Menu

!!! we gaan weer voetballen !!!

Op het GWL terrein worden voetbalsterren gevormd in de onderlinge partijtjes op het jaarlijkse GWL voetbaltoernooi.

We willen ook dit jaar mannelijke en vrouwelijke voetbalsterren zien schitteren – zie ook de oproep van de vorige organisator én sterspeler Bart.
We willen graag een toernooi organiseren voor alle talenten: jong of oud, man of vrouw, opa of oma, meisje of jongen.
We spelen daarom met gemengde teams.

GWL voetbalhistorie: in 2004 en 2005 speelde Blok 6 met twee dames in het team tot tweemaal toe in de finale  – zie uitslagen 2004 en 2005 bij de senioren.

Datum en tijd: In tegenstelling tot andere jaren spelen we het toernooi dit jaar op één dag en wel Zondag 30 Juni vanaf 12 uur op het Jan Willem Kluitplein.

Elk team telt minimaal één meisje/vrouw.
We spelen vier tegen vier, maar er mag onbeperkt gewisseld worden.
Er is dus geen maximum aan de teamgrootte.

Hoe inschrijven:
Inschrijven kan per team.
Is het niet mogelijk om een team bij elkaar te krijgen en wil je toch dolgraag meedoen dan geef je je toch op  (alleen of met twee of drie). We proberen dan leuke teams samen te stellen.

Schrijf je (team) in met een eenvoudige email naar gwlvoetbaltoernooi@gmail.com en meldt:
1. Teamnaam of “ik/wij zoek(en) een team”
2. Naam
3. Adres
4. Email adres
5. Telefoonnummer
6. Leeftijd
7. Omschrijving speelsterkte of ervaring

De inschrijving sluit op 12 Juni om 24.00 uur.
Bijzonderheden volgen na inschrijving, maar toch vast tot ziens op het Jan Willem Kluitplein.

Het toernooi kan alleen doorgaan als er acht teams gevormd kunnen worden.

 

Publicatiedatum: 29 mei 2019

‘kind op gwl’… Maddo

Maddo is dertien en woont hier met zijn moeder en een konijn vanaf ongeveer zijn 3e jaar. Vlak voor dit interviewtje is hij al een tijd aan z’n huiswerk Engels: onregelmatige werkwoorden en laat zich graag even afleiden voor een interviewtje. We lopen samen naar de overkant voor een ijsje, dat een milkshake wordt.

Maddo, wat heb je een leuke en bijzondere naam
Die heeft mijn moeder verzonnen. Een cafeetje op Corsica heette zo, en dat vond ze mooi en leuk.
Hoe reageren kinderen op je naam?
Soms geven ze me bijnamen, zoals ‘maddo de paddo’ dat vind ik wel grappig, en soms zeg ik ‘hoezo dat?’ en dan trekken ze hun schouders op.
Of ze noemen me ‘Mad’.
Waar zit je op school?
Lumion, MH1, dat is Mavo-Havo klas1. Ik koos voor deze school omdat het een Ipad-school is en het leek me een leuke school.
Ik dacht dat het een school was met veel verschillende culturen, mensen uit Engeland, Afrika, België, Duitsland, maar dat is niet zo, want het zijn voornamelijk kinderen met Turkse en Marokkaanse ouders, maar ik vind het nog steeds een hele leuke school.
De school is ongeveer een half uur fietsen, dat doe ik meestal elke dag, dat vind ik lekker, daar krijg ik sterke beenspieren van.
Heb je vrienden op het GWL-terrein?
Ja bijvoorbeeld van Basisschool De Catamaran, heb ik vrienden in de flat en op het Gwl-terrein.
Mijn school is nu ver weg, en niemand van mijn basisschool ging naar Lumion.
De vrienden op Lumion wonen weer te ver weg om hier af te spreken.
Ik fiets dagelijks naar school heen en terug, maar de meeste vrienden fietsen niet, dus zouden ze met de tram of bus hier naar toe moeten komen, en dat duurt te lang en het is dan al te laat op de dag.
Sport / hobbies?
Hockey en paardrijden.
En Japanse vechtsport. Ik zit niet op les, maar oefen zelf thuis.
Ik vecht dan tegen een kussen of tegen een onzichtbaar iemand.
Misschien geef ik hockey wel op om het om te ruilen voor Japanse vechtsport.
Hockey je wel eens op het sportveldje?
Op sommige avonden zijn er toernooitjes, heel gezellig, dan doe ik ook wel eens mee.
Er wordt ook gevoetbald, daar doe ik ook aan mee, maar met de grotere jongens moet je wel uitkijken, want dan kun je pijn krijgen door harde ballen.
Vind je het leuk om mee te doen met het Gwl-voetbaltoernooi?
Ik heb het nog nooit gedaan, maar vind het wel leuk.
Als ik zelf een team moet samenstellen, dan vraag ik m’n schoolvrienden, dat zijn geen hockeyers, maar voetballers.
Wat wil je later worden?
Politieman! Ik mocht een keer meelopen, toen leerde ik allerlei dingen. Ik heb een uniform en een kogelwerend vest gedragen, zo’n vest weegt denk ik wel 6 kilo en ik heb een pistool gezien en vast mogen houden, en in een politie-auto gereden met sirene. Voorbeeld? Ik heb een tijdje politievlogger Jan-Willem gevolgd.

