milieu

GREENPRINT: examples of sustainable practice in the urban environment is een boek van meer dan 150 pagina’s waarin voorbeeldprojecten van over de hele wereld worden besproken. Dat betreft allerlei aspecten, van stedenbouw tot materiaalgebruik, watergebruik, afval en transport.
Het GWL-terrein wordt behandeld in het hoofdstuk over duurzame wijken.
Publicatie: 2011
download publicatie

Europe’s Vibrant New Low Car(bon) Communities
ITDP has issued a new report that examines eight new developments across Europe and finds that the design and policy measures these developments have employed to limit car use are working. These developments have lower rates of car ownership and car mode share, and higher rates of bicycling, walking and transit use than comparable areas or their surrounding cities. This also means these developments have lower carbon footprints from transportation.
The GWL terrain is one of these eight developments.
English, september 2011

Read the report about the GWL terrain
Read the whole report

IVAM analyse duurzaamheid GWL-terrein
De duurzaamheid van het GWL-terrein gemeten volgens de criteria van het IVAM en TNO. Op drie aspecten (TripleP) is de wijk onder de loep gelegd: People, Planet, Profit.
De analyse werd gehouden naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de wijk.
Genmiddeld scoorde het GWL-terrein een acht op een zestiental aspecten, tegenover een gemiddelde zes voor een vergelijkbare referentiewijk.
download publicatie

Urban Ecology. Innovations in housing policy and the future of cities. Towards sustainability in neighbourhood communities.
Jan Scheurer, Murdoch University, Perth Western Australia, april 2001, 394 p. Dissertatie over autovrije wijken. Met vergelijkende casestudies in Amsterdam (GWL-terrein), Wenen (Floridsdorf), Edinburg (Slateford Green) en Hamburg (Saarlandstrasse). In hoofdstuk 16.3 Carfree public housing (p. 276-286) wordt het GWL-terrein behandeld. Dit hoofdstuk is apart te downloaden. In het engels.
Zie website Murdoch University
download publicatie

Duurzaam watergebruik. Wat leren de voorbeeldprojecten ons ?
F. de Haas e.a., Rotterdam, SEV, Novem en Nationaal DuboCentrum, 1999, 32p. Evaluatie van water in voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen, waaronder het gwl-terrein.
Zie website SenterNovem

Evaluatie milieumaatregelen GWL-terrein
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), Bussum, 20 november 2001, 85 p. Zeer gedegen en uitgebreide evaluatie van de toegepaste milieumaatregelen op het gwl-terrein waaronder de toegepaste water- ,energie- ,materiaal- , afval- en stedenbouwkundige maatregelen. Uitgevoerd door het NIBE in opdracht van Stadsdeel Westerpark. Helaas is er alleen een PDF met de conclusies beschikbaar.
Conclusies rapport: er zijn goede resultaten behaald op het vlak van drinkwaterbesparing, gebruik van bouwmaterialen en verbruik van energie voor verwarming en warm tapwater. Door de keuze voor een warmtekrachtcentrale is in de woningen de nadruk meer op water- dan op energiebesparing komen te liggen. Een groot deel van de beschikbare financiele middelen is besteed aan twee elkaar deels overlappende systemen voor de besparing van drinkwater. Wanneer gekeken wordt naar het totale milieuresultaat dan heeft dit geleid tot een onevenwichtigheid in de gerealiseerde milieuwinst en gemaakte milieu-investeringen. Bij het realiseren van milieumaatregelen zou hier meer tijd voor genomen moeten worden.
Download de conclusies

Samenvatting voorbeeldproject duurzaam bouwen GWL-terrein
Samenvatting voorbeeldproject GWL-terrein door SenterNovem. Een deel van de wijk – blok 5 – heeft officieel de status van landelijk voorbeeldproject ‘duurzaam en energiezuinig bouwen’ gekregen. Projectbeschrijving, leeswijzer en samenvatting op de website van SenterNovem.

Volkstuinen als groene motor
Quick scan volkstuinen. Innovatienetwerk Landschapsarchitecten, Utrecht februari 2008.
Met korte beschrijving van het GWL-terrein op p.60, 61: Schoffeltuintjes. Buurtbewoners huren een klein stukje grond om te onderhouden.
download publicatie