visiedocument GWL-terrein

foto: de oorspronkelijke plattegrond van het GWL-terrein uit het bewonersboekje 1996

Op 1 juli j.l. had het bestuur van de Koepelvereniging een gesprek met portefeuillehouder Esther Fabriek van Stadsdeel West. Zij heeft de portefeuilles openbare ruimte, groen en verkeer. Directe aanleiding is het ontbreken van een gedeelde visie op de inrichting, beheer en onderhoud van de buurt en de uitwerking daarvan in het dagelijks onderhoud.

Er ontbreken serieuze maatregelen om de buurt vrij te houden van gemotoriseerd verkeer en ecologisch groenbeheer is feitelijk niet aan de orde. De buurt is alleen in naam een ecowijk en autovrije buurt.

Afgesproken is dat het stadsdeel en de Koepelvereniging gaan werken aan een gedeelde beheervisie op de buurt. In 2013 is ooit een Masterplan Openbare ruimte opgesteld en daar heeft de Koepelvereniging goede ervaring mee. Het heeft zaken in gang gezet. Dat plan ging hoofdzakelijk over plekken die vergroend konden worden, nu willen we dat uitbreiden met onderwerpen als biodiversiteit, tegelwippen, hittebestrijding, waterberging en de voetganger centraal.

Het streven is dat er eind van het jaar een gezamenlijk ‘visiedocument’ ligt over het toekomstige beheer van het terrein. We gaan vastleggen waar ecologisch groenbeheer mogelijk is, wat we aan het sluipverkeer gaan doen, hoe we daar komen en wat de rol van de verschillende partijen is. We liften mee op de Participatieverordening die nog dit jaar in Amsterdam wordt vastgesteld. Deze geeft bewoners meer ruimte beleid te ontwikkelen.

Er komt een gezamenlijke projectgroep die een en ander gaat uitwerken. De projectgroep komt maandag 22 juli voor het eerst bijeen.

Zin om mee te denken? Neem contact op met het koepelbestuur: koepelbestuur@gwl-terrein.nl

bekijk hier het Masterplan Openbare ruimte

 

overzicht
volgend artikel