Inmiddels is de milkshake op en wordt er om ons heen fors gebouwd o.a. aan een geraamte van een theater-tent. Maddo gaat zich even uitleven en klimt supersnel op de allerhoogste ‘vloer’ meer dan vier meter boven de grond en springt heen en weer van de ene ‘vloer’ naar de andere. Vervolgens gaan we weer terug naar huis, voor nog een stukje engelse grammatica en om het konijn te begroeten.

Wil jij ook vertellen hoe het is om hier te wonen, wat je hobby’s zijn en… laat het ons weten redactie@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 29 mei 2019

insekten-hotel op GWL-terrein

Het idee ontstond tijdens een bijen-lezing voor de gwl-tuinders oktober 2017  door Nicole de Rop – hovenier bij de Gemeente o.a. voor Westerpark, Waternatuurtuinen en de Kruidentuin Frederik Hendrik Plantsoen. Want… onze stad is mooi opgeknapt aldus De Rop, maar ook ‘aangeharkt’ en dat laatste heeft consequenties voor de insekten om hun eitjes te leggen, in bijvoorbeeld zand, een holleboom, of een stukje boomschors.
Actie! Er waren direct enthousiastelingen voor het bouwen van een hotel. Peter, Maddy en Jeannette gingen samen met De Rop daadwerkelijk aan de slag. Plan en planning, agenda’s afstemmen, materiaal verzamelen, gereedschap regelen, én bouwen (en heeeeel veel zagen en nog veeeeeel meer boren in stammetjes, en stenen. Ook mokken hete thee en koffie werden tijdens de buitenuren zelfvoorzienend aangedragen.
Lokatie? Peter van Nutstuin F6 stelde een deel van zijn tuin beschikbaar. Een mooie strook met een heg in de rug en de voorkant op de zon, een superplek. En bovendien is daar heel veel ‘dracht’ = bloemen waar bijen stuifmeel uit kunnen halen om als voedsel bij de eitjes te leggen alvorens het buisje (de broedkamer) dicht te metselen (de rosse metselbij dankt daar bijvoorbeeld haar naam aan).

En inmiddels staat-ie. De solitaire bijen en insekten hebben al in een aantal buisjes hun eitjes gelegd en dicht-‘gemetseld’. (daar is de in gebruik name aan te herkennen).
Hier meer info over de solitaire bijen.
Opening en doop: Tijdens de plant-uitgifte, woensdag 15 mei, (bij het paard), zou iets verderop het hotel officieel ten doop gehouden worden. Dit lukte niet, vanwege de drukte bij de plantuitgifte, waar de hotel-bouwers ook actief waren en derhalve niet gemist konden worden. Het hotel trok zonder doop wel degelijk nieuwsgierigen.

En ondertussen bij de plant-uitgifte was het een komen en gaan, met borrel, bites, gezelligheid en natuurlijk en hoera: de moestuin-plantjes!

Publicatiedatum: 29 mei 2019

Haven-Stad & ‘Groot-Westerpark’: veel huizen, werk, en emoties

De presentatie op 9 mei 2019, vindt plaats in museum Het Schip. Boven is de plenaire presentatie en beneden zijn tafels, waar meer specifieke informatie gehaald kan worden. Ook zijn er de Vrienden van het Westerpark, die hun eigen standpunten naar voren brengen.

