en de toeristen die het park op hun bucketlist hebben. In 2011 kwamen er vijf miljoen bezoekers, in 2017 al negen miljoen en de grens is nog niet in zicht.
download hier de startnotitie

balans in het Westerpark
De analyse is er, de oplossingen zijn wat vager in de notitie. Maar eerder in de stadsdeelraad zei Melanie van der Horst al dat wat haar betrof de balans kwijt was. In het NRC valt voor het eerst het woord ‘minder’. Dit is het moment om oplossingen aan te dragen. En die worden door de Vrienden van het Westerpark al geformuleerd in de programmaraad die het stadsdeelbestuur adviseert over de festivals: heldere criteria wat wel en wat niet. Ook wordt gesproken over de invulling van die 123 evenement dagen.
Zo staat bijvoorbeeld op dit moment de kermis met tien dagen muziek voor onze deur in de evenementenlijst als een evenement zonder muziek.
De Vrienden staan in nauw contact met de gekozen stadsdeelcommissieleden.

een stuk aantrekkelijker
Dat het park nooit een meditatiecentrum zal worden is duidelijk. Maar het kan er een stuk aantrekkelijker door worden met minder geluidsoverlast, zwaar verkeer, rotzooi, schade aan het park en omhekkingen.
Alle festivals weg? Dat willen de Vrienden helemaal niet, we willen juist veel buurtgerichte activiteiten en een spannendere programmering, niet alleen meer van hetzelfde en groter. Waarbij verder gekeken wordt dan de dag van vandaag. Wat voor park willen we over tien jaar hebben? Het wordt steeds drukker in Amsterdam, we moeten de schaarse openbare ruimte goed verdelen.

lid worden van Vrienden van het Westerpark
Dit is het moment om ons te laten horen. En dus om lid te worden van de Vrienden van het Westerpark: met veel leden komt ons verhaal luider binnen.
www.vriendenwesterpark.nl

Publicatiedatum: 29 september 2018

verslag negende GWL pluk en bakdag

Op zaterdag 22-9 was de negende GWL pluk en bakdag, georganiseerd door de GWL Hoogstamfruitbomengroep. De dag begon wat anders dan in andere jaren. Om kwart over 9 verzamelde een groepje vaste vrijwilligers in het Buurtbeheerdershuisje. Michel Floris vertelde hen dat hij op de volgende snoeidag, in april 2019, zal stoppen als voorzitter. Na vanaf september 2008 maar liefst 24 snoei en pluk/bak dagen te hebben georganiseerd, vindt hij het tijd om het stokje over te geven. Het komende halfjaar zal worden gezocht naar een opvolger. Michel had nog een verrassing. Hij had uitgezocht welke 5 vrijwilligers hem de afgelopen 10 jaar het vaakst hebben geholpen. Zij werden door hem in het zonnetje gezet.

Rond 10 uur werd begonnen met het plukken van de appels en peren. Ook dit jaar hielpen er weer veel kinderen, die de ladders beklommen om het fruit te plukken. Een prachtig gezicht.

Rond 12 uur werd het fruit verdeeld en gingen de taartenbakkers thuis aan de slag, met hun favoriete recept. Rond 17 uur werd het resultaat vol trots gepresenteerd. Er waren zoveel taarten gebakken dat we aan drie tafels eigenlijk niet genoeg hadden. Op de tafel stonden maar liefst 17 verschillende appeltaarten, een perentaart en twee heerlijke pannen stoofpeertjes. Door de regen en de vele blokactiviteiten wegens burendag kwamen er wat minder mensen langs dan bij een zonnige dag. De GWL bewoners die gekomen waren konden genieten van de diverse taarten, begeleid met appelsap. Sommigen lieten zich niet afschrikken door die paar drupjes en smikkelden gewoon onder de tafels verder.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een mooie pluk- en bakdag. Iedereen die geholpen heeft… bedankt. Samen plukken en smullen, da’s goed voor het buurtgevoel.

Was je er bij en heb je foto’s gemaakt? Wil je ze dan mailen naar info@gwlfruitbomen.nl? Voor soortenlijsten en plattegronden met welke bomen bij jouw blok staan, kijk op de fruitbomen pagina. Daar vind je ook uitgebreide (foto) reportages van dit jaar en de voorgaande jaren.

Publicatiedatum: 29 september 2018

alweer een dak vol met zonnepanelen

In 2013 liep Noortje van Kleef bij Bouwmarkt-buurman Praxis binnen en stelde de vraag hun dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen.
De korte versie van de uitkomst van dit geniale idee is, dat veel GWL-bewoners en andere buren uit het postcodegebied, zo eigenaar konden worden van een of meerdere zonnepanelen. Zij wekken daarmee nu al jaren groene stroom op. De investering is groen, duurzaam, en rendabel!
De vele zonuren van afgelopen zomer (het effect van global-warming) hebben de opbrengst opgevoerd en is een blijvende reden om meer daken te zoeken en te vergroenen.

