referendum Hoofdgroenstructuur

Komende donderdag (6 juni) stemmen we voor  het Europees parlement. Tegelijkertijd is er in Amsterdam een referendum over de Hoofdgroenstructuur. Waar stem je dan voor?

Ons GWL-terrein is weliswaar een dichtbebouwde woonwijk, maar harkt door zijn groene karakter wel degelijk tegen de ‘Hoofdgroenstructuur’ aan. Noem het een stukje ‘stadsnatuur’. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de groengebieden met elkaar te verbinden en om daarmee de biodiversiteit te vergroten. Amsterdams groen is ingedeeld in verschillende groentypen, zoals stadspark, natuurpark en landschapsgroen. Met de Hoofdgroenstructuur wil de gemeente vastleggen wat in de verschillende groentypen is toegestaan en welke ontwikkelingen juist niet gewenst zijn. Denk aan woningbouw, aan de aanleg van nieuwe wegen en fietspaden en aan de vestiging van horeca. De spelregels van de Hoofdgroenstructuur moeten de groengebieden en groene verbindingen beter beschermen. Daarbij heeft de gemeente de definitie van groen ruim gedefinieerd: ook veel oppervlaktewater wordt bij het groen gerekend, net als (kunst-)grasvelden, groene daken en -gevels.  Een flinke groep Amsterdammers ziet die Hoofdgroenstructuur niet zitten. Zij vinden dat de groene ambities van Amsterdam véél verder moeten gaan en willen dat het meetellen van zogenaamd ‘sjoemelgroen’ zou moeten worden verboden. De tegenstanders verzamelden de 11.000 handtekeningen die nodig zijn voor een raadgevend referendum en roepen de Amsterdammer nu op om tegen de Hoofdgroenstructuur te stemmen. Dus als je tegen (de plannen van de gemeente) stemt betekent dit dat je pleit voor een veel strengere bescherming en versterking van het groen dan wat de gemeente nu voorstelt. Lees er meer over in de Referendumkrant.

overzicht
volgend artikel