de autosluizen staan weer open

Afgelopen weken ging het weer helemaal mis met het weren van busjes en vrachtwagens uit onze autovrije wijk. De Koepelvereniging trekt nu hard aan de bel bij de gemeente.

De autosluizen stonden de afgelopen weken steeds wijd open. Het lukt de gemeente maar niet om de toegangen tot de buurt dicht te houden. Links en rechts liggen de verkeerspaaltjes weer in de berm. Beschadigingen aan het wegdek en van de twee houten bruggen zijn het zichtbare resultaat. De kosten? Die zijn voor de gemeenschap. Voor het bestuur van de Koepelvereniging voldoende reden om een brief op poten aan het DB van Stadsdeel West te sturen. De tweede dit jaar, omdat er ambtelijk niets gedaan is met de voorstellen die begin dit jaar zijn ingebracht. Het had resultaat. Ook omdat een kleine maar actieve groep GWL-bewoners klachten blijft melden en chauffeurs blijft aanspreken. Er komt begin januari een overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder Esther Fabriek en er is inmiddels inhoudelijk overleg met de verkeersadviseur van het stadsdeel. Eindelijk een inhoudelijke reactie op de voorstellen die al in maart zijn ingebracht. De verkeersadviseur maakt nu een voorstel voor de portefeuillehouder en bespreekt deze op 21 december met het bestuur van de Koepelvereniging. Er lijkt dus een beetje schot in de zaak te zitten. Máááár het Koepelbestuur wil ook alvast nadenken over een plan B. Een plan met iets meer actie en publiciteit als er straks toch weer niets verandert. Dat gaan we doen op 12 december in het Leefbaarheidsoverleg, vanaf 20.00 uur in het Buurthuisje. Eerst het plan A voor de portefeuillehouder bespreken en daarna nadenken over een plan B.

overzicht
volgend artikel