stedenbouwkundig

Stadtebauliche und okologische Qualitaten autofreier und autoarmer Stadquartiere
Wolfgang Christ und Willi Loose, Bauhaus-Universitat Weimar und Oko-institut, Freiburg, 2001, 107 p. De casus GWL-terrein (p. 21-31) wordt vergeleken met vergelijkbare wijken in Hamburg, Nurnberg, Tubingen, Wenen en Wittenberg. In het Duits.
download publicatie

Voorbeeldproject stedelijk ontwerp ministerie van VROM
GWL-terrein. Een autoluwe woonwijk in het centrum van Amsterdam. Korte projectomschrijving waarin de nadruk ligt op duurzaamheid stedenbouwkundig plan, architectonische invulling, autovrije karakter en oplossing van het parkeerprobleem.

Duurzaam bouwen op het GWL-terrein in Amsterdam. Een milieuvriendelijke woonwijk van Kees Christiaanse
John Westrik, Archis nr. 5, 1996, pp. 32-41. Hierin is tevens een van de blokken (blok 15) van Neutelings/Riedijk gedocumenteerd (pp. 40-41). Artikel is niet digitaal beschikbaar.

Het GWL-terrein
Willem van Winsen, VT-Wonen.nl, medio 2000. Toegankelijk artikel met veel informatie over de nieuwbouwblokken en de achterliggende doelstellingen van de diverse architecten. Onderdeel van een serie recensies in het tijdschrift VT-Wonen over nieuwbouwprojecten in Nederland.

Twee nieuwe woonwijken in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Een stadsbuurt maken zonder straten is belachelijk
Hilde de Haan en Ids Haagsma, de Volkskrant 13 september 1997. Kritische recensie over de stedenbouwkundige uitgangspunten (het autovrije karakter) Zie website Volkskrant

Wonen in compacte Amsterdamse hoogbouw
Vergelijkende studie onder bewoners van 13 Amsterdamse hoogbouwprojecten in Amsterdam, waaronder het GWL-terrein. Coordinatieteam Optimalisering Grondgebruik, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam april 2002, 102 p.
Studie waarbij het GWL-terrein er positief uitspringt, in het bijzonder op de aspecten woonomgeving, woning en sociale contacten.
download publicatie

Duurzame Stedenbouw, perspectieven en voorbeelden
Geschreven in opdracht van VROM, SEV, SenterNovem, Habiforum en VNG, uitgeverij Blauwdruk, 2005, 176 p.
De publicatie beschrijft de stand van zaken in de praktijk van duurzame stedenbouw. Met een historische schets en met voorbeelden van hedendaagse projecten waaronder het GWL-terrein. Veel aandacht voor ‘het verhaal’ en de communcatie met bewoners als voorwaarde om projecten te doen slagen.