happy birds

Norti Kowalski tijdens de nieuwjaarsreceptie naast haar 'Happy Birds'

Toen er ruim 27 jaar geleden werd begonnen met het bouwrijp maken van het GWL-terrein werden de vier historische waterkelders gesloopt. Het puin is gebruikt voor de beton constructies van de woongebouwen. De geschiedenis van de waterkelders herleeft in het Buurthuisje met ‘Happy Birds’.

Hoe ontstond deze bijzondere illustratie Happy Birds? Tijdens de nieuwjaarsreceptie zat ik even met buurtbewoner / kunstenaar Norti Kowalski:
Het was herfst vorig jaar dat Norti toevallig binnen liep in het buurthuisje toen Jan-Willem daar stond met een kleine print van de historische waterkelders op GWL-terrein. Hij had het idee al om de zwart/wit foto als behang te laten afdrukken voor de benedenruimte, maar hoe…
Norti was meteen enthousiast, ‘wat een mooi beeld’! En ‘wat zou het inderdaad bijzonder zijn om hier iets mee te doen voor het buurthuisje’.
Ze had net werk ingeleverd voor de KlimaatExpo in Kasteel Nijenhuis te Wijhe en zag direct hoe vogels in dit beeld een verbinding konden maken met verleden en heden. Ze had het idee om zowel de watertoren, alsook de meest voorkomende vogels op het Gwl-terrein er in te monteren.
Ze informeerde bij GWL-bewoners welke vogels zij op het terrein zagen en het bleek dat de vogel-populatie op het terrein steeds groter is geworden met het ontstaan van het GWL-terrein alsook met de toenemende vergroening van de wijk.
En zo ontstond niet alleen een prachtige muur, maar ook verbinding met de geschiedenis van het terrein en het effect van vergroening op milieu en samenleving. Happy Birds werd de titel van het werk.

Tijdens de opening van het Buurthuisje werd er veel stil gestaan (met een feestelijk glaasje en hapje) bij de wand, veel waardering uitgesproken voor het werk en zelfs geïnformeerd of het te koop is. En dat schijnt zo te zijn. Belangstellenden kunnen zich via de redactie melden bij Norti.
Er waren ook levendige discussies over de vogels… over de namen en soorten.
Wij van het GWL zijn zeer happy met de wand.

Hier meer info over het werk van Norti Kowalski.

overzicht
volgend artikel