feestelijke aanplant knotwilgen

Al enige tijd geleden hebben enkele bewoners het plan opgevat om de groene berm langs de Waterleliegracht van bomen te voorzien. Dit plan is ingediend als initiatief in Westbegroot 2022 en met ruime stemmen gehonoreerd.

De knotwilgen aan de Waterleliegracht zorgen voor verdere vergroening van het terrein. De bomen dragen ook bij aan de verkoeling in de warme zomers en zuigen veel regenwater op. Het knotten van de bomen wordt door bewoners zelf gedaan en bloeiende wilgenboom met veel nectar en stuifmeel is het startschot voor de insecten: de lente is begonnen!

Samen met de Gemeente Amsterdam is de nodige voorbereiding uitgevoerd: milieuonderzoek, schouw, uitzoeken van de juiste soort wilgenboom, afspraken met de aannemer etc.

start voorbereidingen: op maandag 12 februari wordt met de uitvoering van het project begonnen. Een aannemer komt de oude grond vervangen door verse boomgrond. Daarna zullen de wilgenbomen geplant worden.

feestelijke aanplant donderdag 15 februari
GWL-terrein – Waterleliegracht – 10.00 uur

  • Welkom door Peter Kassies (GWL bewoner en mede-initiatiefnemer)
  • Boom in de grond plaatsen – door Ester Fabriek (portefeuillehouder Openbare Ruimte West) en bewoners
  • Koffie, thee en gezelligheid

positie aanplant knotwilgen aan de Waterleliegracht

overzicht
volgend artikel