nieuwe buurtbeheerder

Mozes Wolff is per 1 juli de nieuwe buurtbeheerder van het GWL-terrein. Hij volgt Hassan Ziani op met wie in de vorige nieuwsbrief een afscheidsinterview stond.

Mozes werkt negen uur per week voor het GWL-terrein. In beginsel is hij hier op maandag van 9 – 13 uur en op vrijdag van 9 – 14 uur. Hij is 58 jaar en woont in de Pijp. Naast zijn uren voor het GWL-terrein werkt hij nog als wijkbeheerder in Geuzenveld. Mozes is in dienst bij MASZone3 en wordt door de Koepelvereniging ingehuurd. MASZone3 is een grote aanbieder van onderhoud- en beheerdiensten in Amsterdam.

Takenpakket
Met negen uur per week kan Mozes niet alles oppakken wat hem voor de voeten komt. Dat hoeft ook niet want onze buurt kent veel actieve bewoners(groepen) die inmiddels prima de weg weten in ‘beheerland’. Bewoners die minder goed de weg weten zal hij zo helpen dat zij het de volgende keer zelf kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het melden van klachten over zwerfvuil, verkeerd geparkeerde auto’s of hangjongeren in portieken. Mozes zal bewoners dan uitleggen bij welke instantie je moet zijn en hoe je klachten het best kunt melden. Hij kan je ook laten zien hoe makkelijk bijvoorbeeld de BuitenBeter-app werkt. Hij is dus niet de postbus waar je klachten deponeert, hij neemt in beginsel ook geen klachten van bewoners over maar hij werkt ondersteunend. Als hij zelf gebreken ziet – buiten maar ook binnen gebouwen – meldt hij die uiteraard wel.

Naast juiste voorlichting geven aan bewoners over een duurzaam beheer van de openbare ruimte en de wooncomplexen en hun eigen rol daarin, zorgt Mozes ervoor dat het buurthuisje netjes is en de uitleenspullen het doen. Zodat bewoners hier optimaal gebruik van kunnen maken. Hij denkt verder mee over hoe zaken in de buurt het best georganiseerd kunnen worden als hij er zelf niet is. Buiten zijn werkuren staat zijn telefoon doorgeschakeld naar een bestuurslid van de Koepelvereniging.

Bereikbaarheid 

·     Mozes Wolff, buurtbeheerder gwl-terrein
·     Buurthuisje, Waterkersweg 316, 1051 PK Amsterdam
·     Maandag van 9-13 uur en vrijdag van 9-14 uur
·     Telefoon: 06 – 4580 1711
·     Email algemeen: buurtbeheerder@gwl-terrein.nl
·     Email reserveringen: buurthuisje@gwl-terrein.nl

afscheidsinterview Hassan
MASZone3
BuitenBeter App

overzicht
volgend artikel