Menu

nieuwe voorzitter fruitbomen gezocht

Tijdens de GWL pluk en bakdag, vorig jaar september, heeft Michel Floris laten weten dat hij wil stoppen als voorzitter van de GWL Hoogstamfruitbomengroep. Na sinds september 2008 maar liefst 24 snoei en pluk/bak dagen te hebben georganiseerd, vindt hij het tijd om het stokje over te geven. Michel blijft lid van de groep, heeft draaiboeken klaarliggen en zal voor een inwerkperiode zorgen. Wie wil zijn werkzaamheden overnemen?

Belangrijkste taken: 1. in de eerste helft van april organiseren van een snoeidag en op die snoeidag zorgen dat alles goed gaat, 2. eventueel een extra zomersnoeidag in de tweede helft juni organiseren, 3. organiseren van snoeicursussen, 4. het in de tweede helft van september organiseren van de GWL pluk en bakdag, kopen van de benodigde ingrediënten, zorgen voor de benodigde materialen (bv. ladders) en zorgen dat op de pluk en bakdag alles goed gaat, en 5. communicatie richting GWL Nieuwsbrief en alle betrokkenen.

Onderdeel 1 t/m 3 en 5 kosten niet al te veel tijd. Van onderdeel 4 kost met name het boodschappen doen best veel tijd. Oplossing kan zijn om werkzaamheden over meerdere mensen te spreiden (waar Michel de organisatie alleen deed). Er zijn zo’n 15-20 vrijwilligers bij de groep betrokken, dus dat moet kunnen lukken. Wat ook scheelt: vergaderen doen we niet, alles gaat per mail.

Wil jij voorzitter worden? Of wil je wat meer weten over de werkzaamheden, voor je beslist? Mail dan naar michel@gwlfruitbomen.nl.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

plaatjes en praatjes van bewoners

Het Gwl-krokushofje mèt sneeuwklokjes naast blok11, grenzend aan de Van Hallstraat is weelderig, populair en veel gefotografeerd.
Er is ook vreugde over de eerste kroki in de berm langs de Waterleliegracht, maar eigenlijk is het wel magertjes hier in vergelijking met het Krokushofje. Waarom eigenlijk… Hondjes? Maaien?… wie-o-wie begrijpt dit? Vertel!
En zijn de anemonen al gesignaleerd? Show! redactie@gwl-terrein.nl
De plank op de brug ligt er al sinds december, er zit een gat in de brug (???). Hassan heeft al een aantal MOR meldingen gedaan.
En hoe is het met De Motorclub? Tijdens het eerstkomende Lebo  25 april worden we bijgepraat.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

basiscursus fruitbomen snoeien

Al enige jaren ben ik betrokken bij het snoeien van de fruitbomen op het GWL terrein. Op deze dagen ben ik – als beginneling – blij met de informatie van de ervaren snoeiers van de GWL Hoogstamfruitbomengroep. Ook de zeer ervaren Gerrit van de POMologische Vereniging Noord-Holland laat dan de fijne kneepjes van het snoeien zien, zoals je ziet op de foto hieronder.

Op zaterdag 9 februari kreeg ik de mogelijkheid om, als ‘GWL-vrijwilliger’, gratis de Basiscursus Fruitbomen Snoeien te volgen bij de POM, in Tuitjenhorn. De wind was hard die ochtend, maar vroeg vertrokken en goed aangekomen.
Samen met 10 andere geïnteresseerden kregen we eerst theorie van een ervaren en enthousiaste fruitboomsnoeier. We kregen een boekje met afbeeldingen van boomvormen. Op het GWL hebben we de bolvorm (appel), piramidevorm (peer) en de zuilvorm (kers). Ook werden de verschillende soorten loten behandeld (langlot, kortlot, waterlot), net als de knopvormen, en de snoeifasering stap voor stap.
Tijdens een kopje soep werd nog verteld over de veiligheidseisen (schoenen, bril, hand-schoenen, snoeischaar, etc.) en dat je niet op de ladder gaat staan bij windkracht 6 of hoger. Dus ik dacht: dat wordt laagsnoeien vandaag.
Maar niets was minder waar. In de middag gingen we het campingterrein op met ladders en al. De wind viel eigenlijk wel mee, dus werkten we in groepjes van 4 en klommen omhoog om – onder begeleiding van snoeiers van de POM – takken en loten op de juiste wijze en plaats te zagen of te knippen. We maakten grapjes over de vorm van de boom die ‘geknipt’ moest worden, de ‘coupe’ of dat de boom naar de intensive care moest als die in de uitputtingsfase terecht was gekomen. De uitdrukking ‘ga jij de boom in’ werd natuurlijk ook veel gebruikt.
Kortom, het was een enthousiaste en zeer leerzame dag, goed aansluitend op het snoeiwerk op het GWL terrein. Dat gaat in april weer plaatsvinden bij onze 63 fruitbomen van wat oudere fruitrassen, zoals de Notarisappel en de Groningse Kroon. En dat midden in Amsterdam. Agnes Dijker

