stank riolering

In Blok2C wordt met enige regelmaat geklaagd over een putlucht die uit de afvoeren komt.
Phlip van Dalen legt uit hoe het zit en wat er aan te doen is:

Stank uit een afvoer kan voorkomen indien er korte tijd een vacuüm ontstaat in een afvoerleiding, waardoor het water uit een afvoerputje of zwanenhals wordt getrokken. Het water in een putje of zwanenhals sluit het riool af van de buitenlucht. Is het water weg dan kan de stank uit het riool ongehinderd in de woning komen.
Mogelijke oorzaken

•Een vacuüm ontstaat doordat er op veel plaatsen tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van het riool (water weglaten lopen, wc door trekken, etc.). Ook harde wind kan er mee te maken hebben. Om te voorkomen dat er een vacuüm in het riool ontstaat is er een zogenaamde ontspanningsleiding op het riool aangebracht. Dit is een open pijp die, aangesloten op het riool, naar het dak loopt. De pijp hoort een diameter te hebben waardoor de eerder omschreven vacuumsituaties opgevangen kunnen worden. Gaat er een harde wind over het dak en dus ook over de pijp heen dan kan dit zorgen voor een zekere belemmering van dit in principe open systeem. Met andere woorden de wind kan in bijzondere omstandigheden (kracht, richting) juist een vacuüm in de pijp `trekken`.
•Een afvoer die een tijdje niet gebruikt wordt waar het water in de afvoer kan verdampen, kan ook de oorzaak zijn. Er is immers ook dan sprake van een open verbinding met het riool.
• Een gewijzigde situatie van het riool of afvoer in de woning (na bijvoorbeeld een verbouwing) kan van invloed zijn.

Mogelijk oplossingen

•Indien de situatie van stank alleen voorkomt als er sprake is van een combinatie van omstandigheden (en dus sporadisch voorkomt) is de oplossing om de afvoer waar de stank uit komt even te vullen met water (een glas is over het algemeen voldoende).
•Komt het vaker voor dan kan het plaatsen van een beluchter (een klepje wat in de afvoerleiding onder bijvoorbeeld een wastafel geplaatst kan worden, in elk geval zo dicht mogelijk bij de afvoer die het probleem oplevert) afdoende. Het is een kwestie van de plastic leiding doorzagen en de beluchter er tussen lijmen.
•De afvoer van de verwarmingsketel is over het algemeen een apart probleem en onvoorspelbaar. Overstortwater/condens van de verwarmingsinstallatie word afgevoerd via een koperen leiding naar de afvoer. De hoeveelheid af te voeren water is wat onvoorspelbaar, soms meer en soms minder. Hier is de oplossing het afdichten van de koperen leiding op de afvoer. Hiermee maak je het systeem gesloten en is het stankprobleem opgelost.