afvalwijzer

Met elkaar produceren we veel afval. Op het GWL-terrein staan diverse containers voor restafval, papier en glas. Het afval hoort in de container en niet ernaast. Elke woensdagochtend haalt de gemeente grof vuil op. Buiten zetten mag vanaf dinsdag 21.00 tot woensdag 07.30 uur.
Gemeente Amsterdam: informatie over afval en hergebruik

Er zijn bewonersinitiatieven om groenafval te recyclen: composttrommels voor groente- en fruitafval en een hakselaar voor snoeiafval.
Twee keer per maand gaan bewoners het zwerfafval te lijf.

Groenafval

 • Groente- en fruitafval
  Er staan composttrommels op het GWL-terrein voor groente- en fruitafval. Met de zo ontstane compost voeden wij de aarde op ons terrein en verminderen het restafval. Meer informatie of deelnemen.
 • Snoeiafval
  De hakselaar versnippert het snoeiafval. Ook dit hergebruiken we op ons terrein. Klik hier voor informatie
 • Grof tuinafval
  Op deze locatie kan je tuinafval deponeren. De gemeente haalt het afval op en maakt er compost van.

Eigen buurt schoonhouden

 • Zwerfafval
  Elke eerste dinsdag en derde vrijdag van de maand ruimen buurtbewoners zwerfval op tussen 10.00 uur – 11.00 uur.
  Verzamelen bij het Buurthuisje.
  Wil je mee prikken? Mail naar: prikploeg@gwl-terrein.nl
 • Adopteer een container
  Rondom de container die je geadopteerd hebt, zorg je ervoor dat het opgeruimd is. Klik hier voor informatie

Melden bij de gemeente

 • Als u op straat iets ziet waarvan u wilt dat het opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden. Te denken valt aan niet opgehaald afval, volle of kapotte prullenbakken en fietswrakken. Er is ook een app om dit soort zaken te melden: BuitenBeter app