bijeenkomst Westergas bv met bewoners

11 december was er een informatie- en participatiebijeenkomst met bewoners over de toekomst van de Gashouder, zoals de bouwaanvraag en bouwplannen voor uitbreiding van ruimte dmv onderkeldering.

In mei was er al een toekomstvisie geschetst aan bewoners. Nu gaf ook architect Van Stigt een toelichting op de uitvoering voor onderkeldering van de Gashouder. Bureau van Stigt was ook betrokken en verantwoordelijk voor de onderkeldering van de Koepelgevangenis in Haarlem, waardoor het gebouw weer nieuwe functies kreeg en als monument behouden kon blijven voor de stad.
Ook de Gashouder is een Rijksmonument, waardoor er regels en beperkingen gelden voor aanpassingen. Extra ruimte creëren door onderkeldering is een creatieve oplossing voor problemen op het buitenterrein. De steeds opgebouwde losse tenten aan de gashouder veroorzaken veel druk op de openbare ruimte.
De onderkeldering van de Gashouder
zal onder meer ruimte gaan bieden aan kassa’s, garderobe, kleedkamers en opslagruimte. Daardoor zal het steeds opnieuw opbouwen en afbreken van aanbouwtenten en omheiningen niet langer nodig zijn.
Van Stigt kwam nog met een ander idee om tussen de twee bruggen van het Westerpark naar de Haarlemmerweg fietskelders te maken. Dit idee kan een oplossing zijn voor de vele gestalde fietsen op het terrein bij evenementen. Het idee is nog niet in een concreet plan uitgewerkt. Deze avond ging over de aanvraag van de bouwvergunning voor de Gashouder. Later komt de omgevingsvergunning aan de orde. Die moet regelen hoe alle extra toeloop van publiek voor de muziekzaal-functie gekanaliseerd gaat worden, denk daarbij aan taxilussen, fietsenstallingen en vrachtvervoer voor de producties en horeca.
Verrassing. De Westergas bv kwam ook nog met een plan om een Foundation Westergas op te richten waar een deel van de opbrengst in onder gebracht gaat worden. Die middelen zijn dan in te zetten voor buurtinitiatieven. De buurtbewoners worden uitgenodigd om met voorstellen hiervoor te komen. Bij de aanwezigen borrelden gelijk ideeën op voor bijvoorbeeld muzieklessen met kinderen en voor kleinschalige buurtconcerten.
Na het plenaire deel werden de aanwezigen voorzien van hapjes en friet en konden ze in gesprek met de architect, de mensen van de communicatieafdeling van de Westergas bv, en van de Foundation. Er lagen ook lijsten waarop ideeën en opmerkingen geschreven konden worden, waarvan ook gebruik is gemaakt.
Het was een bijeenkomst met een constructieve en positieve sfeer waar naar schatting 50 buurtbewoners aanwezig waren. De verwachting is dat er over een aantal maanden weer een terugkoppeling zal komen met de bewoners.

Vragen of ideeën > communicatie@westergas.nl
Verslag van de eerder bijeenkomst van mei 2023 vind je hier

overzicht
volgend artikel