verslag Lebo – nieuwe stijl

Voor ’t eerst in het nieuwe buurthuisje en voor ’t eerst ‘nieuwe stijl’, zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht: het is vanaf nu een puur bewoners-overleg.

Het eerste half uur van het Lebo is om de bewoners in staat te stellen onderwerpen voor te leggen en te bespreken. Deze eerste keer vond dat nog niet plaats.
Het tweede deel is bedoeld voor een vooraf bekend thema, deze avond was het thema: Gwl, auto- en brommervrij terrein.
Ten grondslag hieraan ligt het onderzoek en rondleiding van koepelbestuur, bewoners en Ester Fabriek over het terrein. Hieruit is een notitie ontstaan met voorstellen en een plattegrond en inventarisatie van alle opritten, meest gebruikte ‘racebanen’ nodige hulpdienst-opgangen en scooter/motor-parkeerplaatsen.
De bedoeling van het bestuur is om bij de GWL-bewoners zoveel mogelijk reacties en input op te halen. Het was een kleine groep, maar er werd goed meegedacht.
Lees hier het concept-verslag

 

overzicht
volgend artikel