klachten openbare ruimte GWL-terrein

Het afgelopen jaar (maart 2022 – maart 2023) zijn vanuit onze buurt 429 klachtenmeldingen gedaan over de openbare ruimte. De Koepelvereniging heeft via de gebiedsmakelaar een uitdraai opgevraagd van de meldingen.

Vervuiling. Van alle klachten gaat bijna de helft over vervuiling (ca. 200). Met name de vervuiling rondom vuilcontainers en prullenbakken is de GWL-bewoners een doorn in het oog. Genoemd worden o.a: container is vol (47), grofvuil (24), container is kapot (20), prullenbak is vol (17), veeg-zwerfvuil (13). Zeven klagers melden expliciet dat de ‘handhaving op afval’ in de buurt niet op orde is.
Parkeeroverlast. Een goede tweede in het ‘jaaroverzicht’ zijn meldingen over parkeeroverlast (111). Niet heel verbazingwekkend want hier is de laatste tijd veel om te doen geweest. Over de ergernis van geparkeerde aannemersbusjes en te hard rijdende brommers heeft de GWL-Nieuwsbrief de laatste tijd regelmatig bericht. De Koepelvereniging doet bij deze de oproep aan bewoners klachten te blijven melden.

KLACHTEN MELDEN kan op minimaal drie manieren:
1. website: meldingen amsterdam
2. app Buitenbeter
Met de app BuitenBeter kun je direct ook een foto van de hinderlijke situatie doorsturen. Je hoeft er niet voor te bellen of te mailen. Je kunt vanuit de app een foto maken en deze direct doorsturen. In juli zit het Koepelbestuur met stadsdeel West om de tafel om verder te praten over het beheer van de openbare ruimte en de handhaving. Sinds gemeentelijke beheerders en de politie niet meer in het Leefbaarheidsoverleg aanschuiven gaat dat voortaan zo. Ideeën en tips? Neem contact op met het Koepelbestuur
3. wordt container-adoptant. Zie hiervoor het aparte bericht in deze nieuwsbrief.

overzicht
volgend artikel