Menu

vol verwachting knort de maag

De kiosk was open tijdens Koningsdag! Nu is er een belofte-volle graffiti… Iemand al iets geproefd? De redactie wordt nieuwsgierig en krijgt trek.

Publicatiedatum: 4 juni 2022

het heeft de koning behaagd…

om Arendje (Aty) Jansen een koninklijke onderscheiding te geven voor al het vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen jaren heeft verricht. De burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zal het lintje opspelden op dinsdag 26 april, in het concertgebouw, ergens tussen 12.30 en 13.45 uur…
Dit was een deel van de email die haar partner Pieter aan familie en vrienden stuurde en afsloot met: Tot die tijd: geheim houden, Aty weet van niets.

Aty werd om de tuin geleid en zat ineens op de voorste rij in het concert-gebouw, wat geen lunchconcert bleek te zijn, en begreep dat hier iets bijzonders ging gebeuren toen ze op het podium een soort schildersezel zag staan met tientallen ‘lintjes’.
Vriendin en buurvrouw Paula was initiatiefnemer voor deze koninklijke blijk van waardering en erkenning van haar betekenis voor het vak verpleegkunde en het vrijwilligerswerk dat Aty al jaren met zeer veel liefde, passie en als vanzelfsprekend doet.
Een dag later, vraagt Aty zich af of het niet te veel eer is om geïnterviewd te worden voor de Gwl-nieuwsbrief. Ik vind het bij het leven horen om je maatschappelijk en als vrijwilliger in te zetten, okay toegegeven, het is soms wel eens wat veel, maar ik word er ook blij van.
Aty is eerder onder de indruk van het werk dat de andere gedecoreerden verzet hebben en dat is weer hoe zij verbindt.

Zo vertelt zij met genoegen en veel waardering het nieuws dat Nora Aamour en Darifa Benhadhoum, van de Stichting Samen Sterk Vrouwen West dit jaar ook gedecoreerd zijn met een onderscheiding. Deze twee actieve vrouwen uit de Staatsliedenbuurt zetten zich al jaren in voor én met een zeer diverse groep vrouwen, om elkaar in kracht te zetten en het beste uit hun leven te leren halen. 
Aty heeft geleerd om aan te pakken in het leven en wist wat het belang was van onderwijs, het uitoefenen van een vak en economische zelfstandigheid. Je leerde een vak en als je dat in je vingers had, dan werd je wat. En dat gebeurde. Aty bleef zich ontwikkelen en scholen, en werd o.a. opleidingsmanager. Ze ontwikkelde niet alleen het vak, maar gaf het ook mede vorm, en was een autoriteit op het gebied van Leven Lang Leren. Bij haar pensionering is er een prijs in het leven geroepen die haar naam draagt en iedere 2 jaar is uitgereikt aan verpleegkundigen die zich net als Aty bijzonder inzetten voor hardnekkige zorgvragen en problemen uit de praktijk proberen te verhelderen en op te lossen, de Arendje Jansen-prijs voor Leven Lang Leren.

Aty heeft zich onder meer ook ingezet voor de beroepsvereniging voor Supervisoren en Coaches, is spin in het web bij boeddhistisch centrum Rigpa, bij stichting Roze Buddyzorg, als secretaris en mantelzorger in Woongroep de Waterspiegel en als actief lid van het EHBO-team (Eerste hulp bij Ongenoegen) van de stichting LVGO, voor woongroepen van 50-plus. Aty opereert altijd vanuit betrokkenheid, en put zowel uit eigen (woongroep) ervaringen, alsook uit haar actieve en professionele leven.

Voordat Aty de decoratie opgespeld kreeg eindigde burgemeester Halsema met: ‘Waar u bent worden bergen verzet, is het gezellig, worden er diepe gesprekken gevoerd en wordt er nog steeds geleerd, want dat gaat volgens u het hele leven door…’
Telefoon, Facebook en Linked-in, er wordt van alle kanten instemmend en met waardering gereageerd.

