uitnodiging aan buurtbewoners voor Westerparkborrel

Daar zullen de buren worden bijgepraat over de activiteiten en plannen van het stadsdeel en de WestergasBV met het park.
Enne… ze willen ook graag onze mening horen.

Diego Pos, van de Vrienden van het Westerpark:
Wat het stadsdeel te melden heeft is vrij voorspelbaar, de portefeuillehouder heeft recent een voortgangsnotitie gepubliceerd. Dat is business as usual, er wordt horeca en evenementen geen strobreed in de weg gelegd. De Vrienden van het Westerpark werden er niet heel blij van gezien de reactie.
Spannender is wat de Westergasfabriek te melden heeft als eigenaar van de gashouder. Waarschijnlijk gaan ze een nieuw muziektheater aankondigen. Al in 2020 heeft de burgemeester haar enthousiasme uitgesproken voor een nieuw muziektheater in de gashouder. Met een extra aanbouw om de bezoekersstroom aan te kunnen.
Vragen om meer informatie zijn afgewimpeld. Stadsdeel en gemeente zijn bereid grond met bestemming stadspark af te staan voor een aanbouw, zonder dat de parkgebruikers en omwonenden zijn geraadpleegd.
Ook zin om te laten horen wat je vindt? Hier staat de uitnodiging. Je moet je aanmelden.
En o ja… na zes weken omhekking van de gashouder start op 10 maart alweer de kermis. De nieuwe attractie? De kermis wordt dit jaar ook omhekt.

overzicht
volgend artikel