nieuwe eigenaren Hotel de Windketel

Met ingang van 1 februari gaat de Windketel over in andere handen. De eigenaren kijken terug op 20 jaar Windketel.

Hotel de Windketel is op 1 februari in nieuwe handen gekomen. Het torentje werd in 2003 van de gemeente gekocht door tien omwonenden en vrienden. Zij richtten een coöperatieve vereniging op en verbouwden het Windketelhuisje tot een appartement voor logies en verblijf voor twee personen. Maar omdat zo’n naam geen mensen trekt werd het al heel snel ‘Hotel de Windketel’. En dat werkte! Het unieke monument is besproken in tientallen zaterdagbijlagen en trekt mensen van over de hele wereld. Tom & Mary uit Florida altijd in september, maar ook ouders van buurtbewoners voor een weekendje Amsterdam. En vorig jaar nog drie maanden een Oekraïense vluchtelinge met haar kind. In 2013 werd de Windketel verduurzaamd en richtten de initiatiefnemers het torentje in met Dutch Design. Naar goed Nederlands gebruik werden de werkzaamheden voor het hotel 20 jaar lang eerlijk verdeeld over de leden. Met twee keer per jaar een ALV en daarna natuurlijk een gezamenlijk etentje in Cradam.

Na twintig jaar lief en leed, mooie initiatieven en bijzondere ervaringen met gasten dragen de initiatiefnemers het stokje nu over aan drie Amsterdamse vrienden. Zij zetten de exploitatie als ‘appartement hotel’ voort. Ietsje jonger van lijf en leden en ongetwijfeld met nieuwe ideeën en invullingen. Zo gaat dat. De naam en het website adres blijven ongewijzigd: www.windketel.nl

overzicht
volgend artikel