informatieavond over de gashouder

Op maandag 11 december organiseert Westergas BV, de eigenaar van de Gashouder, een informatie- en participatieavond voor buurtbewoners over de omgevingsvergunning bouw van de Gashouder. Westergas gaat graag met buurtbewoners in gesprek.

Tijdens deze avond informeert Westergas de buurtbewoners over de bouwplannen voor de Gashouder en raadpleegt zij hen over de toekomstplannen en de stichting die Westergas gaat opzetten. Buurtbewoners kunnen deze avond hun wensen en ideeën delen en wij gaan graag met hen in gesprek.

Voor GWL-bewoners loont het de moeite om te gaan, het woord participatie geeft aan dat er niet alleen geïnformeerd wordt, maar dat er ook naar de buurt geluisterd wordt.

Men wil geen bezwaarschriften van boze buren. En er moet ook rekening gehouden worden met wensen en twijfels van ons als buren. Dan kan je denken aan zaken als parkeerdruk, fietsenstalling, taxi’s en luidruchtige concertgangers. Daar moeten harde afspraken over worden gemaakt.

De avond bestaat uit een plenair en inloop gedeelte.
Plaats en tijd: het Transformatorhuis van 17.30 tot 20.30 uur.
Aanmelding: via communicatie@westergas.nl met je naam en e-mailadres.

Bekijk hier een animatie over de verbouwing.

overzicht
volgend artikel