auto- en scootervrij GWL

18 januari j.l. bezocht Esther Fabriek, portefeuillehouder verkeer en groen van stadsdeel West de buurt om met eigen ogen de sluiproutes van bestelbusjes en scooters te zien.

Ze trof het want op vijf toegangsplekken ontbraken de rood-witte verkeerspaaltjes of ze waren kapot. Resultaat: overal op het terrein geparkeerde busjes van aannemers. Esther had een duidelijke mening: dit kan zo niet langer. Een werkgroepje van bewoners en ambtenaren gaat nu voorstellen uitwerken om het probleem aan te pakken. De kortste klap is zorgen dat de rood-witte paaltjes het doen en niet steeds kapot zijn. De lastigste opgave is om de drie belangrijkste oost-westroutes van scooters voor hun zo onaantrekkelijk te maken dat ze voortaan ‘vrijwillig’ om het GWL-terrein heen rijden. Dat kan alleen als sommige toegangsplekken helemaal afgesloten worden. Hoe doe je dat zonder dat brandweer, ambulance, wandelaar, fietser, rolstoelgebruiker en kruiwagen daar te veel hinder van hebben? Waarschijnlijk door een aantal van de maar liefst 50 op- en afritten op het GWL-terrein af te sluiten. Liefst met groene heggen, maar fietssluizen, bloembakken en fietsrekken zijn ook opties. Andere opgaven zijn het realiseren van een aantal vaste parkeerplekken voor scooters aan de randen van de buurt en direct beschikbare grote verhuiskarren op een aantal plekken. De eerste uitwerkingen worden begin maart besproken in een overleg met vve-besturen en bewonerscommissies. Nu al tips en ideeën? Mail naar koepelbestuur@gwl-terrein.nl

overzicht
volgend artikel