bomenkap Haarlemmerweg

Eind dit jaar start de herinrichting van het kruispunt Haarlemmerweg – Van Hallstraat. Vooral voor fietsers moet de kruising veiliger worden. Om dit mogelijk te maken moet een tiental bomen worden gekapt. Vanuit het GWL-terrein wordt kritisch meegekeken.

De vergunningprocedure voor de bomenkap is op dit moment gaande. De te kappen bomen staan aan de Haarlemmerweg bij de blokken 2B en 2C en een tweetal aan de Van Hallstraat. Het zijn zes lindes, drie Italiaanse elzen en een rode beuk. Hun leeftijd varieert van 30 tot 63 jaar, alleen een van de elzen is jonger dan 16 jaar. Het idee dat de bomen moeten worden gekapt wordt in de buurt uiteraard als pijnlijk ervaren. Van de andere kant lijkt het kappen niet tegen te houden. Zelfs de groenadviseur van de gemeente schrijft in zijn advies dat de herinrichting van de Haarlemmerweg zwaarder weegt. Daarbij komt nog eens dat de meeste bomen in matige tot slechte staat verkeren. Vanuit het GWL-koepelbestuur wordt de kap omschreven als een gevalletje ‘doet nu even pijn, maar we krijgen er iets mooiers voor terug’. Het bestuur is bij de planvorming voor de herinrichting en het wettelijk verplichte herplanten betrokken. Het voornemen is om in de directe nabijheid 12 bomen terug te planten. Het bestuur wil er bij de gemeente op gaan aandringen om gelijk bomen van voldoende omvang te plaatsen, dus groter dan het minimumformaat van 1 meter stamhoogte. Andere zaken die het bestuur bij de gemeente wil inbrengen zijn het realiseren van enkele fatsoenlijke laad- en losplekken bij de flatingangen en een groenere oplossing voor het fietsparkeren langs de weg. Ook al behoort de Haarlemmerweg niet meer echt bij het GWL-terrein, toch wil het bestuur pleiten voor het versterken van de groene laanstructuur.

overzicht
volgend artikel