klachtenmeldingen GWL-terrein

Er waren meer klachtenmeldingen openbare ruimte GWL-terrein in 2023 in vergelijking met voorgaande jaren! Wat voor soort meldingen waren het en waardoor nam het toe?

Het aantal meldingen van bewoners over de buurt is in een jaar toegenomen van 429 in 2022 naar 451 in 2023 (zie onderaan dit artikel link1 en 2 naar de twee jaar overzichten). Waarom GWL-bewoners vaker melden is nog een beetje gissen. Het kan zijn omdat mensen zich meer ergeren aan zaken in de openbare ruimte. Mogelijk door een minder beheer en onderhoud. Het kan ook zijn dat het makkelijker is geworden om meldingen te doen. Zo heeft de Koepelvereniging het afgelopen jaar veel reclame gemaakt voor het gebruik van de BuitenBeter-app. Dit is een heel makkelijke manier om klachten over de buurt te melden. App open klikken, foto maken, locatie aangeven, de juiste rubriek aankruisen en versturen maar. Niks meer bellen naar 14020, gewoon in ‘real time’ je klacht doorgeven. En je krijgt in de regel snel antwoord van de gemeente wat ze met je klacht doen. Dus lezers: nu downloaden die app als ie nog niet op je telefoon zit!

Wat zijn de grootste ergernissen in 2023?
Alle individuele meldingen zijn terug te brengen tot grofweg vier hoofdgroepen:

Ook in 2023 gaan de meeste klachten in de buurt over vervuiling van de openbare ruimte (177). Hieronder valt o.a. container is vol (33), verkeerd aangeboden grofvuil (27), veeg/zwerfvuil (25), prullenbak is vol (19), fietswrak (17), ratten en duiven (11), container is kapot (8) en huisafval (7). Kortom een mengeling van slecht bewonersgedrag en minder beheer van de gemeente (volle containers, prullenbakken). Het goede nieuws is dat het aantal klachten over vervuiling wel minder is dan in 2022 (193 naar 177). Misschien komt dit omdat een aantal bewoners in 2023 een vuilcontainer heeft geadopteerd of dat er meer vrijwillige ‘zwerfvuilprikkers’ in de buurt actief zijn (zie onder dit artikel link 3, 4, 5 naar eerdere berichten hierover in de Nieuwsbrief).

De een na grootste ergernis in de buurt is de categorie verkeer (120) met als grootste ‘subergernis’ parkeeroverlast (85). Dit verwijst o.a. naar de vele busjes van aannemers en bezorgers die langdurig geparkeerd staan in ons ‘autovrije’ voetgangersgebied. Verbetering is op dit punt niet te verwachten zolang de gemeente de toegang tot het terrein via de vijf ‘officiële’ opritten niet beter reguleert. Kapotte en in de berm liggende verkeerspaaltjes werken niet, dat is na 25 jaar wel duidelijk. Wat wel helpt is dat er minder opgangen voor particulieren en bedrijven komen. Eén voor GWL-zuid en één voor GWL-Noord is voldoende. De overige drie ‘officiële’ opgangen alleen voor nood- en hulpdiensten. In het verlengde hiervan moeten we toe naar een slimmer toegangssysteem voor particulieren en bedrijven. Een systeem met slagboom, kentekenherkenning en directe pinbetaling voor laden en lossen. Tien dagen van tevoren een parkeerontheffing van €250,- aanvragen is niet meer van deze tijd en brengt bovendien geen geld in het laatje. Willen we het GWL als voetgangersgebied behouden, dan moeten we digitaliseren en moderne technologie inzetten.

Een derde grote groep van klachten betreft het onderhoud van de openbare ruimte (93). Zorgelijk is dat het aantal meldingen van bewoners over het onderhoud van de buurt in één jaar met maar liefst 50% is toegenomen: van 62 naar 92. Denk hierbij aan achterstallig onderhoud van stoepen en wegen (30), kapotte straatverlichting (13) en straatmeubilair (12), gevaarlijke of dode bomen die soms al jaren wachten op vervanging (12), graffiti (6), kapotte verkeersborden (3) en beschadigde bruggen (2).

Een minder verwachte maar toch grote categorie is tenslotte het aantal overlastklachten over personen. Het betreft meestal geluidsoverlast maar opvallend is ook de toename van klachten over daklozen (14). In 2022 waren dit er nog 5. Daarnaast komt nog voor ‘overige overlast door personen’ (14), geluidsoverlast van muziek (10) en overlast van bedrijven en horeca (10). Overlast van terrassen valt dan weer mee (1), hetzelfde als in 2022.

Hoe verder?
In het Leefbaarheidsoverleg van 26 maart praten we in het eerste half uur verder over bovenstaande klachten en wat we hier als bewoners aan kunnen doen. We nodigen hiervoor ook GWL-bewoners uit die een container hebben geadopteerd of af en toe als vrijwilliger zwerfvuil prikken in de buurt. Wist je al dat elke eerste dinsdag (5 maart) en elke derde vrijdag (15 maart) van de maand de ‘zwervuilprikkers’ om 10.00 actief zijn? Zie hiervoor ook de AGENDA

1. MOR-meldingen: maart 2022-maart 2023
2. MOR-meldingen: 2023
3. Overlast in de wijk? trek aan de bel
4. Word container-adoptant
5. Prik je mee?

 

overzicht
volgend artikel