Het is een volle bak, sterker nog, twee volle bakken: terwijl wij luisteren naar wat er gezegd wordt in de presentatie zaal, staat er nog eenzelfde aantal mensen buiten en op de trap te wachten op de beloofde tweede presentatie.

De presentatie zou bestaan uit 3 onderdelen:
1. Achtergrond en info
2. De nota zelf, die een weerslag is van de bevindingen uit eerdere bijeenkomsten in 2018 met stakeholders en andere belanghebbenden.
3. Vervolgplannen en vragen.

Groot onderwerp is uitaard Haven-Stad. Tot 2045 moeten er 40 tot 70.000 woningen gebouwd worden, en ontstaan er behoorlijk wat arbeidsplaatsen. De grote vraag is waar gaat dat allemaal verkeersmatig naar toe, waar gaat men recreëren. Bij het verkeer gaat het met name om openbaar vervoer (Hembrugknooppunt) en fietsverkeer en de fietsroutes. En bij groen en recreëren moet er voldaan worden aan de groennormen. (A’damnorm: 22 vierkante meter per woning), waarbij het de bedoeling is dat het groen gaandeweg gecreëerd wordt, per project ingepland wordt, en rekening houdend met ecologische structuren en sportvoorzieningen.

Wat betreft het Westerpark is het uitgangspunt dat alle bestaande structuren en functies binnen het Westerpark versterkt en gebruikt worden. Ook wordt het groen van het Westerpark niet meegerekend als zijnde groen voor Haven-Stad.

En daar lagen de grote zorgen bij met name de volkstuinders, die in groten getale waren gekomen en hun zorgen stevig voor het voetlicht brachten, waardoor de presentatie behoorlijk in de knel kwam. Openstelling van de volkstuinen voor fietsers was een hot item. Er zaten echter ook mensen in de zaal die de presentatie in zijn totaal hadden willen horen…

meer lezen:
Gemeente Amsterdam: Haven-Stad 40.000-70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen
Vrienden van het Westerpark: bekijk hier
de uitgangspunten toekomstbestendig Groot-Westerpark

Publicatiedatum: 29 mei 2019

!!! swingend wijkdiner za 6 juli !!!

Op zaterdag 6 juli vindt het grote GWL-zomerfeest plaats. Zet alvast in je agenda!
Zoals altijd kookt het GWL met en voor elkaar, de kwaliteit van het menu is sky high, de sfeer is ongekend: er is vertier, er wordt gepraat, gedanst en gevoetbald.
Binnenkort meer info in een extra nieuwsbrief
Publicatiedatum: 29 mei 2019

na winterrust, nu voorjaarsactiviteiten in de moestuintjes

Jouw tuin / mijn tuin: Eind 2018 zijn de vrij-gekomen moestuintjes gekoppeld aan de geïnteresseerden op de wachtlijst. Voor alle wachtenden: hoera, een tuin!
In februari was er een leden-bijeenkomst met een grote opkomst en een geanimeerde uitwisseling van het bestuur over de activiteiten, financiën en plannen enerzijds en uitwisseling en ervaringen van de tuinders anderzijds.
Half maart werd de film Queen of the Sun vertoond over het leven van de honing-bij (online ook te bekijken). Dit was een aanbod van de imkers van de Gashouder-bijen om het bijen-seizoen in te luiden.
Half april was er een info-avond over alle (stadse) mogelijkheden van composteren. Deze werd verzorgd door Esther van der Meer (ook bekend van De Vrienden Van Het Westerpark), op Nut en Genoegen. Zij is inmiddels 
compost-meester. Op de website compostgilde.nl vind je alle vormen van composteren en fermenteren in tekst en op film, een geweldige informatiebron. Heb je alsnog specifieke compost-vragen, die niet Google-baar zijn, dan kun je een mail sturen naar staatsworm@gmail.com.
Plantjes-markt elke zaterdag:  Bijen-vriendelijke en vlinder-vriendlijke planten van eigen Nut en Genoegen-kweek kun je elke zaterdag van 10:30-12:30 uur terecht bij Nut en Genoegen, Sloterdijkerweg 22. Meer info: detuinenvanwesterpark.nl

ophalen nutstuin-bestellingen: 15 mei, tussen 17-18.30 uur
en aansluitend
feestelijke opening insekten-hotel: 15 mei, nutstuinen F, tussen Buurtbeheerdershuisje en Cafe Restaurant Amsterdam

Heb je belangstelling voor een moestuintje op het Gwl-terrein, stuur dan een mail: nutstuinen@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 5 mei 2019

