Menu

Verwarmingsbuizen

Op het Technisch Overleg van 29 januari 2009 is uitgebreid gesproken over het vervangen van de verwarmingsbuizen (zie verslag).

  • Blok 12 heeft in 2008 twee keer lekkage problemen gehad, waarvan 1x bij mij in huis, zie bijgaande foto’s,
  • Jaren geleden zijn de plastic verwarmingsbuizen in blok 5 al vervangen,
  • In het voorjaar van 2008 is dat gebeurd in de Rochdale-blokken 7, 9 en 10,
  • In het vierde kwartaal van 2008 is de Alliantie begonnen de buizen en warmteverdelers in blok 1 preventief te vervangen. Daarbij is Bonarius (bonarius.nl) ingeschakeld.

door Michel Floris