verslag ALV 8 november

ALV Algemene LedenVergadering GWL-koepel
Het was een volle bak in de vergaderruimte van blok 5 met een vol programma.

Een impressie van de onderwerpen:
Nieuwsbrief en website: de nieuwsbrief kan zeer waarschijnlijk per 1 januari in een nieuw jasje uitkomen, inclusief de lancering van de website. Aanleiding voor de nieuwe jasjes was de veroudering van de software waardoor veel technische problemen ontstonden en de ongeschiktheid voor de smartphone en tablets waarop de nieuwsbrief en webiste steeds vaker gelezen en geraadpleegd worden. Er wordt hard aan gewerkt om het mooi en goed te laten worden.
Het ‘Buurthuisje’ heeft ook een nieuw jasje. De basis is gelegd met o.a. een subsidie van het Oranjefonds. Nu kan het inrichten beginnen.
8 Januari is de officiële opening met de nieuwjaarsborrel.
Het huisje moet een meer sociale functie gaan vervullen, mogelijk kan het volgend jaar rolstoelvriendelijk gemaakt worden, er is ruimte voor vergadergroepen van niet meer dan 20 mensen.
Vergroening en duurzaamheid: de Waterloop is klaar en de gracht gaat samen met het stadsdeel beheerd worden. Ook wordt er verder ingezet op minder verstening.

Feesten en evenementen: Er wordt met veel genoegen teruggekeken op de 2 jubileum-feesten van dit jaar. Voor volgend jaar staat er zoals gebruikelijk weer een feest in de planning, waarbij het uitdrukkelijk wel de bedoeling is dat er meer vrijwillige organisatoren en uitvoerders komen, want dit jaar zijn door afwezigheid van o.a. een feestcommissie en een organisator voetbaltoernooi deze rollen door het bestuur vervuld. Dat moet echt anders, bewoners zijn hiervoor hard nodig.

JAARPLAN 2023 krijgt volmondige instemming.
Leefbaarheid, verduurzaming en goed samenleven staan hierin op de voorgrond.
Concreet zal dit zichtbaar worden in een betere samenwerking tussen gemeente, corporaties en het GWL terrein.
Het terugdringen van het motorverkeer, zoals die van verhuis- , en bouwbedrijven, bezorgdiensten in bussen en op scooters op het terrein heeft een hoge prioriteit. We zijn tenslotte autovrij, de bestrating met onderliggende leidingen is ook niet op zwaar verkeer berekend, wat kan leiden tot verzakkingen en breuk, dat geldt ook voor de bruggen.
Belangrijk is dat bewoners die bestellen, verhuizen, verbouwen zich realiseren dat het terrein autovrij is.
Rondleidingen: Niet alleen nieuwe bewoners, maar alle bewoners kunnen een rondleiding krijgen op het terrein.
Zaterdag 14 januari is er een rondleiding door Ineke Hartman voor buurtbewoners:
start om 11.00 uur bij de Watertoren t/o CRADAM.

bestuurswisselingen: Van twee bestuursleden wordt met veel blijken van waardering afscheid genomen: Marjo kroese, voorzitter sinds 2017 en  Juul Backera, algemeen bestuurslid sinds 2015. (zie interview elders in deze nieuwsbrief)
Nieuw bestuurslid is bewoner Sebastiaan Timmermans, sinds april met jong gezin GWL-bewoner. Hij begint als algemeen lid. In de volgende nieuwsbrief met hem een interview over zijn drijfveren en ambities als nieuw bestuurslid.
Penningmeester Arie Ouwerkerk zal tijdelijk de taken van het voorzitterschap op zich nemen.
Vaste notulist: Het bestuur is blij met de nieuwe vaste notulist Mavi Vink.
verslag: Lees hier het officiële en uitgebreide concept-verslag.

Agenda 2023 BIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN 2023
ALV: 11 april en 7 november
Lebo: 14 maart / 6 juni / 26 september / 12 december
nieuwjaarsreceptie & opening buurthuisje: 8 januari
Bijeenkomst VVE besturen & bewonerscommissies: 19 februari
Kennismaking nieuwe bewoners -incl. rondleiding: 18 april zondag 25 juni
Buurtfeest: 9 september

overzicht
volgend artikel