praat mee met het Leefbaarheidsoverleg

Het Leefbaarheidsoverleg (LEBO) was jarenlang hét overleg in de buurt waar bewoners en beheerders met elkaar in gesprek gingen over praktische beheerproblemen. Vanaf 2023 is er een Lebo-nieuwe stijl: twee- of driemaal per jaar praten buurtbewoners met elkaar over lastige en luchtige buurtperikelen.

Afgelopen december trad een kleine groep GWL-ers aan bij het Lebo in het Buurthuisje. Het blijkt nog even zoeken naar de betekenis van het LEBO nu er geen gebiedsmakelaars, terreinbeheerders, bewonersconsulenten of wijkagenten meer aanschuiven. Conclusie: het is belangrijk om in informele sfeer als buurtbewoners onderling te kunnen overleggen over alles wat het GWL-terrein tot een leefbare buurt maakt. Daar waar concrete acties nodig zijn wordt samen bekeken hoe en door wie deze kunnen worden opgepakt. Iedere buurtbewoner is welkom om mee te praten tijdens het inloopkwartier of daarna als een of enkele thema’s bij de horens worden gevat.

Deze keer ging het natuurlijk vooral over de vele auto’s en bedrijfsbusjes op het terrein. Nu er bij diverse blokken renovatiewerkzaamheden plaatsvinden wordt GWL overdag steeds meer geconfronteerd met (geparkeerde) auto’s. Het Koepelbestuur is ondertussen op ambtelijk én op bestuurlijk niveau met de gemeente over dit probleem in gesprek.

In het volgende LEBO wordt de sociale leefbaarheid van het GWL-terrein aan de kaak gesteld: hoe kunnen we als buurtbewoners, VVE’s en bewonerscommissies de betrokkenheid bij elkaar vergroten? Hoe kunnen we stimuleren dat bewoners van een blok elkaar kennen, spreken, helpen of misschien zelfs bij elkaar over de vloer komen?

Lees hier het verslag van het LEBO van 12 december jl.

overzicht
volgend artikel