Publicatiedatum: 30 april 2022

verslag ALV en SCHOUW

ALV – Er was dinsdagavond 12 april een mooie volle tafel met bestuursleden, voorzitters van de verschillende VVE-s, bewoners-commissies, alsook bewoners/toehoorders.
Lees hier het heldere verslag van de ALV (Algemene LedenVergadering van het Gwl-koepelbestuur) met belangrijke onderwerpen, zoals buurtbeheer, wijziging van de financiële bijdrage van de woningcorporaties, buurtfeest en aangepaste plannen voor het buurtbeheer-huisje.

Was je er wel of niet bij? Werd je wel of niet vertegenwoordigd? Het Gwl-terrein kan alleen maar zo mooi zijn en blijven met bewonersparticipatie. Bewoners die al lang actief waren, hebben opvolgers nodig. Informeer wat jij kan betekenen voor bestuur of commissie, of ondersteuning. Ben je een verbinder, organisator, creatief, handig, technisch, tekstueel, juridisch, bouwer… alles is inzetbaar! Je komt in een enthousiaste groep bewoners terecht, krijgt een warme overdracht en kunt je bijdrage leveren aan onze prachtige buurt. Informeer hier of meld je aan.

SCHOUW – Op 4 april is er een schouw gelopen over het GWL-terrein, met bewoners/bestuursleden, buurtbeheerder Hassan en gemeente vertegenwoordigers.
Opmerkingen aan bewoners: plant geen kerstboom in de plantsoenen en stort geen groen op het terrein, ook niet ter hoogte van de kleding-container op de Van Hogendorpstraat. Er is een groenstort bij de Isaac Gogelweg (nabij onderdoorgang Waterkeringweg, bij de pakketboxen)
Lees hier het verslag van de Schouw!

Publicatiedatum: 30 april 2022

buurtfeest 18 juni

Zaterdag 18 juni is het eerste post-corona buurtfeest. Schrijf dat maar alvast in je agenda. In ieder geval komt er een wijkdiner. Hoe uitgebreid dat wordt weten we nog niet. Maar of er nu 25 buurtbewoners komen of 200 er komt iets met ‘eten’. Hoe je je kunt aanmelden lees je in de nieuwsbrief van Juni. Het voetbaltoernooi gaat ook door. De finales zijn die zaterdag ergens tussen 16-18 uur, afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Aanmelden voor het voetbaltoernooi kan via voetbaltoernooi.gwl@gmail.com. Zie ook elders in deze nieuwsbrief.

Ideeën? Meehelpen? Kom 13 mei 
Heb je andere ideeën voor het buurtfeest en/of wil je meehelpen met de organisatie, kom dan vrijdag 13 mei om 16.00 uur naar het buurtbeheerhuisje. Vragen over het feest? Mail naar info@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 30 april 2022

ja! we gaan weer voetballen!

De finale is op 18 juni. Er zal in de weekenden ervoor op vrijdagen en zondagen worden gespeeld op het sportveldje aan de Waterkeringweg, het J-W Kluitplein.
De jeugd speelt op zondag, de ouderen op vrijdagavond.
Schrijf je in op voetbaltoernooi.gwl@gmail.com

> Naam van het team
> Minimaal vier namen, plus leeftijden, mailadressen en gegevens contactpersoon (inclusief telefoonnummer)
> Inschrijfformulier via voetbaltoernooi.gwl@gmail.com
> Kosten: gratis!

Publicatiedatum: 30 april 2022

opknappen begane grond buurtbeheerhuisje

De begane grondruimte van het buurtbeheerhuisje wordt opgeknapt. De huidige kantoorinrichting en uitstraling verdwijnt. De ruimte moet huiselijker, warmer en toegankelijker worden. Idealiter: een clubhuis waar iedere buurtbewoner zich thuis voelt. Of je er nu zelf een activiteit organiseert of dat je er naar toe loopt om even een kop koffie te drinken. Die huiselijke sfeer is er natuurlijk niet vanzelf. Eerst moet de boel opgeruimd worden. Wat waardevol is bewaren we en slaan we deels op in een kelder onder blok 1. Dat moet half juni gedaan zijn. Daarna leggen we een nieuwe vloer en komt er een keukenaanrecht in de begane grondruimte. En richten we de ruimte verder in met nieuw meubilair. Bij voorkeur tweedehandsspullen die er nog goed uitzien en toch sfeervol. Dat gebeurt in de zomer.

