Menu

tot 20% korting onderhoud mechanische ventilatie

Beste bewoner(s) van het GWL terrein,
Afgelopen jaren hebben wij op initiatief van enkele bewoners op jullie terrein al meerdere collectieve initiatieven uitgevoerd. Op verzoek van de Koepelvereniging willen wij voor alle bewoners van het GWL terrein onze diensten aanbieden.

De mechanische ventilatie heeft afzuigpunten in keuken, toilet en badkamer, maximaal 5 kanalen. Voor het onderhoud en de reiniging aan de mechanische ventilatie kunnen wij het volgende voor u betekenen:
1.    Het inmeten van de huidige functie van het MV systeem.
2.    Het verwijderen van alle aanwezige afvoerventielen.
3.    Het dichtzetten van alle openingen ter voorkoming van stofvorming.
4.    Het schoonborstelen van alle aanwezige ventilatiekanalen van toilet, badkamer en keuken.
5.    Het reinigen van de ventilatie-unit en bijbehorende motor.
6.    Het schoonmaken en opnieuw inregelen van de aanwezige afvoerventielen.
7.    Nadat alles is gereinigd opnieuw de functie en afstelling meten van het ventilatiesysteem van de woning (eindmeting) met meetrapport.

De prijs voor  5 woningen op 1 dag geldt onderstaande tarief:
Reinigen MV: € 100,- inclusief BTW exclusief eventuele materialen per woning
Reiskosten:  € 5,- per woning.
Bij 10 woningen verdeeld over 2 dagen geldt een tarief van € 95,– + reiskosten € 5,–

Bovenstaande werkzaamheden duren gemiddeld 1 tot 1,5 uur.
Belangrijk is dat de unit het nog wel doet, i.v.m. de onderdruk die nodig is voor het reinigen, tevens moet de unit goed bereikbaar zijn voor de monteur.
Al onze monteurs beschikken over een mobiel pinapparaat, na afloop van de werkzaamheden ontvangt u een digitale werkbon.

parkeerkosten in Amsterdam wederom zijn verhoogd hebben wij ons het recht voorbehouden om bij iedere bewoner € 6,- parkeergeld / per uur, of een deel daarvan.

Met hartelijke groet,
Namens team VSN
Edwin van Kesteren

Het is dus de bedoeling zelf een groepje mensen te verzamelen en je dan groepsgewijs aan te melden!

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden, anders behouden wij ons het recht €50,- in rekening te brengen voor de reeds gereserveerde tijd en het mislopen van inkomsten.

VSN Ventilatie Service Nederland
Cissy van Marxveldtstraat 99
1321 LN  Almere
T: 088 – 536 0 536

WEB: www.ventilatieservicenederland.nl
MAIL: mail@ventilatieservicenederland.nl