buurBer op bezoek bij nieuw bestuurslid Sebastiaan

Sebastiaan Timmerman: ‘Dit is de beste buurt in Amsterdam om je kinderen op te laten groeien’.

Het gesprek met Sebastiaan Timmermans, bewoner van het GWL-terrein sinds maart 2022 en een kersvers bestuurslid van het GWL koepelbestuur, is ongeveer een kwartier gaande als hij breed lachend en vol overtuiging deze uitspraak doet.

Sebastiaan en Anne wonen met hun kinderen Eva en Merel nu bijna één jaar in blok 14. Dit blok is ontworpen door Atelier Zeinstra, Liesbeth van der Pol is de architect. Het bestaat uit zestien woningen, woningcorporatie Ymere is eigenaar van dertien huurwoningen, Sebastiaan en Anne wonen in een hoekwoning, één van de drie koopwoningen. Het woonblok is een combinatie van rug-aan-rugwoningen en zigzagwoningen. Iedere woning heeft een eigen ingang, waarvan de ene helft de ingang aan de noordzijde en de andere helft de ingang aan de zuidzijde heeft. Steeds zijn twee woningen over vier verdiepingen met elkaar vervlochten (zigzag). Daardoor heeft de ene woning een tuin op het zuiden en een dakterras op het noorden, bij de andere woning is dit andersom. De woonkeukens zijn extra hoog en er is relatief veel ‘verkeersruimte’ door de eigen opgang en trappen, iets wat mogelijkheden geeft voor eigen aanpassingen. Ook Sebastiaan en Anne hebben hiervoor ideeën en plannen.

Sebastiaan en Anne hadden al enige vertrouwdheid met het terrein: zij woonden voorheen in de Van Bossestraat en zijn nu praktisch in dezelfde buurt komen wonen. Bovendien is Sebastiaan een hardloper en een paar maal per week was zijn looproute vanuit de Van Bossestraat naar het Westerpark over het GWL-terrein. En, de kinderen hadden schoolvrienden op het terrein wonen. Ondanks de bekendheid met het terrein is het een verrassing dat het wonen op het GWL-terrein zo groen en rustig is.

Sinds kort is Sebastiaan lid van het GWL-koepelbestuur. Hij is hiervoor door verschillende personen benaderd. Speerpunten voor hem zijn: communicatie, contact met de politiek, een veilige buurt met name door verbetering van de verkeersveiligheid op het terrein. En, de wijk is groen maar “het kan nog groener”. Half januari staat een bezoek van de portefeuillehouder groenvoorzieningen van het stadsdeel gepland, een uitgelezen mogelijkheid om dit te bespreken. Sebastiaan is enthousiast over de nieuwe GWL-website, mooi en helder en alles is er te vinden! Hij heeft niet eerder meegemaakt dat er door een wijk zo’n uitgebreid woord-, beeld- en filmarchief is opgebouwd en dat er een nieuwsbrief is van zo’n goede kwaliteit.

Als relatieve nieuwkomer merkt hij dat veel mensen lang in de buurt blijven wonen en elkaar kennen. Hij vindt het belangrijk om ook nieuwe bewoners actief bij het terrein te betrekken. In dit kader roemt hij onder meer de rondleidingen die regelmatig voor bewoners en geïnteresseerden worden gegeven. De nieuwe functie van het buurthuis zal bijdragen aan de sociale cohesie. Onderlinge contacten met de buren in het eigen woonblok of deelname in een van de vrijwillige werkgroepjes zijn hier ook goed voor.

Kortom: Sebastiaan en Anne zijn heel blij met hun huis en met de buurt, zijn al aardig ingeburgerd en hopen hier nog een lang en gelukkig leven te hebben.

overzicht
volgend artikel