‘kind op gwl’… Nikolas

Nikolas is 11 jaar en woont met z’n vader, moeder en zevenjarige zusje Danae op het GWL-terrein.
Hoe vind je het om hier te wonen?
Ik heb hier altijd gewoond en vind het heel leuk! De omgeving, veel natuur, je kunt lekker buiten spelen, er zijn bomen en groen. Vroeger ging ik veel naar de piraten-speeltuin (tussen blok 2c en blok 4) en naar het paard. Nu ga ik meer naar het Van Beuningenplein om te voetballen, voor verstoppertje of blikkie-trap, of naar het plein bij de Palmkade, vlak bij de Westerpark School, dat is mijn school.
We hebben ook een moes-tuintje beneden, daar help ik m’n vader ook wel eens mee als ik niets te doen heb. We gaan ook naar het Westerpark om te zwemmen of voetballen bij de Korfbalcub (dat mag als het veld vrij is). We gaan ook wel eens op het plein voor Cram, boom-klimmen of stunt-steppen.
Ben je een voetballer? Vind je het leuk om in de zomer mee te doen met het voetbaltoernooi?
Ik ben eigenlijk een hockeyer, maar als ik genoeg vriendjes kan vinden die mee willen doen dan vind ik het wel leuk. Mijn vader doet ook mee, Blok12. Ik ga altijd wel kijken.
Heb je hobby’s?
Gamen, hockeyen dus en lezen.
Mijn favoriete boeken zijn: Op weg naar de Olympus, Operatie Pisang en De Gruwelijke Generaal. Oh ja, en de Donald Duck vind ik ook leuk.
Heb je vrienden hier op het Gwl-terrein?
Ik zit op de Westerparkschool en een aantal van mijn schoolvrienden wonen hier ook, zoals Raf en Tarik. (interview met Raf)
Volgend jaar middelbare school?
Dit is m’n laatste jaar, ik sta ingeschreven voor: 1.Ignatius, 2.Hyperion en 3.Sint Nicolaas. Ik hoop dat het de eerste wordt.
Het is nog ver weg, maar weet je al wat je later wilt worden?
Zakenman! In nieuwe bedrijven investeren of iets nieuws ontwikkelen dat nog niet bestaat. Zaken doen en uitdenken vind ik allebei leuk.
Heb je een voorbeeld?
Ja, Bill Gates en Jef Bezos zijn mijn voorbeelden.

Wil jij ook vertellen hoe het is om hier te wonen, wat je hobby’s zijn en… laat het ons weten redactie@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 5 mei 2019

de fruitbomen zijn weer gesnoeid

Op zaterdag 13 april was de jaarlijkse snoeironde van de hoogstamfruitbomen. Dit keer snoeiden onze vrijwilligers zo’n 25 appels en peren ten noorden van het buurtbeheerdershuisje. De meeste zijn al meer dan 20 jaar oud, dus er moest veelal flink geklommen worden om bij de takken te komen. De gesnoeide takken waren soms wel armdik, zoals te zien is op de foto rechts. Daarop zie je ook Gerrit lopen, de zeer ervaren snoeier van de POMologische vereniging Noord-Holland, die ons al sinds 1998 begeleid en ons uitleg geeft en helpt. Goed onderhoud zorgt voor mooie bomen, die prachtig bloeien en veel fruit geven in het najaar.

Wil jij als vrijwilliger helpen bij het onderhoud? Stuur dan een e-mail naar fruitbomen@gwl-terrein.nl, t.a.v. Michel Floris, voorzitter GWL Hoogstamfruitbomengroep

Publicatiedatum: 5 mei 2019

rondje met t hondje? twee rondjes!

In de ochtend door het Westerpark, ons buitenterrein. Windstil, aangenaam, donkere luchten en zo af en toe een vlek zon. Groen en andere kleuren komen goed uit tegen de donkere achtergrond. Mooi fotografeer-weer. ’t Hondje wacht rustig, gaat zelfs zitten en lijkt vreselijk goed opgevoed.
Vanmiddag rondje binnenterrein: dezelfde donkere luchten, nu geen zon, wel wind. Nog steeds goed fotografeer-weer, mede dankzij de regen die alles fris en schoon heeft gewassen en groeizaam is. Dat er straks uit eigen tuin gegeten worden, is zichtbaar.

Publicatiedatum: 5 mei 2019