afscheid van Hassan

In de maand juni werkte het koepelbestuur en Hassan aan de afronding van de werkzaamheden van buurtbeheerder Hassan. Ook kwamen veel buurtbewoners nog langs om persoonlijk afscheid te nemen, en werd er bijvoorbeeld ook een boek met kaarten en teksten van bewoners langs gebracht.

Op vrijdag 28 juni was er het allerlaatste afscheid met appeltaart, toespraken en cadeau’s. De toespraken waren van Arie, namens het koepelbestuur, van Hans namens de nutstuinenvereniging en van Elsbeth namens de redactie van de GWL-nieuwsbrief, alsmede namens een aantal bewoners die nog in hun foto-archieven zijn gedoken en/of een persoonlijke herinnering en bedankjes hebben geschreven voor Hassan. Van de teksten van de bewoners zijn kaarten gemaakt en aan Hassan meegegeven.
Uit de vele geschreven en gesproken woorden bleek dat we Hassan kennen als een man van weinig woorden, bescheiden, behulpzaam, zeer vriendelijk én zeer doortastend en ‘voor de duvel’ niet bang waar het nodig is om op te treden zoals bij afval- en (verkeers)overtreders, vandalen en wildslapers.
Hassan is een herkenbare persoon in de wijk geweest, ondersteunend in de verschillende blokken met en voor de bewoners en o.a. de corporaties en politie hebben goed met hem samengewerkt.
We kennen Hassan ook van de ondersteuning bij de verschillende activiteiten op het GWL-terrein, zoals de klussendagen, de vergroeningen, nutstuin-activiteiten, de snoei-, oogst- en appeltaartdagen van de hoogstamfruitbomengroep, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en de GWL-feesten. En dan is er nog de door Hassan opgezette uitleenservice uit het depot, waar niet alleen de buurtbewoners veelvuldig gebruik van maken, maar ook verschillende wijkinitiatieven, waaronder de Avond4daagse Westerpark en andere festiviteiten in de omliggende buurten.
Uit de vele woorden bleek ook dat een ieder Hassan veel geluk en succes wenst in zijn verdere loopbaan en “Veel dank! Het ga je goed! Wij gaan je missen”.

eerdere berichten gemist rondom het vertrek van Hassan?
een terugblik met Hassan het interview
na vele jaren trouwe dienst artikel over de beëindiging van het dienstverband met Hassan

overzicht
volgend artikel