marktkwartier wordt vrij toegankelijk

De inloopbijeenkomst die Marktkwartier CV op 15 januari jl. samen met de gemeente organiseerde gaf een inkijkje in de plannen voor het terrein van Food Center Amsterdam. Het duurt nog even, maar een flink deel wordt een vrij toegankelijk, levendig stukje stad.

Met een attractietreintje word je op een vrieskoude maandagavond bij de poort van het Markthalterrein aan de Jan van Galenstraat opgehaald. Eenmaal binnen in de monumentale Markthal gaat het opwarmen snel onder het genot van een bakje koffie. Tijd om de informatietableaus en de maquette te bestuderen. Medewerkers van Marktkwartier en de gemeente schieten bij vragen te hulp. Uit eerdere berichten weten we dat een flink deel van het terrein in gebruik blijft bij Food Center Amsterdam. Dit deel wordt vanaf nu heringericht met nieuwe bedrijfsgebouwen (Uitwerkingsplan UP1 en UP2). De ingang aan de Zeebergweg wordt de hoofdtoegang. Als deze herinrichting eenmaal op stoom is en als de overige plannen de beroepsprocedures hebben doorlopen wordt gestart met de nieuwe woonomgeving (UP3 en UP4). Er moeten maar liefst 1700 nieuwe woningen komen. Dat kan uiteraard alleen als het de hoogte in gaat. Wat betekent het nieuwe Marktkwartier voor de bewoners van het GWL-terrein? Als eenmaal de nieuwe woningen worden opgeleverd komt er een aantrekkelijk stukje, openbaar terrein bij. Leuk als je vanuit de buurt een ommetje wilt maken. Interessant daarbij is dat er een wandel- en fietsverbinding komt tussen de Visseringstraat (ter hoogte van de Van Rappardstraat) en de Willem de Zwijgerlaan. Er is wel enig geduld geboden, want de bruggen over de beide Markthalkanalen zullen er niet eerder dan 2028 liggen. Mogelijk dat er al wat eerder genoten kan worden van het nieuw aan te leggen plantsoen voor het Markthalgebouw. De prachtige hal uit 1934 wordt in de plannen omschreven als bruisende ontmoetingsplek voor ‘foodies’. We gaan het meemaken.

overzicht
volgend artikel