Menu

tot 20% korting onderhoud mechanische ventilatie

Beste bewoner(s) van het GWL terrein,
Afgelopen jaren hebben wij op initiatief van enkele bewoners op jullie terrein al meerdere collectieve initiatieven uitgevoerd. Op verzoek van de Koepelvereniging willen wij voor alle bewoners van het GWL terrein onze diensten aanbieden.

Voor het onderhoud en de reiniging kunnen wij het volgende voor u betekenen:

  • Het uitvoeren van een beginmeting om een indruk te krijgen van het systeem.
  • Controleren van de drie standenschakelaar in de keuken.
  • Het schoonborstelen van de ventilatiekanalen.
  • Het reinigen en controleren van de aanwezige ventilator per woning.
  • Het reinigen en opnieuw inregelen van de afzuigventielen.
  • Het terugplaatsen van de afzuigventielen en een eindmeting uitvoeren voor een goede balans en uitrekenen van de vorderingen ten opzicht van de beginmeting.

De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf uur.

De totaalprijs is € 95,- en de reiskosten voor Amsterdam bedragen € 15,- totaal voor één woning €110,- inclusief BTW.
Bij drie deelnemende woningen is de prijs per woning € 92,- + € 5,- reiskosten. Totaal € 97,- inclusief BTW.
Bij vijf deelnemende woningen is de prijs per woning €87,- + € 5,- reiskosten. Totaal € 92,- inclusief BTW.
Bij tien of meer deelnemende woningen is de prijs per woning €85,- + € 5,- reiskosten. Totaal € 90,- per woning.

parkeerkosten in Amsterdam wederom zijn verhoogd hebben wij ons het recht voorbehouden om bij iedere bewoner € 6,- parkeergeld / per uur, of een deel daarvan.

Met hartelijke groet,
Namens team VSN
Edwin van Kesteren

Het is dus de bedoeling zelf een groepje mensen te verzamelen en je dan groepsgewijs aan te melden!

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden, anders behouden wij ons het recht €50,- in rekening te brengen voor de reeds gereserveerde tijd en het mislopen van inkomsten.

VSN Ventilatie Service Nederland
Cissy van Marxveldtstraat 99
1321 LN  Almere
T: 088 – 536 0 536

WEB: www.ventilatieservicenederland.nl
MAIL: mail@ventilatieservicenederland.nl