na vele jaren trouwe dienst

Hassan Ziani is onze zeer gewaardeerde buurtbeheerder. Hij werkt sinds 2012 op het GWL-terrein en is hier gedetacheerd via de welzijnsorganisatie Combiwel. Na vele jaren trouwe dienst gaat Hassan ons verlaten.

Toch nog onverwachts hoorden Hassan en het koepelbestuur van het GWL-terrein in april dat Combiwel de detacheringsovereenkomst per 1 juli gaat beëindigen. Dit besluit betekent dan ook dat wij afscheid moeten nemen van Hassan. Hij zal nog tot eind juni op het GWL-terrein aanwezig zijn. Natuurlijk denkt het koepelbestuur er over na op welke wijze wij afscheid van Hassan gaan nemen. In de nieuwsbrief van juni komt er in ieder geval een interview met hem.
Afscheid Voor meer informatie over het afscheid van Hassan kan een ieder contact opnemen met Arie Ouwerkerk van het koepelbestuur (tel. 06 41 91 10 95).

 

Toekomst buurtbeheer
In de Algemene Ledenvergadering van 9 april (zie de concept-notulen hieronder) is gesproken over de toekomst van buurtbeheer op het GWL-terrein en zijn de kerntaken benoemd. Belangrijk punt hierbij is dat de drie woningcorporaties op ons terrein (Alliantie, Rochdale en Ymere) vanaf 2025 geen financiële bijdrage meer leveren aan de Koepelvereniging. Hierdoor worden de middelen voor inleen van een buurtbeheerder beperkter en moeten er keuzes worden gemaakt. Hoe dat op te lossen wordt verder onderzocht.

Lees hier de ALV concept notulen 9 april j.l.
Lees hier De Toekomst van het buurtbeheer, deze notitie was al geschreven voordat Combiwel de overeenkomst opzegde.

overzicht
volgend artikel