Menu

wedden dat… in de Waterleliegracht

Blok 6 is in het gelukkig bezit van een afvalgrijper om moeilijker bereikbaar afval vanaf de wal uit de Waterleliegracht te vissen én een paar waad-pakken. Zie je iemand met één van deze attributen in de buurt van de gracht of in de gracht lopen dan is het iemand van de gemeente of een “Cradammer” of een bewoner van blok 6, bijvoorbeeld onze redacteur, Opa(pa) Wilm.
Toen kleindochter Eva (net 6 jaar geworden) op bezoek was verleidde Opa haar tot een weddenschap. “Denk jij dat Opapa door het water van de gracht kan lopen en dat zijn spijkerbroek toch niet nat wordt?” Huh? Nou, dat was natuurlijk niet mogelijk, rare Opapa.
Opa zou een tekening krijgen als het klopte, anders kreeg Eva een euro. En die euro die is binnen, dat is wel duidelijk. En dat is leuk want Eva is hard aan het sparen voor een telescoop.
“Kom straks maar met Oma naar buiten, dan zie je dat ik de weddenschap win, als ik niet omval tenminste.”
Ooit heeft iemand een colablikje op het eilandje in de gracht tegenover blok 5 gegooid. Dit was een mooie gelegenheid om een grote ergernis te verhelpen: weg met dat blikje.

En dan ziet Eva dat Opapa niet gelogen heeft… 
Opa gaat ook nog onder de brug door om mogelijk enige menukaarten, bonnetjes en bierviltjes die vanaf het terras van Cradam zijn weggewaaid op te pikken.
Wat een troep kom je soms tegen.
Het meeste voorkomende afval in de gracht? Verpakkingen van Capri-Sun, terwijl je toch zelden kinderen rond de gracht ziet picknicken.
Oeps, bijna wint Eva alsnog de weddenschap want waden door de groene aangroei valt niet mee.
Opa krijgt zijn tekening want zijn spijkerbroek is nog droog. Eva krijgt haar welverdiende euro want Opa heeft het spel niet helemaal eerlijk gespeeld.
En de Waterlelies? Die lieten zich aanvankelijk snel zien nadat ze door hovenier Herman ‘gezet’ waren, maar hebben het waarschijnlijk en helaas weer te moeilijk met de heftige begroeiing op de bodem van de gracht en het riet. Er is (was?) nog 1 eenzame bloeiende waterlelie zichtbaar!

Een week later langs de Waterleliegracht, verschijnen er 4 kunstige maai-hopen langs de kant. En daar heeft Opapa Wilm dus over geglibbert toen hij probeerde zijn weddenschap te winnen.

 

Publicatiedatum: 5 juli 2020

update werkzaamheden Waterkeringweg

Visser & Smit Hanab heeft afgelopen maand in opdracht van Vattenfall warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd. Maandag 13 juli starten zij met de werkzaamheden langs de Haarlemmerweg. Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien legt Vattenfall stadswarmte aan.

Parkeerplaatsen & afsluiting Waterkeringweg
Op dit moment wordt de sleuf in de Waterkeringweg weer aangevuld. Hierna wordt een deel van de straat hersteld en komt een deel van de parkeerplaatsen weer vrij. Nadat de warmteleidingen in de kruising Haarlemmerweg – Waterkeringweg zijn gelegd wordt de Waterkeringweg, in de tweede helft van juli, weer volledig vrijgegeven.

Werkzaamheden Haarlemmerweg
Vanaf maandag 13 juli t/m eind september worden warmteleidingen langs de Haarlemmerweg, tussen de Waterkeringweg en Slingelandstraat, gelegd. Er wordt gewerkt in de groenstrook en op de busbaan. De Haarlemmerweg en het naastgelegen voet- en fietspad blijft open voor verkeer. Wel wordt het voet- en fietspad tijdens de werkzaamheden plaatselijk versmalt. Dit wordt gedaan om de leidingen vanaf de Haarlemmerweg via een horizontaal gestuurde boring naar het Westerpark aan te leggen. Na afloop wordt de groenstrook hersteld en worden nieuwe bomen geplant.

