buurtfeest 9 september komt er aan!

Het buurtdiner en buurtfeest is het jaarlijkse hoogtepunt op ons terrein. Zet nu alvast 9 september in je agenda en meld je aan als je mee wilt organiseren.

De voorbereidingen van het buurtfeest op zaterdag 9 september zijn gestart. Er is een feestcommissie geformeerd en de dinerploeg van vorig jaar is weer bereid gevonden het diner te verzorgen. Er wordt gewerkt aan de programmering. In augustus verschijnt er een speciale editie van de GWL-nieuwsbrief en een huis-aan-huisflyer over het aanstaande GWL-festijn. Voor meer informatie kun je hier terecht bij Arie Ouwerkerk, bestuurslid en voorzitter van de feestcommissie.

overzicht
volgend artikel