Meer daken en buren in Amsterdam werden door Noortje en haar projectbureau, coöperatie Ecostroom gezocht en gevonden; zoals het Huijgens College in Oud-west, WOW-Hostel Amsterdam in Nieuw-west, Bouwmaat in Noord en weer terug bij onze buren aan de overkant: het dak van de Gashouder in het Westerpark.

Het dak van de Gashouder
De Westergasfabriek, waar ooit gas uit steenkolen werd geproduceerd voor de stadsverlichting van Amsterdam, heeft het dak van de Gashouder uit 1902, beschikbaar gesteld voor zonnepanelen! Op 6 september was de feestelijke opening van de ± 1000 panelen, waar initiatiefnemer Noortje / en de coöperatie Ecostroom, alsook veel (Gwl-)buren en (verse) eigenaren van zonnepanelen aanwezig waren.

Op het GWL-terrein is er ook een initiatief om de daken die er nog grijs bij liggen te vergroenen.
De opening van de zonnepanelen op de Gashouder en onze Gwl–ambitie om een extra vergroenings-slag te maken was reden om thee te gaan drinken met Noortje, met als resultaat dit artikel.

Bij bewoners/eigenaren bestaat angst voor daklekkages. Wat kun je daarover zeggen?
NvK: Dat is ook begrijpelijk. Àls er in het verleden lekkages zijn geweest waardoor je twijfelt over vergroening van je dak, wacht dan een periode een aantal forse buien af. Als het droog blijft onder het dak is het goed gerepareerd.
Een goed bouwkundig overzicht en advies, alsook een overeenstemming met de uitvoerder en akkoord van alle partijen is van belang.
Het moet achteraf niet gaan leiden tot ruzies. Je hebt over het algemeen al twee VVE-vergaderingen nodig om tot besluitvorming te komen.

Jullie zijn geen spelers bij het project van de vergroening van de daken op het GWL-terrein, maar je volgt het wel.
Heb je nog een advies voor onze bewoners?

NvK: Het is een ingewikkelde maar mooie opgave om klimaat neutraal te worden op gebieds-niveau. Pak het heel pragmatisch aan, blok voor blok, werp geen barrières op: dus ook als je je eigen dak niet beschikbaar stelt kan je wel eigenaar worden van panelen op andere daken. (red: dit is -met een uitzondering- anders bij de huidige voorwaarden bij vergroening op het GWL-terrein)  Zet alle zeilen bij en benader de woningcorporaties: ‘je bent hier partner, dit is onze ambitie, doe mee, stap erin’.

Nog iets?
NvK: Ik heb het ook al bij de opening op het dak van de Gashouder gezegd: wij zijn hier geland in een groene buurt. Het is gaaf dat de Praxis naast het Gwl-terrein ligt en dat wij meteen de groene early-adopters in de wijk troffen, dat was ons geluk. Wij blijven groene projecten maken en het is gaaf dat het hier zo goed landt. De mensen in deze buurt snappen het, dat is een voordeel, een fijn gevoel!

Vergroening daken op het Gwl-terrein
In ons project op het GWL-terrein werken stadsdeel West, Zon op Nederland en de GWL-koepelvereniging
nauw samen. Dat heeft geleid tot het volgende (stand van zaken 10 juni 2018):
– De woningcorporaties staan positief tegenover verduurzamen van de woonblokken.
We zijn/gaan in gesprek over hoe we dat in gezamenlijkheid kunnen doen;
– Informele peilingen en reacties bij verscheidene blokken en op publicaties in
nieuwsbrief en op website hebben een positief resultaat;
– Stadsdeel West heeft geld vrijgemaakt voor een haalbaarheidsonderzoek;
– Nauwe samenwerking projectleider Zon op Nederland en projectleider GWL-koepel.

In de volgende nieuwsbrief verschijnt weer verdere info over vergroening en zonnepanelen op onze eigen daken.
Lees hier alle info die er al eerder verschenen is in de Gwl-nieuwsbrief  en op de website.

Publicatiedatum: 29 september 2018

rondje met het hondje

Heb je dat ook wel eens, dat je plots dingen ziet, waarvan je je afvraagt of het er net hangt, staat of ligt, of dat je het nu pas opmerkt. Misschien is het de leeftijd, maar ik heb het redelijk vaak.
Nu tijdens het rondje ook weer. Zie ik ineens tegen de gevel van een gebouw een aantal vogelkooitjes hangen. Wat er precies aan soorten inzit kon ik van die afstand niet zien, maar het zag er leuk uit. Ik wens de omwonenden daar veel zanggenot.
Verder lopend ook nog een mooie blik op de fier overeind staande zonnebloemen. Hoe lang nog?

Publicatiedatum: 29 september 2018