nieuws van de Groene Vingers

In dit bericht verschillende onderwerpen van de Groene Vingers. Over het natte maar groeizame weer en de slakken, over de schoonheid op het terrein, een plan om de boomspiegels te gaan vergroenen en over de nieuwe tijden van het zaterdagse schoffelen.

Groene ‘ditjes en datjes’
Bij dit natte weer deden slakken zich de afgelopen tijd te goed aan vele, zelfs onverwachte planten op het GWL-terrein. Maar wat overeind bleef, is hoger en voller dan ooit tevoren, zo lijkt het.
Aan de gracht zijn de knotwilgen inmiddels niet meer weg te denken uit het beeld van onze Waterleliegracht, en een Nederlandse krant kopte op 11 juni derhalve met een gepast artikel over deze boom, die aan comeback toe zou zijn (“ze zijn multifunctioneel, slaan C02 op en nog mooi ook”).
Het zaaigoed onder de bomen doet ook wat het beloofde, alles groeit en bloeit daar naar ieders wens (zie openingsfoto van dit bericht). Wetenswaardig is ook dat er een vol nest is ontdekt van een puttertjes-echtpaar op het terrein, dat ons wel vroeg om de plek om privacy-redenen niet vrij te geven. Dat doen we uiteraard ook niet. Voor de niet-vogelaars onder ons, u kent het puttertje vast en zeker van dat mooie schilderij uit 1654 van Carel Fabritius in het Mauritshuis (zie de foto onderaan dit artikel in de foto-carrousel).

foto: lege boomspiegel

Boomspiegels
Het succes van de knotwilgen vraagt om een vervolg. De Groene Vingers-club gaat een nieuw voorstel indienen bij West-Begroot, en wel voor 9 juli aanstaande, waarna er door de gemeente een haalbaarheidstoets op het voorstel zal worden toegepast. De uitslag hiervan wordt vervolgens begin oktober bekend, waarna er op de geselecteerde projecten en hopelijk ook ons voorstel gestemd kan worden. Dit jaar vragen we om financiële ondersteuning voor grotere boomspiegels op het GWL-terrein. Het terrein telt grofweg 60 bomen, maar vele hiervan hebben hele kleine boomspiegels – en dat doet de bomen geen goed.

Er is door ons een voorlopige selectie gemaakt, die in overleg met de gemeente en de bewoners na goedkeuring definitief zal worden gemaakt. Gedacht wordt aan het vergroten van de boomspiegels op het Watertorenplein, Waterkeringweg, en Waterpoortweg. Het terrein kan best wat minder stenig, de bomen hebben er baat bij, en zullen bloeien als nooit tevoren.

Ook bestaat de mogelijkheid om de spiegel te beplanten. Meerdere bewoners op het GWL-terrein beheren al zo’n boomspiegel. Maar hoe meer hoe beter! Wilt u mee doen, laat het ons weten. Er zijn meerder boomspiegels zonder bomen, en we hopen zo de gemeente aan te sporen tot een snelle vervanging, waarna ook deze bomen op den duur met planten kunnen worden omringd. We houden u op de hoogte van de volgende stappen in dit project.

Lees hier de officiële aanvraag grotere boomspiegels op het GWL-terrein bij West Begroot

Schoffelen met Herman
Het gaat zo goed met het groen op het terrein, dat er meer geschoffeld moet worden! In overleg met onze hovenier zijn er nieuwe schoffeluren bedacht. We schoffelen elke eerste zaterdag van de maand, behalve in de wintermaanden, maar de tijden zijn vanaf nu wat verlengd. We verzamelen thans om 9.00 bij het buurthuis, drinken koffie en gaan vervolgens schoffelen van 9.30 tot 11.30, doorgaans aan de zuidkant van het terrein. Na de pauze met krentenbollen komt de noordkant aan bod, van 12.00 – 14.00. Gewerkt wordt met een zuid- en noordploeg, maar laatkomers en starters kunnen altijd aansluiten!

Voorts: Er is behoefte aan uitbreiding van de club vrijwillgers. Leeftijd en ervaring van geen belang. Er zijn zoveel redenen om mee te doen. Nooit meer naar de sportschool, de stramme leden worden al werkend goed getraind. Wie om een praatje verlegen zit, er zijn vele gewillige oren. Je leert ook het een en ander, en de planten varen er wel bij, net als alle bewoners en bezoekers van het terrein. Kom en schoffel mee!

overzicht
volgend artikel