alv Koepelvereniging blikt vooruit

Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering van de GWL-Koepelvereniging blikten de aanwezigen vooruit naar organisatie en financiering van het buurtbeheer vanaf 2025. Kunnen we alle voorzieningen en activiteiten in stand houden?

Bij de vergadering in ‘Het Ruim’ van woongroep De Waterspiegel (blok 5) waren afgevaardigden van zowat alle VVE’s en bewonerscommissies aanwezig. Ook medewerkers van woningcorporaties Rochdale en IJmere waren dit keer aangeschoven. Hoog op de agenda: hoe kunnen we met een teruglopend budget ons aantrekkelijke woonklimaat in stand houden? Is er met minder middelen ook een goed buurtbeheer mogelijk? Het Koepelbestuur zwengelde met een vijftal stellingen de discussie aan. Het GWL-terrein heeft in haar 25-jarig bestaan veel voor elkaar gekregen, dankzij de inzet van buurtbewoners, verenigd in overleggen, werkgroepen en de Koepelverenging. En natuurlijk ook dankzij de financiële bijdragen van alle bewoners. Tot dusverre betaalden de drie corporaties Rochdale, IJmere en De Alliantie mee aan GWL-activiteiten en -buurtbeheer. De corporaties stoppen echter vanaf 2025 met hun financiële bijdragen. Tijdens de vergadering werd unaniem onderschreven dat we met een goed buurtbeheer de unieke kenmerken van onze buurt in stand willen houden: milieuvriendelijk, autovrij, sociaal betrokken en duurzaam onderhoud. Al met al betekent dit dat de buurt keuzen zal moeten maken. Minder buurtbeheer? Méér inzet door bewoners zelf? Een hogere contributie van de GWL-bewoners? Het Koepelbestuur wil met de inbreng uit de vergadering een aantal goed onderbouwde voorstellen uitwerken die in de volgende algemene ledenvergadering (april 2024) zullen worden voorgelegd.

Lees de notulen van 7 november jl.

overzicht
volgend artikel