verslag ALV-koepel

Dinsdag 11 april was er weer een ALV (Algemene Ledenvergadering) van de Koepelvereniging

Iedere bewoner wordt daar vertegenwoordigd door een VVE-bestuurslid, de woningbouwvereniging en de bewonerscommissie. Zij worden daar in principe allen voor uitgenodigd door het koepelbestuur en hebben stemrecht. In principe, want om de uitnodigingen bij de juiste personen terecht te laten komen is het wel belangrijk dat wijzigingen van vertegenwoordigers aan het koepelbestuur worden doorgegeven.
Als bewoner ben je welkom als toehoorder. In de agenda van de nieuwsbrief en op de website worden datum, tijd en plaats altijd tijdig aangekondigd.

De eerstkomende ALV vergadering is 7 november.
Lees hier het concept verslag ALV

Sebastiaan Timmermans is door het koepelbestuur benoemd tot voorzitter van de ALV.
Lees hier het interview met hem dat al eerder verscheen in de nieuwsbrief.

overzicht
volgend artikel