bij de gashouder e.o.

Een potje solo-tennis tegen de muur van de gashouder? tja…! een bericht van een bewoner met bijgaande foto.

Dit bericht valt samen met de veel gehoorde ergernis over de lelijke aanbouwsels in de openbare ruimte bij de gashouder die steeds weer verschijnen.
Is dat eigenlijk wel toegestaan? De Vrienden van het Westerpark weten daar vast meer van.

Diego Pos van ‘De Vrienden’: Sinds jaar en dag hebben de gebouwen een zogenaamde parapluvergunning. Daarin mogen ze een aantal dingen standaard, zodat ze niet iedere keer een vergunning hoeven aanvragen.
Zo mogen ze ‘constructieve objecten’ in de buitenruimte plaatsen en op een aantal plekken tot 5 meter uit de gevel iets aanbouwen.
Voor het winterterras is dan ook geen vergunning aangevraagd. Ook niet voor straks 2 weken kerstgedoe en dan iets met muziek de hele maand januari.
Omdat het steeds structureler wordt is de verrommeling steeds groter en langduriger.
En of het continue gebruik van de stenen boulevard als fietsenstalling onder de paraplu valt is ook nog een vraag.
We zijn op dit moment met het stadsdeel in conclaaf. De burgemeester heeft in het locatieprofiel bepaald dat alles met een tent vanaf nu een evenement is. Er wordt met geen woord gerept over de omvang van die tenten. En zo is alles met een aanbouw dus vergunningplichtig. En dan zijn die 123 dagen best snel op.
De vraag is wat zwaarder weegt, de parapluvergunning of het locatieprofiel.

overzicht
volgend artikel