snoeien van heggen

Het gemeentelijke snoeien van de heggen verliep dit jaar niet helemaal naar wens. Het gekozen moment was hoogst ongelukkig. Vogels waren al begonnen met het bouwen van nesten, en de afspraak is dat er dan niet gesnoeid wordt.

Ook werd er soms op andere hoogtes gesnoeid dan gebruikelijk en werden er heggen aangepakt waarvan bewoners dachten dat zij die onderhielden.
De koepelvereniging heeft geconstateerd dat de communicatie over het recente snoeien te wensen overliet en trekt zich de kritiek aan. Er zal geïnventariseerd worden wat in het verleden over de heggen is afgesproken, waarna het onderwerp behandeld zal worden in het eerstkomende LEBO-overleg. De bedoeling is die voor de zomervakantie te organiseren; de datum zal tijdig in de Nieuwsbrief aangekondigd worden.

overzicht
volgend artikel