leefbaarheidsoverleg nieuwe stijl

Het Leefbaarheidsoverleg (Lebo) was jarenlang hét overleg in de buurt waar bewoners en beheerders met elkaar in gesprek gingen over praktische beheerproblemen als zwerfvuil, geluidsoverlast van jongeren, fietswrakken en te hard rijdende brommers.

Het is een laagdrempelig overleg waar iedere bewoner kan aanschuiven en ongeveer vier keer per jaar plaats vindt. De laatste jaren kwam er echter de klad in de deelname van de wijkagent, de gebiedsbeheerder, de gebiedsmakelaar of de bewonersconsulent aan het Lebo. Ze zegden af of kwamen gewoon niet meer. Daardoor was het vaak onbevredigend voor de mensen die wél kwamen en een antwoord wilden op hun vragen. Het bestuur van de Koepelvereniging heeft het functioneren van het Lebo onlangs besproken met het Stadsdeel. Feit is dat de gemeente al een tijdje niet meer werkt met vaste deelname van professionals aan ‘buurtoverleggen’.
Klachten meld je tegenwoordig via 14020 of je stuurt je klacht met foto door via de app Buitenbeter.

Met het Stadsdeel is afgesproken dat we het voortaan anders gaan doen. Het Leefbaarheidsoverleg op het GWL-terrein blijft bestaan als ‘bewonersoverleg’. De Koepelvereniging vindt het belangrijk dat bewoners fysiek bij elkaar kunnen komen om kwesties te agenderen en met elkaar te bespreken. Een soort collectief inloopspreekuur (maximaal een half uur). Ter plekke wordt gezamenlijk bekeken hoe een en ander opgelost kan worden en wie daarvoor nodig zijn. Bewoners kunnen daarna ook weer vertrekken. Het tweede deel van het Lebo volgt een agenda (vooraf bekend) of er wordt een thema besproken. Daarnaast overlegt de Koepelvereniging twee keer per jaar met het stadsdeel over praktische zaken die blijven hangen en niet echt opgelost worden. Deze vergaderingen worden voorbereid en professionals die nodig zijn, zijn aanwezig. Het eerste overleg met het stadsdeel in deze vorm is eind juni.

In het Lebo van 14 maart bespreken we een thema
: een auto- en brommervrij gwl. Iedereen is welkom om hierover mee te praten. Zie ook het bericht Busjes, brommers en barrières in deze Nieuwsbrief.
Het Lebo is 14 maart in het Buurthuisje vanaf 20.00 uur.

overzicht
volgend artikel