heggen snoeien

De buurt heeft mooie meanderende meidoornheggen. Maar op sommige plekken zijn ze te hoog waardoor ze een gevaar vormen voor wandelaars en spelende kinderen.

Dit geldt met name voor een aantal heggen van privétuinen op hoeken van paden. De hoge heggen belemmeren het uitzicht op aankomend verkeer, GWL is auto-vrij, fietsers zijn te gast. Die komen soms de hoek om sjezen en dan kan het te laat zijn. Fietsers moeten natuurlijk rustiger rijden maar een gesnoeide heg helpt ook. Daarom het verzoek aan bewoners van privé-tuinen met hoge heggen op de hoeken: landelijke regel maximale heg-hoogte is 1,40 meer. Snoei ze voor de veiligheid terug tot 1,20 meter.

overzicht
volgend artikel