gezellige en drukke nieuwjaarsreceptie

Als rond 16.00 uur de eerste bezoekers binnendruppelen in het schone en opgeruimde Buurthuisje is er al veel werk verricht. Om 11.00 uur was de dweilploeg* bezig, er zijn boodschappen gedaan en in verschillende huishoudens zijn hapjes gemaakt. Een gelukkig 2024 gewenst! Wat kan ik voor je inschenken?

Om 16.30 uur klimt onze kersverse koepelvoorzitter Sebastiaan Timmermans op een kruk, wenst een ieder allereerst een gelukkig nieuwjaar mede namens de andere bestuursleden, Arie, Van en Jan-Willem. Laatstgenoemde kan er vandaag niet bij zijn vanwege een feestje elders, maar Sebastiaan wil toch wel even benoemen dat zonder diens plannen en doorzettingsvermogen we hier niet in het Buurthuisje gestaan zouden hebben.
De speech gaat over drie dingen: samenleven op het GWL-terrein, de toekomst en als kers op de taart de bekendmaking van de winnaar van de GWL-wisselbokaal.

samenleven op het GWL-terrein
Sebastiaan vertelt hier nu twee jaar te wonen en het is opvallend hoe groen, rustig, sociaal en schoon het hier is, zeker in vergelijking met de Van Hallstraat. En dat komt omdat we het hier samen doen, met de nutstuinders, de afvalprikkers, de groengroepers en de mensen die elkaar aanspreken. Hij laat ook weten dat toen hij hier net was komen wonen, merkte dat het aanspreken soms wat heftig, zelfs intimiderend overkwam. Probeer er over na te denken hoe dat wat subtieler kan, is zijn advies.
Als bestuur zijn wij o.a. veel bezig met de geschreven en ongeschreven regels van het terrein, bijvoorbeeld autovrij / autoluw, iets wat al bijna vanaf het begin speelt. Hoe komen wij in goed overleg met de gemeente om de gewenste resultaten te bereiken. Maar contact tussen bestuur en bewoners is ook nodig, we moeten jullie op de hoogte kunnen houden van de inspanningen en ontwikkelingen, en daarvoor is de nieuwsbrief een belangrijk middel… Op de vraag of er iemand aanwezig is, die nog geen abonnee is van de nieuwsbrief, wordt er geroepen ‘wat is dat?’ HAHAHA, grote hilariteit! Okee, vervolgt Sebastiaan, ik begrijp het, anders stonden jullie hier niet. Maar de mensen die hier niet zijn en wellicht geen abonnee zijn, willen we ook bereiken. Geef het door in de VVE-appgroepen en -bewonersgroepen, of richt een appgroep op. Er hangen hier her en der QR-codes, scan er een en je komt meten bij ‘aanmelden voor de nieuwsbrief’, ook handig voor je buur die nog geen abonnee is.

toekomst op lange termijn
Wat zijn onze plannen op het gebied van duurzaamheid, en de langzaam ouder wordende bewoners, als we aan ons 50-jarig jubileum denken? Wij zijn blij dat Louis heeft aangeboden een masterplan te willen ontwikkelen voor de toekomst op de lange termijn.

nabije toekomst
De toekomst van onze koepelvereniging is een groot item. Hier spraken en schreven wij al eerder over. Vanaf 1 januari volgend jaar schroeven de corporaties hun extra investeringen terug, dat betekent dat we financieel keuzes moeten gaan maken die samen zullen hangen met de toekomst. Tijdens de laatste ALV  hebben we van jullie toestemming gekregen om dat plan in april te presenteren. Het uitgangspunt is ‘voor de buurt, samen met de buurt’. Wij zijn waarschijnlijk de meest betrokken buurt van heel Amsterdam. Dit wordt in het publiek door Diego bevestigt: Gwl-terrein scoort het hoogste van Amsterdam met 8,1 (zie statistieken) Dat willen we graag zo houden, gaat Sebastiaan door, we gaan door met leefbaarsheidsoverleggen, buurtfeest, ALV’s, rondleiding voor nieuwe en oude bewoners en zo meer om leefbaarheid en betrokkenheid op hoog niveau te houden.

En dan TATATATAAAA! is het tijd voor de bekendmaking van de winnaar van de GWL-trofee.

Verrassing, verrassing, het blijken er dit jaar twee te zijn aan wie de trofee uitgereikt wordt. Zij delen dezelfde ‘schoorsteenmantel’ dus geen gedoe met ‘eerst ik een maand en dan jij weer een maand’, de trofee kan een jaar lang in hetzelfde huis blijven. Deze GWL-ers hebben zich als bewoners van het eerste uur vanaf het begin steeds ingezet voor het terrein, voor bestuur en financiën van de nutstuinen, zaden en pitten ruilmomenten, uitgifte poot- en plantgoed, algemene en specifieke inzet bij de compostino’s, het maandelijkse hakselen en zij zijn de drijvende kracht achter de gemeenschappelijke tuin bij blok 14.
De jury heeft unaniem besloten om de GWL-trofee 2024 uit te reiken aan Morag en Lex.

Morag en Lex zijn verbaasd, verrast en blij. Met het bedanken voor de trofee zeggen ze het gevoel te hebben dat de dingen die zij doen toch ook door heel veel andere actieve bewoners gedaan worden. Wij zijn meer van het praktische werk…’gouden-handjes-Lex’ wordt er nog geroepen. En daarna volgt APPLAUS, ook voor Sebastiaan, de bar gaat weer open en het geroezemoes zwelt aan. Gaat Bart met gitaar hier boven uit komen?

Een leuk weetje is dat Morag en Lex destijds de eerste GWL-bewoners waren die de sleutels van hun huis kregen. Een aantal media hebben daar toen ook aandacht aan besteed met artikelen, foto’s en bloemen. Het levert een historische terugblik op.
LEES HIER artikel Zomers Buiten 1996

Dank aan de fotograaf van dienst Andreas!
Zin in meer foto’s van de nieuwjaarsreceptie > bekijk ze hier

Wie kregen eerder ook de GWL-trofee > lees het hier

*) dweilploeg en waterzuiger maken overuren: In het Buurthuisje zijn hardnekkig terugkerende problemen met wateroverlast. De verhuurder (woningcorporatie de Alliantie, lid van de Koepelvereniging) lijkt aan te hikken tegen de hoge kosten die een structurele oplossing van het probleem met zich meebrengt. Daarom duurt het zolang voor er iets gebeurt. Dit met als gevolg dat het bestuur steeds wordt geconfronteerd met omhoogkomend water door de vloer van de huiskamer en een doordrenkt vloerkleed. Voordat de nieuwsjaarsreceptie begon is het doordrenkte kleed over de heg gehangen en de vloer met de waterzuiger, dweil en doeken gedroogd. Ogenschijnlijk geen vuiltje aan de lucht, maar ondertussen een grote klus voor het bestuur om de boel droog en schoon te houden en de Alliantie zover te krijgen dit probleem goed op te lossen.

overzicht
volgend artikel