nutstuinvereniging

Het GWL-terrein heeft 80 nutstuintjes. Vanaf de oplevering van de tuintjes in 1998 tuinieren bewoners met veel plezier op zes aparte nutstuinvelden in de wijk. De aanleg van de nutstuinen was een bewuste keuze van Adriaan Geuze, de landschapsarchitect die de openbare ruimte van het GWL-terrein ontwierp. De gemeente stelde de grond ter beschikking aan een speciaal daarvoor opgerichte Beheervereniging Nutstuinen gwl-terrein. Deze geeft de tuinen uit aan geïnteresseerde bewoners en ziet toe op een goed gebruik, o.a. door een jaarlijkse keuring. Gebruikers kunnen zelf bepalen wat zij in hun tuintje willen verbouwen. Sommigen planten vooral groenten als sla, pompoen, aardappelen of kool, anderen juist weer alleen kruiden en bloemen. Iedere gebruiker is lid van de nutstuinvereniging en tekent bij aanvang een gebruiksovereenkomst.
Er is veel belangstelling voor de nutstuinen en de wachttijd is dan ook lang. Het bedraagt (afhankelijk van de perceelwens) meer dan een jaar.
Bewoners van het gwl-terrein hebben voorrang boven andere bewoners van West.
De contributie bedraagt € 30 per jaar en daarnaast betaalt ieder nutstuinder een eenmalige borg van € 50. Deze wordt teruggestort als de tuinder ermee stopt, tenminste als de tuin schoon is opgeleverd.
In het voorjaar organiseert de vereniging een gezamenlijke inkoop van plantgoed (groenten, kruiden) voor de leden. En meestal ook wel jaarlijks een workshop of lezing. Eerdere workshops gingen over o.a. composteren, wisselteelt, eetbare kruiden, het belang van insecten en mulchen.
Op de tweede zaterdag van de maand is er van 13.30 – 14.30 een hakselmoment. Oude takken worden dan achter het buurthuisje versnipperd en weer hergebruikt in de tuin. Tuingereedschap van schoffel tot schep is te leen bij de buurtbeheerder.

Belangstelling voor een nutstuin? De vereniging is te bereiken via nutstuinen@gwl-terrein.nl