grijswatersysteem

Voor het doortrekken van de toiletten wordt ‘grijswater’ gebruikt. Het grijswatersysteem werkt als volgt:

  • op het dak wordt regenwater opgevangen, dit wordt naar de berging getransporteerd.
  • in de berging komt het regenwater in opvangbakken met een capaciteit van maar liefst 2.000 liter.|
  • vanuit deze opvangbakken wordt het regenwater, door middel van hydrofoorpompen, naar de toiletten in de individuele woningen gepompt.

Het kan natuurlijk zo zijn dat er in een periode weinig regen valt. Dan komt er te weinig regenwater in de opvangbakken. Daarom hangt in de opvangbakken een vlotter. Zodra de vlotter onder een bepaald niveau komt, wordt het regenwater aangevuld met leidingwater.

Meer info
Michel Floris over het grijswatersysteem maart 2023
Regen water voor doorspoelen toilet? Buurber gaat op onderzoek
Aanpassingen grijswatersysteem in Rochdaleblokken
grijswatersysteem op de oude website
hydrofoorpompen op de oude website