Publicatiedatum: 2 maart 2019

rondje met t hondje

Het was weer een rondje om blij van te worden. Iets eerder dan de voor het hondje geëigende tijd en daardoor heel stil en rustig, want de kinderen zaten nog op school. Dit terrein kan dan gerust uitgeroepen worden tot stiltegebied. Alhoewel: vanuit de Van Hogendorpstraat het terrein oplopend, word ik verrast door een waar concert van gezang, ineens, alsof een dirigent juist op dat moment de inzet aangeeft. Zelfs ’t hondje stond stil en aandachtig te luisteren en ik bedacht er allerlei soorten van vogels bij, die allemaal het begin van de lente bejubelden. Wat een prachtige gezamenlijkheid.
Ook een ander soort van bedrijvigheid maakt duidelijk dat de winter op zijn eind loopt: gebouwen worden opgefrist en er is een start gemaakt met het groene masterplan fase 2. En ook voor blok 2c aan de Haarlemmerweg zijn de lentekleuren mooi aanwezig. Wat wonen we hier goed, toch.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

kind op GWL

We zijn weer op zoek naar kinderen die iets willen vertellen over hun leven op het GWL-terrein. Over hoe het hier is om te spelen, of er veel vriendjes en vriendinnetjes zijn, over hobby’s, of ze later hier ook willen wonen, of ze wel eens kattenkwaad uithalen, en zo verder. Met een leuk fotootje erbij. Zo leren we GWL’ers beter kennen. Geef jezelf of je kind op (redactie@gwl-terrein.nl) en verover een prachtige plek in de nieuwsbrief!

Lees hier nog eens over de Gwl-kinderen Raf, Levi en Arwen, die eerder in de nieuwsbrief stonden.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

het nieuwe Groenplan, de presentatie

In november jl, introduceerden Louis van Tilborgh en Maddy Wattel in het Lebo hun voorstel voor een nieuw groenplan. download het groenplan hier.
Ondertussen hebben ze niet stil gezeten. Tijdens het Lebo van donderdag 31 januari presenteerden zij hun verder uitgewerkte groenplan, met adviezen, voorstellen en prijzen van zowel de tuin-architect Celia Prenen, als de hovenier Herman Heine. Er is geleerd van de valkuilen van de afgelopen 5 jaar, zoals frustaties/demotivaties van de vrijwilligers door slechte aarde, verkeerde plantkeuze, en verdroging.
Er ligt nu een startplan voor 2 stukken: zie de kaart. Er wordt gezorgd voor continuïteit door Maddy en Louis (het hele jaar), scholing en begeleiding van de vrijwilligers door Herman Heine, hovenier. Er is al een groep van 13 vrijwilligers. Het bestuur heeft het plan goed gekeurd!

Bekijk de presentatie hier online

Meer vergroening?
Kijk je uit op een stukje groen wat je ook graag kleurrijker, afwisselender, bij-vriendelijker zou willen zien. Verzamel een aantal buurtgenoten die zich daar ook actief voor in zouden willen zetten en meld je aan bij wattel10@xs4all.nl Mogelijk is dat het volgende stukje wat ontworpen gaat worden.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

enquête fietsnietjes… de uitslag

Er zijn 58 enquêtes ingevuld. Veel daarvan zijn van bewoners van blok 2c, wat minder van blok 2a en 2b en enkele van de rest van het terrein.

Het voorstel om extra fiets-nietjes te plaatsen langs de heg vanuit de onderdoorgang Blok 2c ter hoogte van Hotel De windketel (het windketelhuis), op het Watertorenplein is door (slechts) 10% een goed plan gevonden en zouden daar ook gebruik van maken. Hiermee is dit voorstel afgewezen.

Van alle voorstellen die gedaan zijn door de respondenten, blijven er een paar staan die verder onderzocht worden:
Woonblokken met een gemeenschappelijke tuin kunnen intern overleggen en indien wenselijk een aanvraag doen bij het bestuur voor (meer) nietjes in de tuin.
Het bestuur overlegt met de gemeente of er bij de kiosk aan de Haarlemmerweg wat meer nietjes kunnen staan (door schuin plaatsing)
en of eventueel meer schuine nietjes in de onderdoorgang bij blok 2c geplaatst kunnen worden.

