‘groene vingers’ vergroenen door

De Gezonde Stad peilt bij Amsterdammers wat ze belangrijk vinden. Uit peilingen van het afgelopen jaar blijkt dat 63% meer bomen wil in de buurt. 33% wil zelf graag groen onderhouden en nog eens 39% is daar mogelijk ook in geïnteresseerd. 71% wil graag lokaal voedsel kopen en 51% maakt zich zorgen over de stand van insecten.

vergroening levert een nuttige bijdrage aan de verbetering van de eigen omgeving. 56% van de Amsterdammers had dit jaar last van de hitte, terwijl groen in de buurt voor een verlaging van 5 graden kan zorgen.

groen op het GWL-terrein
Toch is het publieke groen in Amsterdam de afgelopen vijf jaar afgenomen. Het goede nieuws is: niet op het GWL-terrein! Zo kregen we afgelopen jaar subsidie van West Begroot voor het planten van knotwilgen langs de Waterleliegracht. Donderdag 15 februari om 10 uur worden de knotwilgen feestelijk aangeplant.
Intussen gaat het plannen maken van de groene-vingers-club door. We zijn nu alle ideeën aan het verzamelen. Er is al veel geopperd: buurtpluktuinen, een gezamenlijke kruidentuin, grotere boomspiegels, wadi’s…

meedenken of meedoen? Vindt je het leuk om mee te denken, samen iets op te bouwen, iets te onderhouden, boomspiegel of anderszins, laat het ons weten. Je kunt je als vrijwilliger aanmelden via groenevingers@gwl-terrein.nl. Vervolgens word je op het eigen emailadres geïnformeerd over aankomende acties. Er kan worden aangehaakt bij wat past. Er is geen enkele verplichting, een keertje overslaan kan ook. En last but not least, we schoffelen op elke eerste zaterdag van de maand in de periode maart t/m november. Het schoffelen begint weer vanaf 2 maart, om 9.30 uur en de tweede ploeg om 11.30 uur, verzamelen bij het Buurthuisje met thee en koffie. Zegt het voort!
Zie voor meer info de agenda

plantactie van de 'boompjes' die we van de Gezonde Stad gekregen hebben in het kader van hun actie 'Bomen voor Amsterdam'

overzicht
volgend artikel