Werkzaamheden tussen voetbalveldje en ketelhuis
Vanaf augustus worden de warmteleidingen gelegd die het warmteoverdrachtstation (voormalig gasketelhuis) verbinden met de warmteleidingen die afgelopen maanden zijn gelegd. Hierna zal een testperiode plaatsvinden. Tot en met september zal er nog in deze hoek gewerkt worden. De voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a blijft bereikbaar.

Overige werkzaamheden
Visser & Smit Hanab is ook druk bezig met de aanleg van de warmteleidingen ter hoogte van de Arlandaweg in Sloterdijk en in het westen van het Westerpark. Tot en met september is het Brettenpad tussen de Molenwerf en Polonceaukade gesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Haarlemmerweg. Om de omgeving niet langer dan noodzakelijk tot overlast te zijn werkt Visser & Smit Hanab werkt de hele zomer door. Het gehele project is naar verwachting in oktober 2020 gereed.

Nieuws & vragen
Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

Download hier het hele document

Publicatiedatum: 5 juli 2020

nieuws van de bijen op dak van blok1

In de vorige nieuwsbrief werd het duidelijk dat de oproep van Carol Poye om hulp te bieden op het dak van blok1 tot fantastische hulp heeft geleid. De schutting bij de bijen werd hersteld en de liefde voor de bijen van de hulptroepen was geboren.
Wifi-camera bij de bijen
Peter heeft inmiddels een wifi-camera geïnstalleerd. Hij werkt nog aan een programmaatje, waarmee hij elke ochtend om 9u een foto zou kunnen sturen (voor wie dat leuk vindt).
Bijenpraatjes
Carol Poye, imker, initiatiefnemer en eigenaar van de bijen op het dak van blok 1: omdat ik merk dat GWL bewoners graag meer willen weten over de bijen, heb ik besloten een paar bijenpraatjes aan te bieden: “8 jaar bijen op het dak”, op zondag 12 en zondag 26 juli om 15.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden door mij een email te sturen: carolpoye@yahoo.com

Publicatiedatum: 5 juli 2020

terrasuitbreiding CRAM: overleg en afspraken

Café Restaurant Amsterdam had een brief in de bus gedaan bij de omwonenden van het Watertorenplein (zie vorige nieuwsbrief) over een vergunning voor een klein extra terras op het Waterspiegelplein. Dit in lijn met de verordening van de burgemeester om terrassen tijdelijk meer ruimte te bieden.
Het stadsdeel heeft die vergunning snel toegekend, maar een van de voorwaarden van de burgemeester was daarbij vergeten:
de horeca-ondernemer moet het hierover eens worden met de omwonenden.
Afgelopen vrijdagmiddag 12 juni gebeurde dat alsnog.
Vertegenwoordigers van de woningen rond café Amsterdam kregen tekst en uitleg over de plannen en konden hun twijfels op tafel leggen.
Vooral de bewoners van blok 2a hebben veel overlast en klagen hier al 20 jaar over.
Aan de kant van de Waterleliegracht wordt het terras in de lengte uitgebreid en er komen ook wat tafeltjes op de brug bij het sportveld.
Waar het reguliere terras 160 gasten kon herbergen zal het uitvergrote terras niet verder komen dan 120 – 140 gasten. Daarnaast moeten de extra tafels iedere avond voor 21.00 uur opgeruimd zijn, ze mogen niet blijven staan.
Aan de kant van de watertoren is de gedachte een terras voor 20 mensen. Ook dat moet om 21.00 uur onttakeld zijn. De vergunning is eenmalig. Of het terras ook daadwerkelijk opgezet gaat worden is nog niet duidelijk, het is logistiek voor café Amsterdam geen handige locatie.
Café Amsterdam ontvangt geen groepen groter dan 6 mensen en ook als er straks weer 100 mensen naar binnen mogen zal dat niet veranderen.
Hoewel er kritische kanttekeningen zijn geplaatst woog het voortbestaan van café Amsterdam uiteindelijk zwaar.
Afgesproken is dat Café Amsterdam bij de omwonende weer een brief in de bus doet met de afspraken en met een mailadres/telefoonnummer waar eventuele klachten gemeld kunnen worden.
Begin juli volgt er een evaluatie.