In deze nieuwsbrief ook nog een ingezonden brief over de fietsnietjes.
En opgelet: Er zijn ‘weesfietsen’ en ‘fietswrakken’ gesignaleerd, deze worden binnenkort door de Gemeente Amsterdam opgeruimd.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

hekken en hagen

De afgelopen weken zijn medewerkers van het gemeentelijke werkbedrijf Pantar hard bezig met het weghalen van hekken en het lager terug snoeien van heggen op het gwl terrein. Het werk is uitgevoerd met takkenscharen en handzagen.
De heggen worden op 1.20 meter gesnoeid, zo’n 20 tot 30 centimeter lager dan eerst. Door de lagere heggen is er ineens meer uitzicht op veel ‘verscholen’ groen in de wijk. Verlagen van de heggen is een vervolg op het slopen van hekwerk, waar veel bewoners aan mee hebben geholpen op de gwl klussendagen afgelopen jaar.
Binnenkort volgt meer info over de verdere planning en aanpak.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

berichten uit de motorclub

De motorclub heten ze en hij doet goed werk. Om de overlast van brommers en scooters op het terrein tegen te gaan, heeft de club donderdag op het Leefbaarheidsoverleg een aantal maatregelen gepresenteerd die wellicht zouden kunnen helpen de overlast tegen te gaan. En de meeste zijn met applaus onthaald.

Als eerste alvast even dit: het terrein is echt verboden terrein voor brommende brommers en scooters. Dus ook voor brommers en scooters, en motoren, van bewoners! Vanaf de rand van het terrein mag je met je scooter het terrein op wandelen, maar brommen is echt niet toegestaan. Er zijn net iets te veel mensen al van hun sokken gereden.

Het koepelbestuur gaat dus eerst bewoners informeren dat het dus niet is toegestaan om te brommen, onder andere met flyers. Mogelijk wordt het verbod ook in huurcontracten opgenomen. Maar er wordt ook gekeken of er plekken zijn waar je je brommer of scooter goed kunt stallen. Er zal met de eigenaren worden gesproken wat een goede oplossing is, en met de verkeerscoördinator van het stadsdeel, een expert op dit gebied, wordt gekeken hoe we de eigenaren kunnen helpen. Die gaat ook kijken hoe en waar verbods- en toegangsborden kunnen worden geplaatst.

Moeten we ook zo’n groot spandoek ophangen met daarop duidelijk de boete vermeld, zoals bij de onderdoorgang van het Centraal Station? De meningen waren verdeeld. Wel lelijk toch, zo’n enorm ding. Aan de andere kant: je maakt wel goed duidelijk dat scooters en brommers niet zijn gewenst. Camera’s ophangen? Een stap te ver, vond menigeen.

Er zijn helaas ook veel scooters en brommers die het terrein gebruiken als doorgangsroute en er lekker op losscheuren. Hun aanspreken is vaak lastig, laat staan ze aanhouden. Wat wel kan, en mag: kenteken fotograferen en doorgeven aan wijkagent Tim van der Velde: tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl. Die maakt er dan direct werk van. Er zijn al dikwijls boetes uitgedeeld en die zijn niet mals.

Wat ook kan helpen: hekken plaatsen op vooral de doorgaande routes. Of heggen. Nadeel: weer vervelend voor gehandicaptenvervoer, mensen met kinderwagens enzovoort. Ook wekt het terrein een afgesloten indruk, terwijl het de bedoeling was dat het GWL-terrein open (zichts)lijnen heeft met de rest van de buurt. Wie een goed idee heeft, mag zich melden!

Publicatiedatum: 2 februari 2019

GWL rules Westerpark

Woensdag 30 Januari hebben leden van de Vrienden van het Westerpark een nieuw bestuur gekozen. Maar liefst drie van de vijf wonen op het GWL terrein. Twee van de drie zijn jarenlang en tot op de dag van vandaag actief voor het GWL-terrein en redacteur geweest van de GWL Nieuwsbrief.
Ongeveer 1/3 van de leden van de Vrienden van het Westerpark woont op het GWL terrein.
GWL rules!

De Vrienden van het Westerpark zijn zeer actief in de programmaraad die het stadsdeel adviseert over de evenementen. Daarnaast gaat de burgemeester dit jaar het locatieprofiel voor de evenementen evalueren.
De programmaraad presenteert op 13 februari haar advies aan het stadsdeel, bestaande uit 96 aanbevelingen. Op 26 februari wordt dat vervolgens in de stadsdeelcommissie besproken.
Op de langere termijn ontwikkelen de Vrienden visie over de ontwikkeling van Haven-Stad (40.000 nieuwe woningen in het Westelijk havengebied) waarvan veel van de nieuwe bewoners in het Westerpark zullen gaan recreëren. Kan het park dat aan?
Voor al deze thema’s is een sterke vereniging belangrijk om ook de stem van bewoners en gebruikers te laten horen.

Het park zoekt nog steeds vrienden, GWL bewoner of niet.

Publicatiedatum: 2 februari 2019