algemeen

Lessen uit het verleden
Onderzoek van Nijenrode Business University hoe het na 2 decennia gaat met de eerste eco-wijken.
Augustus 2016
download het hele onderzoek
download de samenvatting

WoonInnovatiereeks: het GWL-terrein
Uitgebreide beschrijving en evaluatie van het ontstaan van het huidige GWL-terrein tot het heden.
Uitgave in een serie over innovatief wonen en bouwen
augustus 2009
download publicatie

Eigentijdse Ecologie. Gemeentewaterleidingterrein. Een autovrije woonwijk in Amsterdam Westerpark
Stadsdeel Westerpark 2000, 4p.
Bondige folder met samenvatting van het GWL-project, de uitgangspunten de eisen en wat cijfers. Met een samenvatting in het Duits en Engels.
download publicatie

Moestuinen in het centrum van Amsterdam
Marjolein Marchal, Nieuw Amsterdams Peil, 26 oktober 2007, 2p. Artikel waarin teruggeblikt wordt op tien jaar gwl-terrein. In het artikel komt onder andere Anke van Hal aan het woord, indertijd de adviseur van milieuadviesbureau Boom, die op een relativerende manier terugblikt en het gwl-terrein in zijn tijd plaatst.

Ecowijken in Amsterdam. Verslag expertmeeting
Een verslag van de expertmeeting ‘Ecowijken in Amsterdam’ van 25 november 2008, 14 p. Georganiseerd door het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam in opdracht van wethouder Maarten van Poelgeest. Diverse aspecten van mogelijke ecowijken en autoluwe/autovrije wijken in Amsterdam passeerden de revue. In deze krant een verslag van dhttps://gwl-koepelarchief.nl/files/artikelen/xpertmeetingecowijken.pdfe presentaties, aangevuld met interviews, reacties, conclusies, tips en een kaart met mogelijke locaties.
download publicatie

De lessen van Amsterdams eerste ecowijk. Tien jaar GWL-terrein
Hoe kwam de bijzondere woonwijk tot stand en valt er voor toekomstige milieuprojecten iets van te leren ? Jaco Boer, NUL20, september 2007, 1p.
Zie website NUL20

Verslag symposium ’10 jaar ecowijk – 10 jaar gwl-terrein’
Terugblik op een inspirerend symposium. Jaco Boer, Amsterdam 8 februari 2008, 2 p.
download publicatie

Enkele wetenswaardigheden over het GWL-terrein
Jaco Boer, maart 2008. Flyer gemaakt voor deelnemers aan het Symposium ’10 jaar ecowijk, 10 jaar gwl-terrein’ gehouden op 8 maart 2008.
Flyer bevat informatie over wie er wonen en werken op het gwl-terein, wat bewoners vinden over het terrein, de autovrije inrichting, het milieuvriendelijke karakter en het stemgedrag. GWL-terrein.
download publicatie

Overzichtsboekje GWL-terrein
Een uitgave van Stichting Ecoplan Amsterdam, 1997, 20 p. Produktie SCEM Mediaprodukties, Druk Kerkebosch. Nieuwe bewoners van het GWL-terrein kregen bij tekening van de huurovereenkomst of de koopovereenkomst dit boekje. Zeer informatief boekje over het initiatief, opdrachtgever Ecoplan, het stedenbouwkundig plan, het maaiveldontwerp, de architectuur, het beheer (koepelvereniging en buurtbeheerder), duurzaam bouwen en de milieu-uitgangspunten.
download publicatie

Bewonersboekje GWL-terrein
Een boekje, uitgegeven door Stichting ECOplan, dat neuwe bewoners voorziet van technische informatie over hun nieuwe woning. Dit boekje is een gedetailleerdere aanvulling op het algemene overzichtboekje.
download publicatie

GWL in perspektief
Milieuvriendelijk wonen midden in Amsterdam
Brochure voor bewoners met interviews over de architecten en hun plannen. Beschrijving van de nieuwbouwblokken met tekeningen van de woningplattegronden, Sticting Ecoplan Amsterdam ca. 1998, 4p.

Wijk in verwarring
In de Amsterdamse ecowijk zijn ze geschrokken van het grove geweld rond een voetbalwedstrijd voor buurtkinderen schrijven Fons van Lier en Ricci Scheldwacht.  Gedifferentieerd wonen blijkt lastig’. Kritisch artikel over menging in wijken. HP-DE TIJD, p.16-17, 27 augustus 2007.