een zondagmiddag met vve’s en bewonerscommissies

Op 12 maart j.l. organiseerde de Koepelvereniging voor het tweede jaar een informele bijeenkomst met de besturen van de vve’s en bewonerscommissies. Besluitvorming staat op deze bijeenkomst niet centraal, het gaat om de onderlinge kennisuitwisseling.

Eerst bij een kopje thee en koek, later bij een glas wijn en borrelnootje. De bijeenkomst werd goed bezocht en bijna alle woonblokken waren aanwezig. Bespreekpunten waren de toename van brommers en busjes op het terrein, het grijswater systeem voor toiletten dat nog in een aantal blokken bestaat en veel, heel veel onderhoudskwesties waar woonblokken mee worstelen.
Met name de vele onderhoudsproblemen vielen op. In het ene blok blijkt dat een slecht werkend hydrofoorsysteem of belsysteem te zijn, in een ander blok dreigt de gevel naar beneden te komen, was het dak lek of moet het beton dringend gerepareerd worden. In elk blok schuurde wel iets en was men op zoek naar de gouden oplossing.

Een meer gestructureerde bespreking van al deze onderhoudskwesties ligt voor de hand. Maar het lukt tot op heden niet om dit in de buurt van de grond te krijgen, bijvoorbeeld via een technische commissie.
Het koepelbestuur houdt zich aanbevolen voor de gouden tip.

Een verslag van de bijeenkomst vind je hier.

overzicht
volgend artikel