lebo: snoeien van heggen en hagen

Dinsdagavond 16 juli wordt er een LEBO-bijeenkomst georganiseerd over het snoeien van heggen en hagen. Het doel van dit overleg is om opnieuw per plek te inventariseren wat in het verleden over het onderhoud en de hoogte van heggen en hagen is afgesproken dan wel in de loop der tijd veranderd is, of stilzwijgend of grommend gedoogd werd.

Het gemeentelijke snoeien van de heggen en hagen verliep dit jaar niet helemaal naar wens. Het gekozen moment was hoogst ongelukkig. Vogels waren al begonnen met het bouwen van nesten, en de afspraak is dat er dan niet gesnoeid wordt. Ook werd er soms op andere hoogtes gesnoeid dan gebruikelijk. Er werden heggen aangepakt waarvan bewoners dachten dat zij die onderhielden. De communicatie over het recente snoeien liet te wensen over, zo bleek.

Ons terrein kent in principe drie soorten heggen: meidoornhagen, die de nutstuinen omzomen en de grenzen aangeven tussen verharde en de groene, onverharde gedeeltes van het terrein; ligusterhagen, die de erfafscheiding tussen de privétuinen bepalen, en dan zijn er ook nog de hulsthagen rondom de oostrand van het terrein. Het doel van dit LEBO-overleg is om opnieuw per plek te inventariseren wat in het verleden over het onderhoud en de hoogte van heggen en hagen is afgesproken dan wel in de loop der tijd veranderd is, of stilzwijgend of grommend gedoogd werd.

Voorts zal ook worden gekeken naar de huidige toestand van deze heggen en de snoeiwijze – wat valt hieraan te verbeteren? De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een nieuw, overkoepelend advies aan de gemeente in aanvulling op het bestaande overzicht van de afspraken, waarbij ook gekeken kan worden naar de mogelijkheden van zelfbeheer, ook in zake het maaien. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?

datum 16 juli 2024
tijd van 20.00 – uiterlijk 22.00 uur
binnenlopen vanaf 19.45 uur
plaats Buurthuisje, Waterkersweg 316

Iedereen is welkom, en het zou mooi zijn als onze bewonerscommissies en verenigingen van eigenaren een vertegenwoordiger ter plekke hebben.
Bekijk hier de PDF over alle heghoogtes

overzicht
volgend artikel