 

Publicatiedatum: 16 juni 2020

Lebo: wensen / ideeën e.d. via email

Het GWL koepelbestuur heeft besloten om nog geen ‘fysiek’ Lebo te plannen, omdat we voorlopig nog niet in Blok 5 onder de woongroep voor ouderen willen vergaderen en bovendien de ruimte daar te klein is voor een grote groep mensen. We denken bovendien dat er geen echt urgente zaken zijn die een overleg op korte termijn nodig maken. Maar ondertussen lijkt het ons wel goed om contact met iedereen te houden en van jullie te horen of jullie wensen, zorgen, klachten of leuke ideeën hebben rond leefbaarheid in brede zin op het GWL terrein.
Daarom  willen we je het volgende vragen:
Heb je een vraag, zorg, klacht, wens of idee over de leefbaarheid op het GWL-terrein? Laat het ons tot 18 juni weten via de mail info@gwl-terrein.nl

We verzamelen alles wat binnenkomt en proberen vragen etc. te beantwoorden.Dat zullen we doen via de nieuwsbrief van 5 juli. Mocht er naar aanleiding van jullie input reden zijn om alsnog een digitale bijeenkomst te organiseren, horen jullie daar ook van.
We zien jullie reacties dus graag tegemoet via het adres info@gwl-terrein.nl

Marjo Kroese,
namens het bestuur van de GWL koepelvereniging

Publicatiedatum: 16 juni 2020

na ruim acht jaar trouwe wijkdienst…

 

Het vertrouwde gezicht en de verschijning van wijkagent Tim van der Velde op de fiets is verdwenen. Na bijna 43 dienstjaren, waarvan de laatste 8 op het GWL-terrein heeft Tim bij de politie een nieuwe baan.
Wat hij gaat doen? Omdat binnen een aantal jaren er bij het landelijke politiekorps 17.000 van de 65.000 agenten met pensioen gaan, ligt er een grote opdracht. Voor die tijd moeten er voldoende nieuwe agenten opgeleid worden voor het vak. Voordat Tim, over 2-4 jaar met pensioen gaat, wil hij zich deze laatste dienstjaren nog bezighouden met de selectie van kandidaten voor de politie-academie.

Tim is gelukkig nog bereikbaar voor een telefonisch interview.

Van de drukke en heftige buurten, zoals Centraal Station en Waterlooplein-buurt kwam je in 2012 op het GWL-terrein terecht, hoe was dat?
Na alle heftigheid van deze buurten, ik was inmiddels 52, vond ik het wel lekker om naar dit deel van West te gaan, tegen de Staatsliedenbuurt en het centrum aan. Ik was verantwoordelijk voor het GWL-terrein, het Westerkwartier met de Van Slingelandtstraat e.o. en Vredenhof.
Ja het is een veel rustiger wijk dan ik gewend was. Een verademing, met aardige mensen, normaal publiek, met wie je een gewoon gesprek kunt voeren. De buurt heeft een sterke sociale cohesie met veel zelfredzaamheid. De aanwezigheid van Buurtbeheerder Hassan vangt ook veel weg op het gebied van leefbaarheid, vuilnis en openbare ruimte.