Voor al die dingen hebben we vrijwilligers nodig die mee willen denken en mee willen helpen. Je kunt je ook voor één onderdeel opgeven. We zoeken de volgende vrijwilligers:

Mensen die mee willen helpen met het opruimen van de huidige ruimte. Voor de goede spullen die over zijn en we verder niet kunnen gebruiken organiseren we op zaterdagochtend 18 juni (het buurtfeest) een ‘vrijmarkt’.
Buurtbewoners die mee willen denken over de nieuwe inrichting. Wat voor vloer moet er komen? Laminaat, zeil, hout? En wat wordt de kleur van de nieuwe keuken? Weet iemand nog een goede tweedehands keuken die we kunnen pimpen? Komt er ergens een Perzisch tapijtje te liggen om de akoestiek te verbeteren? En hoe zorgen we dat de ruimte voor diverse activiteiten gebruikt kan worden – koken, eten, vergaderen, yoga, tekenles – zonder dat één inrichting gaat domineren. Een brainer! Wie vindt het leuk om hierover mee te denken. Of kent mensen in de buurt die hier goed in zijn.
Als de ruimte hopelijk op 1 september klaar is en ingericht moet deze beheerd worden. Daarvoor zoeken we mensen die mee willen denken over het toekomstige beheer: de beheergroep. Dit is een klein clubje dat met de buurtbeheerder en een bestuurslid de gebruiksregels gaat opstellen. Hoe kun je straks digitaal een ruimte reserveren? Wat voor activiteiten mogen er plaatsvinden? Is de koffie altijd gratis of moet je daar soms voor betalen. En hoe regel je dat dan? Hoe zorgen we dat buren geen overlast ondervinden van de activiteiten?

Buurtbewoners die zich voor één of meerdere onderdelen willen opgeven kunnen zich melden bij buurtbeheerder Hassan of bij Jan-Willem Kluit

Publicatiedatum: 30 april 2022

hoe gaat het met de bijen op het dak?

Imker Peter doet verslag:
Winter –
Afgelopen winter was het spannend met de harde wind (windkracht 10) op het dak van Blok 1. Om de grootste wind te blokkeren staat er een scherm, maar tijdens de storm knapte er een touw en waaide het dak van de bijenkast! Samen met onderbuurvrouw Ineke is het bijendak tijdens de storm teruggeplaatst en met stenen verzwaard. Dat was best spannend. De bijendames (de bijenheren leggen het loodje in de herfst) hebben er geen schade van ondervonden.
Lente – Nu de lente weer is aangebroken wordt er volop gevlogen om stuifmeel en nectar binnen te halen. De koningin legt nu ongeveer 2.000 eitjes per dag en na 14 dagen kruipen de jonge werksters uit hun cellen. Je kunt je voorstellen dat het aantal bijen in de kast explosief groeit.
Zwermen – Begin mei puilt de kast uit van de bijen. Wellicht gaan de bijen in de komende weken “zwermen”. Dat is het moment waarbij de oude koningin met een flink deel van haar volk een nieuw onderkomen gaat zoeken. Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. In de tussentijd gaan bijenverkenners op zoek naar een nieuw permanent ‘huis’.
Niet gevaarlijk – Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om je te steken. Ze zijn alleen op doorreis. Zie je een zwerm (hangen) op of rond het GWL terrein, bel dan Peter: 06 557 556 37 of Carol 06 294 360 80.
Dan komen we de zwerm scheppen en nemen het volkje mee om in een nieuwe bijenkast onder te brengen.

Publicatiedatum: 30 april 2022

kom lekker swingen!

Kom lekker swingen op oude soul, reggae en andere dansmuziek uit de sixties & seventies
Zondag 15 mei van 16 – 19 uur
Waterspiegelplein 58 – blok 5 Entree gratis

Publicatiedatum: 30 april 2022

lente eend met tien pulletjes en een dag later…

Het terras van Cradam was (hoera!) weer open, de zonnebrillen gingen weer op, en de eend gaf haar tien pulletjes de eerste drijf- en zwemles. De volgende dag, 1 april werd de weer-waarschuwing ingelost: er stond een gure wind, het was vochtig en jawel het begon te sneeuwen. Die ochtend leverde de achtergebleven sneeuw tussen het frisse groen een bizar mooi plaatje op.

Publicatiedatum: 2 april 2022