Hebben er in die 8 jaar verschuivingen plaatsgevonden van incidenten / vragen / problemen op het GWL-terrein?
Op het moment dat ik kwam waren er problemen met niet aangelijnde honden en met bromfietsers over het Gwl-terrein… en beide onderwerpen spelen nog steeds, ze steken met een regelmaat de kop op. Als dat de grootste problemen zijn, dan moet je toch concluderen dat het heel goed gaat op het GWL-terrein.
Inbraken zijn, zoals ook het landelijk niveau laat zien en de Amsterdamse cijfers, in 8-10 jaar tijd gedaald. Ook het aantal fiets-diefstallen zijn verminderd, maar er zijn nog steeds gelegenheids- en notoire fietsdieven. En het blijft gezegd: fietsen die uitsluitend op een ringslot staan, zijn een makkelijker prooi, dan fietsen die met een extra slot vastgezet zijn.

Wat is het meest opzienbarende wat je meemaakte op het GWL?
We hebben zo’n 3 jaar te maken gehad met jeugdoverlast in de Van Hallstraat. We hebben dat in kaart gebracht, hebben er spotlights op gezet, veel aanwezigheid van onze kant en overleg met alle sociale partners in de buurt, zoals Saoa (Stichting aanpak overlast amsterdam) Handhaving, Stadsdeel, jeugdzorg en woningbouwcorporaties. Het heeft veel energie gekost, maar het is opgelost. De jeugdgroep is uit elkaar gevallen. Ze zijn ouder geworden, rustiger, willen niet meer de fout in gaan en op (wellicht) een enkele uitzondering na zijn ze niet in het criminele circuit terecht gekomen.
Wat ik heel erg leuk vond en wat ik erg ga missen is het wekelijkse koffie-moment in de woongroep van blok5. Ik ben daar vaak aangeschoven, nam deel aan de gesprekken, en op een prettige manier gaf het me ook info over wat er speelt en zo nodig konden wij dan vanuit de politie daar alert op zijn of op inhaken.
(corona heeft roet in het wekelijkse koffiemoment gegooid. Koffie-afscheid zal later plaats vinden. red)

Wie gaat jou opvolgen?
Er wordt een sollicitatieprocedure opgestart, en ik verwacht dat er na de zomer een nieuwe wijkagent is aangesteld. Tot die tijd zijn mijn collega’s van de Staatsliedenbuurt beschikbaar.
Bij spoed natuurlijk altijd 112 of minder spoed 0900-8844,
of het contactformulier via politieamsterdam.nl/mijnbuurt
Ik wens mijn opvolgers dezelfde prettige werkrelatie toe, zoals ik die gehad heb.

Wat ga je missen?
Het rondje Houtmankade, Westerpark, Gwl-terrein, bedrijven-terrein, het straatwerk, de contacten en de samenwerking met Hassan.
Ik heb heel fijn gewerkt hier in de wijk, het was een positieve ervaring.
En… mijn nieuwe functie bij de Politie is een burgerfunctie, ik heb mijn uniform dus na 42 jaar in de kast gehangen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

aanleg warmteleidingen GWL-terrein volop in uitvoering

Visser & Smit Hanab is sinds vorige maand bezig met het aanleggen van stadswarmte in de Waterkeringweg in opdracht van Vattenfall
Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien worden warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd.

Voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a tijdelijk gesloten
Momenteel wordt in de smalle doorgang tussen blok 2a en het voetbalveldje gewerkt. Tot de week voor Pinksteren kon de aannemer hier een doorsteek voor voetgangers vrijhouden. Vanwege zeer beperkte ruimte om de leidingen aan te leggen was het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk de voetgangersdoorsteek tijdelijk dicht te zetten. Verwacht wordt dat de doorsteek eind volgende week weer open kan.

Bereikbaarheid Watertorenplein
Tot dat de doorsteek tussen blok 2a het voetbalveldje weer open is kan het Watertorenplein bereikt worden via de Haarlemmerweg, zie ook de route op het onderstaande kaartje.

Leveringen Café Restaurant Amsterdam
Vanwege de werkzaamheden worden leveringen die voor de ingang van Café Restaurant Amsterdam geleverd moeten worden tijdelijk via de Van Hallstraat en dan over het Waterspiegelplein naar het café gereden. Zie ook het kaartje hierboven.

Doorsteek Waterpoortweg – Waterkeringweg
De paaltjes aan het einde van de Waterkeringweg en Waterpoortweg zijn weggehaald om de woningen en parkeerplaatsen tegenover het voetbalveldje bereikbaar te houden voor autoverkeer. Om te voorkomen dat verkeer via deze route onder de poort naar de Waterkersweg rijdt zijn hier schrikhekken geplaatst.

Parkeerplaatsen Waterkeringweg Er wordt gefaseerd gewerkt waardoor de eerste paar weken van het werk een deel van de parkeerplaatsen in de Waterkeringweg bereikbaar kon blijven. Vanaf maandag 15 juni tot en met medio juli zijn de rest van de parkeerplaatsen niet bereikbaar, zie ook het onderstaande kaartje.

Vergunninghouders van het GWL-terrein mogen in heel vergunninggebied 10 parkeren (West 10.1 en 10.2), zie ook het kaartje hieronder. Ook is de parkeergarage Westergasfabriek beschikbaar voor vergunninghouders, voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeerplan/garages/

 

Nieuws & vragen Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

wil je alle info bij elkaar zien of printen: download hier het hele artikel

 

Publicatiedatum: 7 juni 2020

weer open & alle hens aan dek

Met inachtneming van de corona-regels is Cradam weer open. Binnen betekent dat een terugname van 300 naar 30 gasten. Op het terras is er met de 1,5 meter slechts 1/3 van de normale terras-bezetting mogelijk. Inclusief de 75 dagen sluiting is dit een enorme omzetdaling. Cradam maakt daarom gebruik van de mogelijkheid om terras-uitbreiding aan te vragen. De beoogde plek is op de inham van het hek onder de Watertoren, recht tegenover de deur, om 20 gasten extra te kunnen bedienen.
In een huis-aan-huis-brief licht Cradam dit toe en vraagt om coulance om dit na toekenning van de vergunning een kans te geven. Daarbij de belofte dat de overlast van voor 15 maart 2020 zich niet meer voor zal doen. Alle hens aan dek en alle zeilen worden bijgezet, om het voortbestaan van Cradam te waarborgen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

uitbreiding beplanting bij loods

Er zijn 2 nieuwe bamboebakken geplaatst bij de loods, door de gemeente, inclusief de beplanting.
Drie jaar geleden zijn er ook 2 bakken gekomen, via bewoners-initiatieven, koepel-bestuur en groengelden gerealiseerd. Ze worden door de bewoners van de Waterpoortweg onderhouden.
De bakken zijn van corten-staal en hebben geen bodem. Voordat ze geplaatst konden worden moest er een geul van 20 cm diep gegraven worden in de grond, om de bakken in te verzinken. Deze klus heeft Marianne (bewoonster) met haar vriend Gerard in een weekend geklaard. Een pittige klus, ook vanwege de struikjes die daar eerst voor gerooid moesten.
Het uitzicht op de dooie muur van deze lelijke loods begint te veranderen naar tropisch groen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

succes-verhaal bij bijen op dak

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep wie er mee wilde helpen om de schutting op het dak van blok1 bij de bijen te repareren of vervangen. Han en Peter hebben zich gemeld en na een schouw op het dak, hebben de twee mannen een plan gemaakt en zijn in overleg met het kapotte hek aan de gang gegaan. De bijen zijn kennelijk zeer in goede doen en buurvrouw Ineke liet weten dat er een volk is gaan zwermen, en dat ze hoog in de Acacia-boom voor de deur hingen. Imker Geert is gebeld en die heeft assistentie gevraagd van de brandweer. Samen hebben ze de bijen geschept. Het volkje (dat zijn er tien-duizenden) is veilig in de korf terecht gekomen en vervoerd naar een lege kast elders. Bijen blij, buurvrouw Sandra blij, betrokkenen blij en de Han en Peter blij, zij gaan nog wat extra werkzaam aan kast en hek verrichten en overwegen een imker-cursus te gaan volgen bij Geert.

Publicatiedatum: 7 juni 2020